Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa je sistemski nekrotiziraući vaskulitis malih i srednje velikih muskularnih arterija.

Uzrok nastanka

Bolest najverovatnije izaziva veći broj različitih činilaca. Smatra se da precipitirajuće nokse za pojavu bolesti mogu biti razni infekcijski agensi (bakterije, virusi) ili lekovi.

Klinička slika

Na koži se javljaju različite promene od alergijskih do dubokih ulceracija i nekrotičnih lezija. Uvek su prisutni opšti simptomi (groznica, malaksalost, tahikardija - ubrzan rad srca, splenomegalija - većana slezina, gubitak telesne težine). Temperatura je visoka, dugotrajna i uporna.

Česte su bubrežne lezije sa pojavom krvi i proteina u mokraći i smanjenog klirensa kreatinina. Nastaje progresivna bubrežna insuficijencija.

Muskulo - skeletne promene se ispoljavaju u vidu bolova u zglobovima i mišićima pretežno na donjim ekstremitetima uz prateći arteritis ili neuropatske promene.

Promene na srcu su u vidu arteritisa koronarnih sudova i mogu dovesti do infarkta miokarda i srčane insuficijencije. Moguća je pojava i perikarditisa (zapaljenja srčane kese), ubrzanog rada srca i srčanih aritmija.

Gastrointestinalni trakt može dati simptomatologiju abdominalnog bola, krvavljenja, infakta ili perforacije creva sa zapaljenjem trbušne maramice.

Zatim se javljaju zapaljenja perifernih nerava sa bolovima, slabošću mišića ali i oštećenje centralnog nervnog sistema sa glavoboljama, konvulzijama, oduzetošću.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih i histološkog nalaza.

Lečenje

Lečenje treba započeti sa visokim dozama kortikosteroida sa postepenim snižavanjem doze posle poboljšanja simptoma, a u cilju stišavanja hiperergijske reakcije daju se i citostatici (azatioprin, cilklofosfamid).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde