Calcinosis cutis metabolica

Calcinosis cutis metabolica je opšta metabolička kalcinoza koja se karakteriše deponovanjem soli kalcijuma u koži i potkožnom tkivu.

Uzrok nastanka

Etiopatogeneza nije dovoljno poznata. Smatra se da su patološke promene elastičnih i kolagenih vlakana dermisa preduslov za precipitaciju kalcifikata.

Klinička slika

Opšta metabolička kalcinoza (lipocalcinogranulomatosis, lipocalcinosis progrediens, Teutschlander sindrom) se karakteriše masivnim taloženjem kalcijumovih soli u koži, potkožnom tkivu i u mišićima. Kalcifikati su lokalizovani simetrično na ekstremitetima, ređe na trupu. Tokom bolesti dolazi do deponovanja lipida u lezijama, posledične inflamatorne (zapaljenske) reakcije i stvaranja bolnih ulceracija sa pražnjenjem putem fistula sadržaja sličnog kredi. Posle ulceracija ostaju ožiljci, koji, ako su smešteni u blizini zglobova, ograničavaju pokretljivost, a i invalidnost je moguća posledica. Ako u kliničkoj slici dominiraju kalcifikacije mišića, govori se myositis ossificans progrediens. Tok bolesti je hroničan i progresivan.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, pregleda, rendgenografije, ultrazvuka, biopsije i patohistološkog nalaza.

Lečenje

Terapijski uspesi su skromni i zasnivaju se na pokušaju primene helata EDTA i kortikosteroida. Dolazi u obzir i hirurško odstranjenje kalcijumskih čvorića.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde