Sifilis nosa

Sifilis nosa (lues nasi) može da nastane u ranoj kongenitalnoj formi, kasnoj kongenitalnoj i stečenoj formi sifilisa.

Uzrok nastanka

Uzročnik je Treponema pallidum.

Klinička slika

Rani kongenitalni oblik se karakteriše purulentnom (gnojava) sekrecijom, fisurama (pukotinama) i krustama. Kasni oblik uslovaljava deformitet piramide nosa, a postoje i ostali karateristični znaci sifilisa. Primarni i sekundarni oblik su retki u nosu. U tercijarnom stadijumu nastaje guma na periostalnom delu nosne piramide, sa kasnijom perforacijom i deformitetom koštanog dela piramide (sedlast nos). Pored toga postoje zapušenost nosa i mukozna sekrecija. Mogu da se jave submaksilarne ili preaurikularne uvećane žlezde. Ukoliko se dijagnoza ne postavi na vreme i ne otpočne odgovarajuća terapija, može da dođe do stenoze vestibuluma nosa, atrofičnog rinitisa, perforacije septuma i do deformacija spoljnih delova nosa.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, serološki i biopsijom.

Lečenje

Lečenje se sprovodi penicilinom. Trajni deformiteti se hirurški rekonstruišu.

nos
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde