Bolesti oka (Oftalmologija)

Oftalmoplegija

Oftalmoplegije predstavljaju pareze ili paralize očnih mišića.

Pročitajte >>>

Aniridia

Anirida je kongenitalna, nasledna, bilateralna hipoplazija irisa (dužice), koja može biti udružena sa drugim očnim defektima. To nije izolovani već poremećaj celog oka sa posledičnom hipoplazijom i makule i optičkog...

Pročitajte >>>

Anoftalmus (Anophtalmos)

Anoftalmus predstavlja nedostatak očne jabučice. Anoftalmija predstavlja veliki problem, ne samo zbog nemogućnosti vida, već i zbog unakaženja i nepravilnog razvitka orbite, kapaka i konjunktivalne vrećice.

Pročitajte >>>

Distihijaza

Distihijaza je redak poremećaj koji se karakteriše abnormalnim rastom trepavica iz otvora Meibomovih žlezda na zadnjoj strani tarzusa kapaka.

Pročitajte >>>

Retinitis

Zapaljenski procesi u retini se izuzetno retko javljaju samostalno. Obično prvo dođe do zapaljenja sudovnjače (chorioiditis), a sekundarno biva zahvaćena i retina, tako da se u stvari radi o horioretinitisu...

Pročitajte >>>

Anizokorija

Anizokorija je stanje kod koga su zenice različite veličine.

Pročitajte >>>

Iritis (Zapaljenje dužice)

Pod iritisom podrazumevamo takvo stanje kad je zapaljenski proces zahvatio samo dužicu. Dužica gradi prednji deo sudovne opne i ima oblik okrugle ploče prečnik 10 - 12 mm koja u...

Pročitajte >>>

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa (RP) je naziv za skup naslednih bolesti koje pogađaju retinu. One su okarakterisane postepenim razaranjem i degeneracijom fotoreceptora, koja rezultira progresivnim gubitkom vida. Progresija bolesti je različita od...

Pročitajte >>>
Ptoza (ptosis) je spuštenost gornjeg kapka, jer je aktivno podizanje kapka u većoj ili manjoj meri oslabljeno. Nastaje zbog slabe funkcije podizača kapka (m. levator palpebrae superior).

Ptoza (Ptosis, Blepharoptosis)

Ptoza (ptosis) je spuštenost gornjeg kapka, jer je aktivno podizanje kapka u većoj ili manjoj meri oslabljeno. Nastaje zbog slabe funkcije podizača kapka (m. levator palpebrae superior).

Pročitajte >>>

Choroideremia

Choroideremia je retka nasledna bolest koja uzrokuje progresivan gubitak vida usled degeneracije horoidee. Horoidea je mreža krvnih sudova koji su smešteni u retini i beonjači. Horoidalni krvni sudovi snabdevaju retinalni...

Pročitajte >>>

Diplopija

Diplopija predstavlja udvojeno, dvostruko viđenje. Reč diplopia je grčkog porekla, sastoji se od reči diplous znači duplo i ops što znači oko. Često predstavlja prvu manifestaciju mnogih sistemskih poremećaja, pogotovu...

Pročitajte >>>

Blefarospazam

Refleksni blefarospazam je tonični grč m. orbikularis oculi (grč kapka) i nastaje nadražajem nerva trigeminusa pri brojnim oboljenjima oka - keratoconjunctivitis, iridocyclitis i dr). Kod ovakvog blefarospazma kapci su trajno...

Pročitajte >>>
Vidna oštrina na blizinu se s vremenom, sa starenjem sočiva, smanjuje, pa je posle četrdesetih godina života smanjena do te mere da je potrebno nošenje naočara za blizinu. To je staračka dalekovidost ili presbiopija.

Presbiopija

Vidna oštrina na blizinu se s vremenom, sa starenjem sočiva, smanjuje, pa je posle četrdesetih godina života smanjena do te mere da je potrebno nošenje naočara za blizinu. To je...

Pročitajte >>>

Hifema (Hyphema)

Pojava krvi u prednjoj očnoj komori naziva se hifema (hypo - dole, haema - krv) jer se i krv nalazi u donjim delovima prednje komore.

Pročitajte >>>

Coloboma

Kolobom očnog kapka je nedostatak tkiva kapka, obično trouglastog oblika, čija je osnova okrenuta prema rubu kapka. Na mestu koloboma očna jabučica ostaje bez zaštite koju joj pružaju kapci Kolobom...

Pročitajte >>>