Bolesti oka (Oftalmologija)

Difterija oka

Difterija je teška akutna infektivna i kontagiozna bolest koja se karakteriše fibrinoznim naslagama na mestu ulaska i simptomima toksemije usled resorpcije egzotoksina. Na oku nastaje pseudomembranozni konjunktivitis koji se karakteriše...

Pročitajte >>>

Keratitis

Keratitis predstavlja zapaljenje rožnjače (corneae).

Pročitajte >>>
Progresivna spoljna oftalmoplegija predstavlja heterogenu grupu oboljenja od kojih su neka udružena sa abnormalnostima mitohondrijske DNK, druga sa patološkim autozomnim genima, dok je kod trećih uzrok nepoznat.

Progresivna supranuklearna oftalmoplegija

Progresivna spoljna oftalmoplegija predstavlja heterogenu grupu oboljenja od kojih su neka udružena sa abnormalnostima mitohondrijske DNK, druga sa patološkim autozomnim genima, dok je kod trećih uzrok nepoznat.

Pročitajte >>>

Iridociklitis

Iridociklitis predstavlja zapaljenjske promene irisa (dužice) i corpus ciliare (cilijarno telo) istovremeno. Dužica i iris su delovi srednjeg omotoča odnosno sudovne opne oka. Pošto su dužica i cilijarno telo u...

Pročitajte >>>
Prilikom okluzije centralne retinalne vene nastaju na očnom dnu karakteristične promene koje su rezultat prekida protoka krvi kroz venu.

Okluzija ili tromboza centralne retinalne vene

Prilikom okluzije centralne retinalne vene nastaju na očnom dnu karakteristične promene koje su rezultat prekida protoka krvi kroz venu.

Pročitajte >>>
Prilikom okluzije centralne retinalne arterije nastaju na očnom dnu karakteristične promene koje su rezultat prekida priliva arterijske krvi u retinu. Oftalmoskopska slika će biti različita, što zavisi od toga da li se prepreka koja je izazvala prekid cirkulacije nalazi u stablu centralne retinalne arterije, ili u nekoj od njenih grana.

Sindrom okluzije centralne retinalne arterije

Prilikom okluzije centralne retinalne arterije nastaju na očnom dnu karakteristične promene koje su rezultat prekida priliva arterijske krvi u retinu. Oftalmoskopska slika će biti različita, što zavisi od toga da...

Pročitajte >>>

Zapaljenje očnog živca

Zapaljenski proces može da zahvati očni živac celom dužinom, ili da se lokalizuje samo u izvesnim njegovim segmentima. Tako može nastati izolovani papilitis, neuritis retrobulbaris i neuritis optochiasmatica. Zavisno od...

Pročitajte >>>

Pterigijum

Pterigium je duplikatura vežnjače (konjunktiva) koja prelazi na rožnjaču (cornea).

Pročitajte >>>

Epidemijski keratokonjuktivitis

Epidemijski keratokonjuktivitis je akutni folikularni konjuktivitis sa promenama i na rožnjači. Jako je zarazan i naziva se epidemijski, zbog javljanja u epidemijama.

Pročitajte >>>

Duane sindrom

Duane sindrom (DS) je kongenitalni poremećaj očnog motiliteta koji se karakteriše ograničenom abdukcijom i/ili ograničenom addukcijom koju prati retrakcija očne jabučice.

Pročitajte >>>