Okluzija ili tromboza centralne retinalne vene

Prilikom okluzije centralne retinalne vene nastaju na očnom dnu karakteristične promene koje su rezultat prekida protoka krvi kroz venu.

Uzrok nastanka

Najčešće se radi o arterioskleroznim promenama koje se javljaju sa arterijskom hipertenzijom, zatim o zapaljenskim promenama i najzad o poremećaju u sastavu krvi, koja pokazuje povećanu sklonost ka koagulaciji. Procesu koagulacije i stvaranju tromba doprinosi, u izvesnom stepenu, i zastoj krvi u venama, što se dešava u nekim slučajevima izražene arteroskleroze i hipertenzije uzvodno od mesta ukrštanja arterija i vena tj. uzvodno od mesta ekstremno izraženog Gunovog fenomena.

Klinička slika

Kod okluzije centralne retinalne vene razlikuje se okluzija stabla i okluzija jedne grane. Ako se radi o okluziji stabla onda je papila edematozna (otečena), tako da ovaj edem mestimično zaklanja krvne sudove. Vene su punije, mestimično uronule u edem. Arterije su organski izmenjene i pokazuju sklerotične promene. Na očnom dnu dominiraju retinalne hemoragije koje se nalaze ne samo u predelu papile već su razbacane po celom očnom dnu.

Kod okluzije jedne grane retinalne vene najčešće je zahvaćena donja ili gornja temporalna grana. Tada je vena distalno od mesta ukrštanja sa arterijom proširena, kao izraz venostaze. Duž te venske grane  nalaze se mnogobrajne hemoragije, koje nekada zahvataju i predeo žute mrlje.

Evolucija promena kod okluzije grane je povoljna i nekada dolazi do potpune resorpcije hemoragija i do rekanalizacije tromboziranog dela vene, čak i bez nekog posebnog lečenja.

Međutim, prognoza okluzije stabla je uvek loša: oštrina vida je jako smanjena, nekada dolazi do stvaranja novih krvnih sudova na mestu hemoragija sa pojavom sekundarnog hemoragičnog glaukoma.

Lečenje

Primenjuju se vazodilatatori, vazoprotektori (vitamin C, dicynona, doxium), da bi se umanjila poroznost zidova krvnih sudova, antikoagulaciona sredstva, a sprovodi se i lečenje arterioskleroze, hipertenzije i zapaljenskih promena. Međutim, sva ova terapija nije se pokazala dovoljno efikasnom, pa su i pored njene primene česte komplikacije u vidu sekundarnoig hemoragičkog glaukoma. Takođe se primenjuje i laser-foto-koagulacija.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 3

  1. Suzana 07.02.2020

    Imala sam subokluziju oka, nastala najverovatnije zbog upotrebe kontraceptiva (ako ih neko pije neka obrati pažnju na kontraindikacije leka-krvni ugrušci).


  2. Lela 07.10.2012

    Ja imam trombozu grane na levom oku, i nije ustanovljeno od čega je. Ako neko ima ovakav problem a zna lek neka mi napiše.


  3. Jelena 24.11.2010

    Ja ništa ne razumijem, bilo bi dobro ovo malo pojasniti!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde