Bolesti oka (Oftalmologija)

Oftalmoplegija

Oftalmoplegije predstavljaju pareze ili paralize očnih mišića.

Pročitajte >>>

Aniridia

Anirida je kongenitalna, nasledna, bilateralna hipoplazija irisa (dužice), koja može biti udružena sa drugim očnim defektima. To nije izolovani već poremećaj celog oka sa posledičnom hipoplazijom i makule i optičkog...

Pročitajte >>>

Anoftalmus (Anophtalmos)

Anoftalmus predstavlja nedostatak očne jabučice. Anoftalmija predstavlja veliki problem, ne samo zbog nemogućnosti vida, već i zbog unakaženja i nepravilnog razvitka orbite, kapaka i konjunktivalne vrećice.

Pročitajte >>>

Distihijaza

Distihijaza je redak poremećaj koji se karakteriše abnormalnim rastom trepavica iz otvora Meibomovih žlezda na zadnjoj strani tarzusa kapaka.

Pročitajte >>>

Retinitis

Zapaljenski procesi u retini se izuzetno retko javljaju samostalno. Obično prvo dođe do zapaljenja sudovnjače (chorioiditis), a sekundarno biva zahvaćena i retina, tako da se u stvari radi o horioretinitisu...

Pročitajte >>>

Anizokorija

Anizokorija je stanje kod koga su zenice različite veličine.

Pročitajte >>>

Iritis (Zapaljenje dužice)

Pod iritisom podrazumevamo takvo stanje kad je zapaljenski proces zahvatio samo dužicu. Dužica gradi prednji deo sudovne opne i ima oblik okrugle ploče prečnik 10 - 12 mm koja u...

Pročitajte >>>

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa (RP) je naziv za skup naslednih bolesti koje pogađaju retinu. One su okarakterisane postepenim razaranjem i degeneracijom fotoreceptora, koja rezultira progresivnim gubitkom vida. Progresija bolesti je različita od...

Pročitajte >>>
Ptoza (ptosis) je spuštenost gornjeg kapka, jer je aktivno podizanje kapka u većoj ili manjoj meri oslabljeno. Nastaje zbog slabe funkcije podizača kapka (m. levator palpebrae superior).

Ptoza (Ptosis, Blepharoptosis)

Ptoza (ptosis) je spuštenost gornjeg kapka, jer je aktivno podizanje kapka u većoj ili manjoj meri oslabljeno. Nastaje zbog slabe funkcije podizača kapka (m. levator palpebrae superior).

Pročitajte >>>

Choroideremia

Choroideremia je retka nasledna bolest koja uzrokuje progresivan gubitak vida usled degeneracije horoidee. Horoidea je mreža krvnih sudova koji su smešteni u retini i beonjači. Horoidalni krvni sudovi snabdevaju retinalni...

Pročitajte >>>