Pterigijum

Pterigium je duplikatura vežnjače (konjunktiva) koja prelazi na rožnjaču (cornea).

Uzrok nastanka

Etiopatogeneza nije razjašnjena. Javlja se češće u toplijim klimatskim uslovima, i to kod ljudi izloženih vetru, suncu, prašini i dimu.

Klinička slika

Sa vežnjače očne jabučice, najčešće sa nazalne strane, prelazi na rožnjaču duplikatura konjunktive i pokriva trouglasti deo rožnjače uz koju je ova formacija (pterigijum) čvrsto srasla. Onaj deo koji se nalazi na rožnjači naziva se glavom, onaj na limbu vratom, dok se široki deo u predelu beonjače naziva telom pterigijuma. Deo pterigijuma koji napreduje prema centru rožnjače (glava) kod progresivnog pterigijuma je izdignut, sočnog je izgleda, a ispred njega se u rožnjači vide sitna mrljasta zamućenja. Vrat je nešto uži i nastavlja se na telo koje se širi i dalje prema unutrašnjem uglu oka. Polumesečasti nabor je zaravnjen, izvučen prema limbu. Pterigijum koji brzo raste je bolje vaskularizovan nego onaj koji miruje. Može da dođe do sredine rožnjače pa i da je preraste i time znatno ošteti vid. Bolest može da ostane godinama u početnoj fazi, ne prelazeći mnogo limb rožnjače. Cela ova duplikatura vežnjače podseća na krilce od pterigoidnih insekata pa otuda i sam naziv.

Lečenje

Pterigijum koji ne napreduje ne treba dirati. Progredijentni pterigijum se leči operativno. Postoperativni recidivi nisu retkost. Operacija pterigijuma sastoji se u odvajanju glave pterigijuma od rožnjače, posle čega se glava odseče a defekt se zašije. Postoji veliki broj operativnih metoda ali nijedna nije tako sigurna da bi sprečila pojavu recidiva.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. dragan 24.08.2017

    Koju terapij da koristim za ovu bolest? Operisao sam jednom ali se ponovilo.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde