Kontracepcija

Pod kontracepcijom se podrazumeva skup mera, postupaka i metoda kojima se postiže sprečavanje neželjene trudnoće.

Svaka kontraceptivna metoda ili sredstvo treba da ispuni nekoliko uslova: da bude efikasna, da ne remeti normalan seksualni odnos, da je neškodljiva, jeftina i pristupačna, i da je jednostavna za upotrebu.

Kontracepcija - vrste:

 • Kondom za muškarce: 2 %
 • Dijafragma: 6 %
 • Spermicidi: 18 %
 • Prekinuti snošaj: 4 %
 • Sterilizacija muškarca: 0,1 %
 • Sterilizacija žene: 0,5 %
 • Intrauterini sistem ( MIRENA): 0,1 %
 • Intrauterini umetak sa dodatkom bakra: 0,6 %
 • Kombinovane hormonske injekcije: 0,05 %
 • Depo medroksiprogesteron-acetat: 0,3 %
 • Kombinovana hormonska vaginalna kontracepcija: 0,3 %
 • Kombinovana hormonska transdermalna kontracepcija: 0,3 %
 • Kombinovana hormonska oralna kontracepcija: 0,3 %
 • Progestagenska oralna kontracepcija: 0,3 %
 • Postkoitalna oralna kontracepcija (primenjena u prvih 72 sata posle nezaštićenog odnosa smanjuje rizik od trudnoće za oko 75%).

*procenat označava žene kojima će se dogoditi trudnoća tokom prve godine korišćenja

Na osnovu ovih podataka  može se uočiti da se žena može sa vrlo visokom sigurnošću zaštititi od neželjene trudnoće - odnosno može izabrati vreme ostvarenja materinstva i time izbeći moguće komplikacije koje sa sobom nosi neželjena trudnoća. Na ovom mestu biće razmotreni neki aspekti hormonske oralne i intrauterine kontracepcije.

Šta je kombinovana hormonska kontracepcija

Po definiciji kombinovana hormonska kontracepcija predstavlja kontracepciju koja se zasniva na primeni sintetskih polnih hormona estrogena i progestagena.
Može biti:

 • Kombinovana oralna kontracepcija
 • Kombinovana transdermalna kontracepcija - flasteri
 • Kombinovana vaginalna kružni prstenovi
 • Kombinovana hormonska parenteralna, depo-preparati.
 • Kombinovana hormonska oralna kontracepcija

Može je bezbedno koristiti veliki broj žena, a posebno se preporučuje:

 • zdravim ženama do 35. godine starosti
 • ženama koje nisu rađale
 • ženama koje ne puše
 • ženama kojima je potrebna efikasna kontracepcija (česti seksualni odnosi, strah od  neželjene trudnoće , duge stabilne veze )
 • žene kojima su značajni tzv. nekontraceptivni pozitivni efekti ovakve kontracepcije (smanjenje inteziteta i  dužine krvavljenja, premenstrualni sindrom, bolne menstruacije, kozmetički efekat).

Postoje i medicinske indikacije za primenu oralne kontracepcije: sindrom policističnih jajnika, bolna menstruacija, poremećaji ciklusa, ponovljene funkcionalne ciste jajnika, premenstruaciona napetost, slučajevi karcinoma jajnika u bližoj familiji, bolovi u maloj karlici uslovljeni endometriozom.

Pre početka korišćenja oralnih kontraceptiva potrebna je poseta ginekologu  koji treba da proceni sledeće:         kontracepcija

Prisustvo faktora rizika: duboka venska tromboza, plućna embolija, hipertenzija ili neko drugo kardiovaskularno oboljenje.

Opšte zdravstveno stanje i eventualno prisustvo bolesti drugih sistema koji isključuju upotrebu oralnih kontraceptiva ( šećerna bolest, migrena, oboljenja jetre, sumnjive promene u dojkama).

Ginekološku prošlost žene (spontani - namerni pobačaji, trudnoće, porođaji, vanmaterične trudnoće, karakter ciklusa, prethodna ginekološka oboljenja).

Da li potencijalna korisnica oralnih kontraceptiva uzima lekove koji mogu da poremete njihov efekat (rifampicin, fenitoin, barbiturati, primidon, topiramat, oksakarbazepin, grizeofulvin, antiretrovirusna terapija).

Veličinu rizika za nastanak seksualno prenosivih infekcija (uključujući i HIV) i tada savetovati obavezno dvojnu zaštitu (oralni kotraceptiv i kondom).

Naravno pre upotrebe oralnih kontraceptiva trebalo bi uraditi i klinički pregled žene, kolposkopija i PA, ginekološki pregled, pregled dojki i merenje krvnog pritiska, dok određivanje krvne slike, biohemije krvi i faktora koagulacije nema medicinskog opravdanja.

Kontrolni pregled korisnice podrazumeva redovno merenje krvnog pritiska, redovne ginekološke preglede, a savremena kontraceptivna sredstva ne zahtevaju pauze u periodičnim vremenskim intervalima. Ukoliko dođe do trudnoće u toku korišćenja rizik za nastanak poremećaja ploda u razvoju nije povećan.


Pri propisivanju preparat za oralnu kontracepciju prednost se daje preparatima sa niskom ili vrlo niskom dozom hormona.

Preparati iz grupe oralnih kontraceptiva prisutni u Srbiji:

 • LOGEST (niskodozazni, savremeni preparat koji se preporučuje mlađoj populaciji)
 • JEANINE (niskodozazni, savremeni preparat sa izuzetno dobrim kozmetičkim efektom preporučuje se ženama sa problematičnom kožom i kosom)
 • YASMIN (niskodozazni, savremeni preparat, preporučuje se ženama sa izraženim PMS-om i bolnim menstruacijama - jedan od najpropisivanijih i najboljih oralnih kontraceptiva)
 • DIANE 35 ( preparat sa izraženim antiandrogenim efektom)
 • MERCILON (standardni)
 • MICROGINON (standardni)
 • LEGRAVAN (standardni)
 • CILEST (standardni)

Pri propisivanju oralnih kontraceptiva ukoliko nisu potrebni neki drugi efekti nevezani za kontracepciju treba dati prednost niskodozaznim savremenim preparatima. O prva četiri preparata sa liste možete se podrobnije informisati na sajtu.

Intrauterina kontracepcija

Podrazumeva kontracepciju koja se zasniva na postavljanju umetka od plastike u šupljinu materice ( spirala).

Intrauterini umetak može biti

 • sa dodatkom metala (IUU)
 • sa levonorgestrelom (IUS)- MIRENA

Žene kojima se posebno preporučuje primena IUU:

 • žene koje su rađale
 • žene koje su dostigle telesnu i psihosocijalnu zrelost
 • žene koje su u dužoj monogamnoj vezi.

Medicinske indikacije za primenu IUS (MIRENE) su:

 • poremećaji ritma i inteziteta materičnih krvavljenja(obilne, produžene neredovne menstruacije)
 • prevencija i lečenje anemije uslovljene obilnim menstrualnim krvavljenjem
 • ublažavanje bolne menstruacije i PMS-a
 • kao sastavni deo nadoknade polnih hormona u perimenopauzi
 • lečenje endometrioze i adenomioze
 • zaštita endometrijuma kod pacijentkinja koje dobijaju tamoksifen u lečenju karcinoma dojke.

Prilikom odluke o postavljanju IUU potrebno je preduzeti adekvatnu procenu na osnovu anamneze i kliničkog pregleda (kao i kod oralnih kontraceptiva) i o tome porazgovarati sa ginekologom.

Što se tiče odluke o tipu IUU potrebno je adekvatno sagledavanje potreba pacijenta.

Korišćenje MIRENE karakteriše viša kontraceptivna efikasnost, smanjivanje inteziteta materičnog krvavljenja i nizi rizik za nastanak zapaljenja unutrašnjih polnih organa u poređenju sa primenom IUU sa dodatkom bakra pa je zbog toga na zapadu, a sve više i kod nas MIRENA intrauterini uložak, uložak izbora.

Spisak preparata iz grupe IUU i IUS koji postoje u Srbiji:

 • IUS MIRENA (20 mikrograma/dan levonorgestrel-a)
 • IUU Intragal M, S.
 • IUU Bio-Cuprum M, S.
 • IUU Bio-Argentum M, S.

Prva kontrola posle insercije IUU preporučuje se posle 6 nedelja, a dužina korišćenja po proizvođačkoj specifikaciji.


Podeli tekst:

Prof. dr Milan Stefanović je specijalista ginekologije i akušerstva. Završio je Medicinski fakultet u Nišu. Stručno se usavršavao u zemlji i inostranstvu. Bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog podmlat...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

 1. Marina 11.02.2009

  Ginekolog mi je rekao da se u Srbiji više ne proizvodi Bio-argentum (spirala sa srebrom), nego ju je moguće nabaviti samo u inostranstvu. Postoji li način da dođem nekako do nje u Srbiji i kako?

  Imam 42 godine i u 2 navrata sam je koristila, ne bih da menjam način zaštite.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde