Sportska medicina

Ako vam se dete bavi baletom verovatno se brinete o kičmi i njenom razvoju, kao i pojavi skolioze.

Da li balet i ritmička gimnastika povećavaju rizik od nastanka skolioza?

Ono što možda niste znali je da određeni stil života može povećati rizik za razvoj skolioza. Ples se često povezuje sa njenim nastakom, a pogovoto ako govorimo o njegovoj kombinaciji...

Pročitajte >>>

Vodič za rano otkrivanje skolioze

Skolioza se definiše kao abnormalno krivljenje kičmenog stuba u sve tri ravni koje iznosi više od 10 stepeni merenih po Cobb-u.  Za uspeh u lečenju skolioza   veoma je bitno njihovo ...

Pročitajte >>>

Povreda ahilove tetive

Ahilova tetiva je tetiva koja se nalazi na zadnjoj strani potkolenice. Ona je najsnažnija tetiva u telu čoveka i dugačka je oko 15 cm. Vezuje mišiće listova za petnu kost...

Pročitajte >>>

Povrede vrata

Povrede vrata najčešće srećemo u sledećim sportovima: boksu, karateu, rvanju, džudou, veslanju, dizanju tegova. Povrede nastaju usled direknih udaraca i javljaju se kontuzione povrede, jaka kontrakcija mišića vrata protiv otpora...

Pročitajte >>>

Specifične povrede sportista

Niske i visoke temperature direktno učestvuju u povređivanju sportista. Razređeni vazduh na visinama, ili povišeni pritisak u podvodnim dubinama, ako nisu adekvatno dozirani, mogu da izazovu traume i odvajanje od...

Pročitajte >>>

Povrede ramena

Povreda ramena je čest klinički entitet s koji se susrećemo u lekarskoj praksi. Poseban problem predstavlja kod sportista zbog višestruke funkcije ramenog dela i složenih anatomskih struktura

Pročitajte >>>

Prelom kuka

Kuk je kuglasti zglob između karlice i gornjeg dela butne kosti. Kraj butne kosti je zaobljen. Karlica i butna kost su spojene ligamentima. Najčešće povrede su: naprsnuće mišića spojenog sa...

Pročitajte >>>

Pravilan fizički razvitak

Razvijenost muskulature ocenjujemo na osnovu ekstremiteta, muskulaturne reljefnosti, kao i njene elastičnosti na celoj površini tela ispitanika. Sa anatomskog stanovišta biološku zrelost posmatramo prema okoštavanju jezgra i veličine epifizarnih pukotina...

Pročitajte >>>

Dnevna aktivnost sportiste

Sportski lekar u saradnji sa stručnim štabom  ima zadatak da sportistu uputi u trenažni proces u toku godine, meseca, nedelje i dana. Ovde ćemo vam predstviti optimalne dnevne aktivnosti sportiste....

Pročitajte >>>

Distorzija zgloba (izvrnuće)

Zglobovi su formirani od koštanih i mekih delova. Kod sportista, češće su povrede mekih delova zgloba (zglobna čaura, ligamenti) a ređe koštani delovi. Zglobovi su pokretni spojevi između kostiju, sastavljeni...

Pročitajte >>>