Povrede ligamenta kolena

Povreda ligamenta kolena je, u poslednje vreme kod sportista, u porastu. U sportskoj literaturi odomaćio se termin sportsko koleno. Sveže povrede ligamentarnog aparata kolena u suštini predstavljaju teške distorzije kolena, koje ako se neadekvatno leče vremenom izazivaju teška oštećenja kinematike kolena Prema Bousqet-u pod teškom distorzijom kolena podrazumeva se: izolovana povreda LCA; izolovane povrede zadnjeg unutrašnjeg ugla ili popliteusa, izolovane povrede zadnjeg unutrašnjeg ugla sa dezinsercijom meniskusa i najmanje dve ili više povrede kapsulo ligamentarnog aparata kolena.

Kako povređujemo koleno

Povrede ligamenata kolena  najčešće se javljaju kada dođe do prekoračenja pozicije stabilnosti kolenog zgloba usled prekomerne nekontrolianosti kinematičke energije. Ova energija može biti egzogenog i endogenog porekla. Analizirajući koleno najopasnij povrede se dešavaju kada dođe do prekoračenja pozicije stabilnosti  bez mogućnosti izbegavanja ekcesivne kinematičke energije. Tada se kost i ligamenti ponašaju kao visceroelastični sistem  kod koga u zavisnosti od brzine elongacijone sile dolazi do interligamentarnih ruptura, dok su male brzine praćene otrgnućima koštanih ligamentarnih pripoja.

Mehanizam dejstva sile koji izaziva oštećenje kapsulo ligamentarnog aparata kolena zavisi od vrste dejstvujuće sile, odnosno mesta njegovog dejstva i položaja u momentu delovanja sile. Na osnovu iskustva direkne sile daju uvek teže povrede nego li prekomerni pokreti.

Mehanizmi povređivanja su: a) mehanizam čistog valgusa, b) mehanizam čistog varusa, c) mehanizam valgus – spoljašnja rotacija, d) mehanizam varus – unutrašnja rotacija, e) mehanizam hiperekstenzije i f) mehanizam delovanja u sagitalnoj ravni.

Mehanizmi povređivanja kolena

Nestabilnost kolena je gubljenje ravnoteže usled, bežanja centra gravitacije izvan tačke oslonca. Bousqet razlikuje četiri vrste nestabilnosti kolena: a) refleksna nestabilnost, b) mehanička nestabilnost, c) funkcionalna nestabilnost, d) dinamičke nestabilnosti.

Rotatorna netabilnost nastaje usled podele tibijalnog platoa na četiri kvadranta i uslovljava podelu rotatorne nestabilnosti na povreda-ligamenta-kolenačetiri grupe: a) anteromedijalne rotatorne nestabilnosti, b) anterolateralne rotatorne nestabilnosti, c) posterolateralne rotatorne nestabilnosti, d) posteromedijalne rotatorne nestabilnosti.

Složena nestabilnost ne postoji jedinstveni pristup u nastanku složene nestabilnosti kolena. I pored toga što postoje oprečna shvatanja o podeli koju je dao Kennedy mi ćemo je ovde prezentirati. Deli se u tri grupe i to: a) složene anteromedijalne – anterolateralne rotatorne nestabilnosti, b) složene anterolateralne – posterolateralne rotatorne nestabilnosti, c) složene anteromedijalne – posteromedijalne rotatorne nestabilnosti.

Hronične ligamentne povrede kolena nazivaju se hroničnom nestabilnošću kolena. Witvoet je definišući nestabilnost duhovito rekao da je nestabilnost ono što pacijent subjektivno oseća, a laksitet kolena je ono što ćemo mi svojim pregledom objektivno ustanovimo.

Dijagnostika povrede ligamentarnog aparata kolena se postavlja na osnovu: a) ispitivanje povređenog o načinu povređivanja, b) fizikalni pregled, c) pregled u opštoj anesteziji, d) radiografski snimak kolena, e) artroskopski pregled, f) ispitivanje povređenog o načinu povređivanja.

Povrede ligamenta kolena u sportskomedicinskoj praksi po učestalosti na prvom mestu su kolateralni ligamenti, pa slede prednji ukršteni ligamenti i na kraju zadnji ukršteni ligamenti.

Koje ligamente najčešće povređujemo

Kolateralni ligamenti kolena – imaju zadatak da se suprostavljaju silama koje teže da sa jedne ili druge strane razdvoje kondile femura i tibije. Povrede medijalnog kolateralnog ligamenta javljaju se u tri stepena u zavisnosti od težine povređivanja:

povreda-ligamamenta-kolena2a) Prvi stepen – to su distenzione povrede (elongacione distorzije) kod fudbalera i skijaša. Povreda je praćena oštrim bolom, ali sportista nastavlja sa sportskom aktivnošću. Za ovu povredu karakteristični su bolovi u toku noći  i sportista ne može da spava, prisutnost palpatornog bola na kondilijarnim pripojima ligamenata (tkz. smučarska tačka) bolna osetljivost se pojačava usled forsirane abdukcije potkolenice a zglobni prostor je neosetljiv i bez znakova ligamentarne nestabilnosti.

b) Drugi stepen – povrede ovog stepena odlikuju se delimičnim rascepom ligamenata (laceraciona distorsia) javlja se najčešće na medijalnom ligamentu i sa neposrednom pojavom otoka zbog prisutne hemoragije. Bolna osetljivost je najčešće na jednom od ligamentarnih pripoja koja se pojačava laterizacijom potkolenice, naročito na spoljnu rotaciju u lakoj fleksiji. Nekad je izražena lateralna nestabilnost lakšeg stepena ali ne kod ekstenzije već fleksije od 10. stepeni jer tada dolazi do relaksacije prednjeg ukrštenog ligamenta.

c) Treći stepen – povrede ovog stepena su i najteže to su najčešće rupturacione distorsie. U trenutku povređivanja sportista oseti žestok bol uz utisak da je iščešeno koleno. Pri pokušaju da nastavi sportsku aktivnost sportista ima osećaj da će mu potkolenica skliznuti ispod femura prema unutrašnjem delu. Pojavljuje se otok (hematros), izražena palpatorna bolna osetljivost na gornjem ili donjem pripoju, a nekad i duž celog ligamenta. Zbog potpunog prekida ligamenta nema refleksnog spazma, a bol se pojačava na pokušaj lateralizacije potkolenice.

Kod nekih autora srećemo i četvrti stepen povrede ligamenata gde porede povrede kolateralnog ligamenta dolazi i do povrede i prednjeg ukrštenog ligamenta. Javlja se odmah otok i krvni izliv, kao i znaci lateralne nestabilnosti pri punoj ekstenziji.
Ukršteni ligamenti kolena – direkno se suprostavljaju silama koje nastoje da razdvoje zglobne površine femura ili pomere tibiju ispod femura napred ili pozadi.

Prednji ukršteni ligament – (ligamentum cruciatum anterior) dug je oko 4 cm i zategnut je u punoj ekstenziji pri fleksiji od povrede-ligamenta-kolena320 do 50 stepeni. Najčešće se povređuje sa medijalnim kolateralnim ligamentom i to najčešće u abdukciji, hiperekstenziji, hiperfleksiji, i spoljašnjoj rotaciji. Prednja ukrštena veza se često prekida dejstvom posebnog mehanizma pri povredama medijalnog meniskusa, a u slučaju blokade kada se koleno forsirano ekstenzira preko interponiranog tkiva. Istegnuće ligamenta, a posebno prednje ukrštenog je česta sportska povreda. Njegov osnovni zadatak je da poveća stabilnost kolenog zgloba. Istegnuće ligamenta se relativno brzo rešava, dok naprsnuća sa sobom povlače i kidanje hrskavice kolena (meniskusa, najčešće medijalnog). Povreda nastaje usled jakog i silovitog udarca u koleno i iskretanja kada je koleno savijeno i hiperekstenziji (kada je ispruženo). Ova povreda je česta u kontaktnim sportovima, u sportovima sa loptom, u zimskim sportovima, a ligament se može pokidati i nehotičnim saplitanjem i gaženjem fudbalske ili teniske lopte. Javlja se bol, otok, i krv unutar kolena. Kretanje je ograničeno, javlja se ukočenost kolena. Koleno je nestabilno, a simptomi se mogu razviti za  nekoliko sati. Ovo su najteže povrede za ovaj ekstremitet, jer ligamenti pojačavaju stabilnost kolenog zgloba, ali na žalost i česta pojava i najčešće se operativnim zahvatom završavaju

Zadni ukršteni ligament  - (ligamentum cruciatum posterior) je po sastavu čvršći od prednjeg ligamenta. Prilikom ekstenzije kolena zateže se zadnji deo, a prilikom fleksije prednji deo ligamenta. Pri spoljnoj rotaciji potkolenice zateže se zadnji deo, a pri unutrašnjoj rotaciji potkolenice pod tenzijom je ceo ligament. Povreda ovog ligamenta nastaje forsiranom spoljnom rotacijom femura  sa fiksiranim stopalom i kolenom u fleksiji i adukciji. Povreda može nastati i forsiranim pomeranjem potkolenice unapred pri flektiranom položaju ili pri padu na flektorno koleno, kada sile deluju na gornji deo tibije. Povrede ukrštenih ligamenata prvog i drugog stepena mogu se prevideti jer simptomatologija nije jasna. Povrede trećeg stepena su praćene jačim bolom, nesposobnošću pokreta, otokom sa jasno izraženom nesdtabilnošću. Abdukcioni test sa otvaranjem medijalne pukotine zgloba ekstenziji govori u prilig rupture prednje ukrštene veze a dijagnoza se postavlja artorafskim ili artroskopskim nalazom.

Zadnji ligament – (ligamentum posterior) pojačava zadnju zglobnu čauru kolena  i suprostavlja se silama hiperekstenzije (maksimalna zategnutost javlja se u  ekstenziji) U težim slučajevima ovi mehanizmi mogu uzrokovati avulzione prelome tibijalnih bodlji ili avulzione rupture ukrštenih ligamenata.
   
Lečenje svežih ligamentarnih povreda u akutnoj fazi je operativnim putem i to odmah, jer funkcionalni rezultati su mnogo bolji nego li operativni zahvati kod hronične nestabilnosti.    
Podeli tekst:

Autor Prof. mr Milorad Jerkan
Prof. mr Milorad Jerkan je specijalista sportske medicine. Načelnik je Dispanzera za medicinu sporta u Nišu i stručni saradnik Medicinskog fakulteta. Koordinator je praktične nastave specijalizacije sportske medicine, ka...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 19

 1. Emir 06.09.2022

  Poštovanje, Obraćam vam se u vezi problema s koljenom. Naime, prije 5-6 godina sam igrajući nogomet povrijedio koljeno i ono je od tad na neki način nestabilno. Nakon dvije sedmice otok sa koljena se povukao i bol je nestala, ali od tad do danas sam imao 4-5 puta istu situaciju da mi igrajući nogomet koljeno samo od sebe trzne i dodje do povrede. Povreda ne traje duže od dvije sedmice, ali koljeno je nestabilno. Da li odustati od tjelesnih aktivnosti poput nogometa ili postoji neki način da se ovaj problem sanira? Unaprijed hvala na odgovoru.


 2. Slobodan Djukic 22.09.2021

  Postovani molim vas za odgovor . Pre dva sata sam kliznuo se motorom i pao pri padu sam povredio desno koleno bol je velika sa desne strane kolena i iza kolena spusta se do lista noge ..oteklina ..sta da radim


 3. Lux dex. 23.07.2021

  Poštovani! Prije skoro mesec dana (30.6.) pri nezgodnom padu, i udaru sa zadnjeg dela desne noge, a bio sam na nestabilnom terenu, iskočila mi je patela ("čašica") u levo, koju sam odmah vratio, bol je bio velik, pojavio se otok i stavio sam odmah led i steznik. Ujutro sam uradio RTG, a hirurg je rekao samo hladne obloge, a otok se znatno smanjio, Nakon dva dana konačno sam došao do ortopeda, koji je rekao na temelju RTG da su možda pokidani ligamenti i meniskus, i stavljena mi je tutor langeta. Nakon 20 dana počeo sam nositi ortozu na 30 stepeni, koju još nosim, na dve sedmice pa onda još bi trebao na dve na 60 stepeni. Nakon tog drugog dana uošte nisam osećao bol, niti je bilo nekog otoka, mada je nakon sedmice ortoped rekao da još malo vode ima u kolenu, i celo vreme nošenja langete me uopšte išta nije bolelo, mada je neprijatno bilo po velikoj vrućini biti u takvom stanju. Na moje inistiranje dozvolio mi je onu dugačku ortozu. Dijagonoza je bila St. post luxatio patelleae a.d. II. , lateral stres +++, nije za punkciju, patela bolna na manipulisanje. Dobio sam da pijem andol 100mg 1 x1, valjda radi cirkulacije, da stavljam led (mada otoka kasnije uopšte nije ni bilo). Sad mene interesuje s obzirom na dijagnozu, je li bilo potrebno da se uradi magnetna rezonanca odmah i prema ovoj dijagnozi na latinskom koliko razumem to je iščašenje, je li to potrgano ili šta već i koji je mogao nastradati ligament i je li nužna operacija? Hvala vam unapred, svako dobro!


 4. Goran 26.03.2020

  Povredio sam koleno na rukometu. Imam 33 godine. Dijagnoza mi je ruptura zadnjeg roga medijalnog meniskusa i LCM. Operisao sam pre 2 nedelje artroskopski, meniskus a ligament mi nisu dirali, medjutim iako je unutrasnji ligament blazi bol imam sa spoljne strane i nestabilno mi je koleno? Hvala


 5. Sujica Ranko 11.01.2018

  Ja sam operisao prednje ukrstene ligamente prije 5 mjeseci, i ojacao sam misice sada, ali mi koljeno nije stanilno i jos mi se pojavila neka kvrgica pored rane gdje je sjeceno za vrijeme operacije, a koljeno kao da skljocne kad ga nakrenem unutra i vratim, ako ko zna u cemu je ovdje problem da mi objasni. Lp


 6. Boris 01.06.2016

  Dozivio sam povredu unutrasnjeg lateralnog ligamenta. Puko je na potkoljenicnoj kosti gdje je taj ligament jako uzak, kako mi je doktor objasnio. Rekao mi je da je u mom slucaju operacija jedino rijesenje ako zelim da nastavim igrati fudbal i ako ponovo zelim dobiti dobru stabilnost koljena. Zanima me šta vi mislite o tome i da li je operacija jedino rijesenje? Hvala


 7. S 06.03.2016

  Postovani, pre mesec dana sam pri doskoku povredila koleno. MRI je pokazala parcijalnu rupturu prednjeg ukrstenog ligamenta. Nalaz je sledeci: bez zglobnog izliva. Lezija acl-a – parcijalno rupturan acl. (kaze da postoje jos neke “niti” koje drze koleno”) ostale strukture uredne. Doktor je rekao da se nada operacija nije potrebna i da jacanjem kvadricepsa postoji velika verovatnoca vracanja u normalu. Bol pri savijanju je i dalje prisutan, ponekad nakon mirovanja od par sati imam blage bolove pri fleksiji i ekstenziji dok ne “zagrejem” koleno. Ono sto bih vas pitala je to kakvo je vase misljenje sto se oporavka tice i da li vi smatrate da je to moguce bez operacije? Naime, aktivno se bavim sportom, u pitanju je crossfit (kombinacijom gimnastike i weightliftinga) sto u treninzima ukljucuje dosta čučnjeva i aktivnog korišćenja nogu, kao i trčanje i skakanje. Moje pitanje se najviše odnosi na to da li ću i kada moći da se vratim na treninge sto posto i da li je to moguće bez operacije, uz jačanje kvadricepsa i terapije koje sam dobila (magnet i elektro)? Hvala unapred. Srdačan Pozdrav


 8. Cane 07.05.2013

  Vec tri godine mi ispada koleno, obicno 2-3 puta godisnje. Imam trinaest godina, postedjena sam fizickog. Nosila sam gips dve nedelje i svaki dan moram da radim fizikalne vezbe, ali to nista ne pomaze. Isli smo u tirsovu i predlagana mi je operacija (atroskopija) . Zelim da cujem misljenje drugih doktora npr. Na banjici. Ako moze da mi preporucite iskusnog ortopeda na banjici.


 9. Nermin 11.02.2013

  Imam problem sa koljenom. Boli me ispod čašice zanima me dali zna sta je u pitanju?


 10. Deni 31.07.2012

  Imao sam povredu koljena prije četiri godine. Međutim nisam išao doktoru jer nisam imao nekih većih problema. Prilikom odlaska poslali su me na snimanje magnetnom rezonancom gdje je utvrdeno da imam rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta i nagnječenje meniskusa. Zatim sam poslat na dalje liječenje u Tuzlu gdje je utvrdeno da moram na operaciju da je to jedna od najtežih povreda. Tako gdje god da sam otisao jedino rješenje je operacija. Prilikom pucanja nema druge opcije. Fudbaler


 11. Ranko Tomanović 05.07.2012

  Cerka mi ima 11 godina, a ima pokidan ligament i oštećen meniskus. Interesuje me kad je i sa koliko godina mogu operisati?


 12. Miro 23.04.2012

  Postovani. Posto imam povredu kolena prvog stepena, a to je distenziona povreda. Zanima me kako se to leci? I ako ikako moze bez operacije, posto mi to svi govore? I da li mogu da se nastavim baviti fudbalom? Lijep pozdrav.


 13. Antonije Kurcubic 06.03.2012

  Kakva su moguca ostecenja kolena, s obzirom da imam pad na tvrdu podlogu? Povreda je na levoj nozi, spoljasnja strana koja je udarena od podlogu. To je pad sa 3 metra visine. Nemam otok, nemam podliv, nemam ostar bol osim bolova prilikom jutarnjeg ustajanja.


 14. Aleksandar 28.11.2011

  Pozz ja sam Aleksandar imam 17 god pre par dana sam zbog bola u kolenima otiso do lekara da vidi sta mi je. Posle analiza rekao mi je da sam previs brzo poraso ali da moji misici, tetive i ligamenti nisu mogle da prate tempo rasta mojih kostiju pa su se istegle. Rekao je da mirujem i da se trudim da sto manje forsiram noge. Zanima me koliko dugo bi trebalo vremen trebalo da bi mi se to oporavilo i postoji li neki nacin da se oporavak ubrza??
  Hvala unapred.: )


 15. stefan 02.11.2011

  Povreda kolene je veoma ozbiljna stvar. Osetio sam na svojoj kozi. Tu covek treba da bude maksimalno obazriv.


 16. tamara 25.10.2011

  Na levom kolenu imam iskidane prednje ukrstene ligamente, a na desnom mi je povredjen meniskus, hrskavica je totalno istrosena. Doktor je preporucio magnetnu rezonancu, kao prvi korak. . .


 17. jamal 04.03.2010

  Zdrawo. Hteo sam samo da was pitam kao strucnjake. Posto se ya bawim kosarkom imam 24 g, imam promlem kod kolena, ali tacno na owom prelomu sa strane kod sastawnog dela ligamenata http: //www. Sportvital. Cz/images/zdrav% c3% a1% 20z% c3% a1da/knee-pain. Jpg (to ye na owoy slici sa lewe strane kod owog spayayuceg dela, srednji deo) naime kada pretrcim 4 kruga od 900 m pocne da me boli i yawlja se yak bol gde sam prinudjen da prestanem sa trcanyem, i kad prestanem sa trcanjem, onda nekih 15 min osecam blazi bol i posle ye swe normalno. A to ye pocelo da se yawlja pre godinu dana, samo sto ne forsiram trcanje wise. A tokom igre i nekog yaceg treninga i setnje i uopste dok se normalno krecem, nemam nikakwog proglema. . . Da napomenem, mnogo forsiram dribling, gde prelazim i sa lewe u desno-wise puta i to u skoro cucecem polozaju ili (kosarkaskom stawu, takozwani "step") interesuye me sta bi bilo najbolje da preduzmem po tom pitanju, da zalecim to i sprecim komplikacije ili nedaj boze nesto gore da se iskomplikuye unapred hwala


 18. pato7 24.12.2009

  Brate ivane ja te potpuno razumijem. . . . Ista stvar i samnom ali na kosarci. . . . Malo davno je to bilo prije 4, 5 godine. . . Ista stvar odem kod prvog ortopeda on mi kaze nista, ali vidim ja ne mogu da savijem nogu mjesec dana a ne sportom da se bavim. . . Odem kod drugog ortopeda koji vazi za najboljeg u gradu on mi nesto okreto koljeno i kaze meniskus i dao mi zeleno svijetlo, kaze nije to nista kreni da trcis trebas da jacas misice???? -zamisli mozga jos mi kaze da se vratim kosarci ali da izbjegavam cik cak kretnje nego samo pravolinijski. . . . I naravno kao i tebi posle 10 treninga cuvanja opustim se malo koleno iskoci kao prvi put, zamalo se onesvjestih od bola. . . . . I tako ja pojma nema sta mi je-trazim po netu i vidim da su mi simptomi povreda acl i netsabilnost. . . . Zakazem artroskopiju u pg i odradim, dokrtor samo potvrdio da je pred. Ukrs. Ligament. . . . . Vratim se kod prvog i drugog ortopeda da sredim osiguranje oni kazu da ne znaju koja je to povreda??????!??!?!??!??!?! Cudim se i nastavljam sa nesportskim zivotom 4 godine dok nisam sreo covjeka koji je operisao koljeno u novi sad kod dr. Milankova koji je strucnjak za tu oblast i kaze da mu je koleno ok. . . . . Pa ja planiram na ljeto to bi bilo 5 godina od povrede da sredim koleno konacno. . . Tako ti je to na ovim prostorima dok saznas sta ti je moze da bude kasno za neke ispravke. . . . Nadam se oporavku i bar tome da ce moje koleno liciti bar na 90 posto onog starog. . . Sad je na nekih 60 posto. . .


 19. Ivan 03.11.2009

  Svaka cast vama doktore na ovom clanku. Odlicno vi to poznajete u teoriji ali se samo plasim za vasu praksu. Ovaj strah je prvenstveno za druge pacijente a ne zbog sebe jer sam ja vase prakticno umece okusio jos pre neku godinu kada se i zavrsila moja profesionalna karijera fudbalera. Nazalost imao sam jednu ovakvu povredu na treningu i cuvsi za vas i za vasu strucnost dosao sam na pregled. Na moju konstataciju da sam se povredio i na pokazivanje snimka magnetne rezonance da je u pitanju kidanje ligamenata vi ste se samo nasmejali i odmahivali glavom recima: " ma nema sanse da si pokidao ligament, to se desava jedamput u hiljadu povreda kolena. Slobodno ti treniraj i napregni se maksimalno". Mojoj sreci nije bilo kraja i naravno poslusao sam vas kao iskusnog lekara i strucnjaka. I sta se posle desilo, doduse ne odmah ali posle nedelju dana kad se mozak opustio i resio da ne razmislja vise o toj povredi, ispalo je ponovo koleno ali se pritom povredila i hrskavica i sta ja znam sta jos. Evo me jos sam da kazem "invalid" jer ne mogu da se bavim ni jednim sportom a na operaciju i dalje cekam jer nema dovoljno srafova a ja nemam nikoga da me progura tamo. I ko je sad kriv za moju situaciju, pa naravno ja sam i to zato sto sam verovao. Ne kazem ja mozda vi i jeste neki strucnjak za ostale sportske povrede, to ne znam i ne zelim da znam jer sam se od sporta vec oprostio ali vas molim da ne pisete vase stucno misljenje o ligamentima jer je besmisleno posle napred izlozenog. Hvala. . .


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde