Metode u medicini

Pregled urina

Biohemijske analize telesnih tečnosti danas se svrstavaju u red dijagnostičkih postupaka koji su dostupni svakom. Redovna kontrola ovih parametara je jedan od preduslova za očuvanje zdravlja.

Pročitajte >>>

Test opterećenja srca (ergometrija)

Test opterećenja srca (ergometrija) je nezaobilazna metoda ispitivanja u kardiologiji. Ergometrija pruža podatke o preostalom fizičkom kapacitetu, subjektivnim tegobama u vreme i nakon opterećenja, pokazuje ishemijske promene na elektrokardiogramu i...

Pročitajte >>>

Dopler dijagnostika

Zahvaljujući primeni Dopplerovog principa i drugih zakona fizike, primenjivih na pojavu talasne prirode, Doppler-ehokardiografske metode daju grafički zapis sa informacijama o smeru, brzini i karakteristikama toka krvi u srcu. U...

Pročitajte >>>

Gen koji usporava starenje i sprečava pojavu raka

Američki istraživači su identifikovali grupu gena koji ne samo da sprečavaju pojavu raka kod crva, već i usporavaju proces starenja.

Pročitajte >>>
Bronhoskopija je procedura za ispitivanje dušnika...

Bronhoskopija

Bronhoskopija je direktno posmatranje dušnika i bronhija koj se vrši sa tankim i fleksibilnim instrumentom-bronhoskopom.

Pročitajte >>>
Elektrokardiogram predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti miokarda, koja nastaje kao rezultat električnih zbivanja na membranama miokardnih ćelija.

Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti miokarda, koja nastaje kao rezultat električnih zbivanja na membranama miokardnih ćelija.

Pročitajte >>>

Spirometrija

Spirometrija je ispitivanje ventilacijske funkcije pluća, odnosno ispitivanje nekih statičkih i dinamičkih plućnih volumena i kapaciteta.

Pročitajte >>>
Gastroskopija je dijagnostička metoda za otkrivane, lečenje i praćenje bolesti gornjeg digestivnog trakta. Gastroskopija je kratkotrajna i bezbolna. Saznajte više.

Gastroskopija (EGDS)

Dijagnostička metoda u otkrivanju, lečenju i praćenju bolesti gornjeg digestivnog trakta. Kratkotrajna i bezbolna Gastroskopija i više o tome.

Pročitajte >>>
Kolonoskopija je optičko ispitivanje debelog creva kolonoskopom. Kolonoskop je fleksibilna cev sa izvorom svetla i delom za posmatranje. On omogućava doktoru da vidi unutrašnjost debelog creva sićušnom videokamerom.

Kolonoskopija

Kolonoskopija je optičko ispitivanje debelog creva kolonoskopom. Kolonoskop je fleksibilna cev sa izvorom svetla i delom za posmatranje. On omogućava doktoru da vidi unutrašnjost debelog creva sićušnom videokamerom.

Pročitajte >>>
Mamografija je danas najbolji načina za rano otkrivanje raka dojke kod žena starijih od 35-40 godina, a to je doba iznad koje učestalost raka dojke počinje naglo da raste. Kod žena starijih od 40 godina redovinim mamografskim pregledima rak dojke može se otkriti i do dve godine pre nego što tumor toliko naraste da se može napipati.

Mamografija

Mamografija je danas najbolji načina za rano otkrivanje raka dojke kod žena starijih od 35-40 godina, a to je doba iznad koje učestalost raka dojke počinje naglo da raste. Kod...

Pročitajte >>>
Angiorafija je invazivna dijagnostička metoda pregleda arterijskih krvnih sudova ubrizgavanjem jednog hidrosolubilnog kontrasta.

Angiografija (Arteriografija)

Angiorafija je invazivna dijagnostička metoda pregleda arterijskih krvnih sudova ubrizgavanjem jednog hidrosolubilnog kontrasta.

Pročitajte >>>

Koronarografija

Koronarografija je visokodiferentna, visokospecifična, invazivna kardiološka dijagnostička procedura kojom se pomoću sofisticirane radiološke aparature prikazuju srčani krvni sudovi ili koronarne arterije, koje srcu donose arterijsku krv.

Pročitajte >>>

Pozitronska emisiona tomografija (PET)

PET je dijagnostička metoda nuklearne medicine koja se razlikuje od drugih pregleda pri nuklearnoj medicini u tom pogledu što PET detektuje metabolizam unutar telesnih tkiva, dok ostali tipovi pregleda pri...

Pročitajte >>>

Elektroencefalografija (EEG)

Elektroencefalografija je posebna neurofiziološka metoda koja registruje moždanu električnu aktivnost preko elektroda smeštenih na poglavini (što je najčešći vid korišćenja) ili unutar moždanog tkiva (što se koristi u preoperativnoj pripremi...

Pročitajte >>>

Operacija raka prostate ima odlicnu prognozu

Osobe obolele od raka prostate imaju najbolje izglede preživljavanja ukoliko se leče operativnim zahvatom, odnosno odstranjivanjem ove žlezde, poručuju švajcarski stručnjaci sa Ženevskog univerziteta.

Pročitajte >>>