Prof. dr Milan Terzić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

Prof. dr Milan Terzić je specijalista ginekologije i akušerstva, poreklom iz Kruševca. 

Kroz svoj naučno-istraživački i klinički rad daje doprinos inovaciji praktičnog rada.

Dr Terzić redovno vrši sonografske preglede i sprovodi operativne zahvate u akušerstvu i ginekologiji. 

Godišnje uradi veliki broj hiruških intervencija i sprovede veliki broj porođaja. 

Dr Terzić ima 473 publikacije, od čega su 1 monografija nacionalnog značaja, tri poglavlja u knjigama internacionalnog značaja, pet knjiga nacionalnog značaja, devet poglavlja u knjigama nacionalnog značaja i 11 poglavlja u udžbenicima i praktikumima nacionalnog značaja. 

26 radova je štampano u časopisima indeksiranim u Current Contentsu (CC), 4 rada je štampano kao letter-to-editor u časopisu indeksiranom u CC-u, 13 radova je publikovano u časopisima indeksiranim u medlineu, a 65 radova je štampano u celini u internacionalnim i nacionalnim časopisima koji nisu indeksirani u navedenim bazama podataka. 

Ima 6 radova štampanih u celini u zbornicima internacionalnih skupova i 49 radova štampanih u celini u zbornicima nacionalnih skupova. 

Takođe, Prof. Dr Milan Terzić ima 231 rad štampan u obliku izvoda u zbornicima internacionalnih skupova i 41 rad štampan u obliku izvoda u zbornicima nacionalnih skupova.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1986

Osnovne studije zavrpio sa prosekom 9.67. Bio je stipendista Srpske Akademije nauka i umetnosti.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1986 do 1990

Odbranio magistarski rad pred komisijom u sastavu: Prof dr Ljubiša Glišić, Prof. Dr Marija Jančić-Zguricas i Prof. Dr Mirko Bulajić. Naslov magistarskog rada: Značaj totalne kolonoskopije u dijagnostikovanju i lečenju oboljenja debelog creva. Uža naučna oblast: Digestivni sistem.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1992

Odbranio doktorat pred komisijom usastavu: Prof dr Aleksandar Petronijević, Prof. Dr Miloš Jovanović i Prof. Dr Milan Jevremović. Naslov disertacije: Klinički značaj određivanja vrednosti lizozima i transferina u perifernoj cirkulaciji trudnice i plodovoj vodi dobijenoj amniocentezom. Uža naučna oblast: Perinatologija

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1993

Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva položio je sa odličnim ocenom. Komisa u sastavu: Prof.dr Dušan Dinulović, Prof.dr Milan Jevremović i Prof. dr Aleksandar Petronijević.

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1995

Izabran u zvanje asistenta prvi put.

Ginekološko-akušerska klinika Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1988

Zaposleni.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1999

Izabran u zvanje asistenta drugi put.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2001

Izabran u zvanje docenta prvi put.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2006

Izabran u zvanje docenta drugi put.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2008

Izabran u zvanje vanrednog profesora.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2013

Ponovo izabran u zvanje vanrednog profesora.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2014

Izabran za redovnog profesora.

Opšta bolnica Analife

Konsultant.

Članstvo:

Katedre za nastavu na engleskom jeziku od 1999 do 2001

Sekretar katedre.

Komisija za upis studenata na Medicinski fakultet od 2008 do 2009

Član.

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Prof. dr Milan Terzić