Metode u medicini

Mijelografija

Mijelografija je neuroradiološka metoda koja omogućava dijagnostikovanje patoloških procesa koji sužavaju kičmeni kanal (intramedularni i ekstramedularni tumor, edem, angiom, arahnitis, diskus hernija, kompresiona fraktura pršljena).

Pročitajte >>>

Elektroneurografija (ENG)

Elektroneurografija je metoda merenja akcionih potencijala kojom se posmatra pravilnost provodnosti perifernih nerava. Primenjujući ovu metodu mere se akcioni potencijali na raznim mestima duž nervnog puta (ushodnog ili silaznog), a...

Pročitajte >>>

Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je savremena neurofiziološka metoda ispitivanja mišića, neuromišićnog spoja i perifernih živaca.

Pročitajte >>>

Kolposkopija

Kolposkopija je metoda posmatranja vagine, i vrata materice uz pomoć kolposkopa - izvanredna dijagnostička dopuna citologiji.

Pročitajte >>>

Scintigrafija

Scintigrafija je dijagnostička metoda koja se koristi u nuklearnoj medicini za snimanje raspodele radiofarmaka u telu.

Pročitajte >>>

Kompjuterizovana tomografija (CT, Skener)

Kompjuterizovana tomografija (naziva se još i aksijalna tomografija) je savremena metoda ispitivanja, koja se zasniva na nekim starim metodama (upotreba X zraka, tehnika tomografskog snimanja) i nekim savremenim tehničkim dostignućima...

Pročitajte >>>
Zvučni talasi veće frekvencije od 20000Hz koje ljudsko uvo ne može da percipira, nazvani su ultrazvukom. Ultrazvuk prolazi kroz razna tkiva-medijume, koja pružaju određeni otpor. Na granici dva medijuma koji imaju različit akustični otpor, deo energije će se reflektovati, a drugi deo prelomiti u drugi medijum sa novom brzinom i novom talasnom dužinom. Ako se impuls ponovljeno šalje kroz neko tkivo, a reflektovani deo kontinuirano registruje, dobija se slika granične površine između dva medijuma.

Ultrazvučna dijagnostika (Ultrazvuk)

Zvučni talasi veće frekvencije od 20000Hz koje ljudsko uvo ne može da percipira, nazvani su ultrazvukom. Ultrazvuk prolazi kroz razna tkiva-medijume, koja pružaju određeni otpor. Na granici dva medijuma koji...

Pročitajte >>>

Razvijena dva nova testa za otkrivanje raka

Biotehnološka kompanija iz Liježa u Belgiji razvila je dva nova testa efikasna u otkrivanju raka bešike i debelog creva.

Pročitajte >>>

Prvi genski test za otkrivanje raka prostate

Prvi genski test koji se sprovodi uzimanjem uzoraka urina i na taj način omogućava otkrivanje raka prostate lansiran je na belgijskom tržištu.

Pročitajte >>>

Proizvedena vakcina protiv virusa ptičjeg gripa

Grupa evropskih naučnika je proizvela prvu vakcinu protiv virusa ptičjeg gripa H7N1 koji može biti smrtnonosan po ljude, objavila je Evropska komisija.

Pročitajte >>>

Nova terapija konjuktivitisa

Istraživači sa medicinskog fakulteta u Pitsburgu otkrili su da terapija gamaglobulinom uspešno leči konjunktivitis. Gamaglobulin [poznat i kao imunoglobin] predstavlja komponentu ljudske krvi, bogatu antitelima, a nekada je, zbog svog...

Pročitajte >>>

Matične ćelije i bolesti srca

Specijalni hranljivi koktel u koji su stavljene, omogućio je matičnim ćelijama ljudskog embriona ne samo da opstanu u srcu pacova, nego i da ga leče, saopštili su istraživači biotehnološke korporacije...

Pročitajte >>>

Obavljena prva transplantacija genoma

Naučnici su prvi put transformisali jedan tip bakterije u drugi izvršivši transplantaciju kompletnog skupa DNK iz jedne vrste u drugu, objavljeno je u žurnalu 'Nauka'.

Pročitajte >>>

Nov test otkriva rak jetre

Grupa belgijskih istraživača razvila je, zajedno s kineskim naučnicima, krvni test za rano otkrivanje raka jetre i preciznije dijagnostikovanje tog oboljenja koje hara Azijom i Afrikom.

Pročitajte >>>

Lečenje raka modifikovanim virusima

Istraživači Univerziteta Osaka, sa profesorom Jasuši Kanedom na čelu, stvorili su genetskom manipulacijom virus koji prenosi lek protiv raka samo do obolelih ćelija, ne uništavajući zdravo tkivo, što je čest...

Pročitajte >>>