Metode u medicini

Pregled urina

Biohemijske analize telesnih tečnosti danas se svrstavaju u red dijagnostičkih postupaka koji su dostupni svakom. Redovna kontrola ovih parametara je jedan od preduslova za očuvanje zdravlja.

Pročitajte >>>

Test opterećenja srca (ergometrija)

Test opterećenja srca (ergometrija) je nezaobilazna metoda ispitivanja u kardiologiji. Ergometrija pruža podatke o preostalom fizičkom kapacitetu, subjektivnim tegobama u vreme i nakon opterećenja, pokazuje ishemijske promene na elektrokardiogramu i...

Pročitajte >>>

Dopler dijagnostika

Zahvaljujući primeni Dopplerovog principa i drugih zakona fizike, primenjivih na pojavu talasne prirode, Doppler-ehokardiografske metode daju grafički zapis sa informacijama o smeru, brzini i karakteristikama toka krvi u srcu. U...

Pročitajte >>>

Gen koji usporava starenje i sprečava pojavu raka

Američki istraživači su identifikovali grupu gena koji ne samo da sprečavaju pojavu raka kod crva, već i usporavaju proces starenja.

Pročitajte >>>

Bronhoskopija

Bronhoskopija je direktno posmatranje dušnika i bronhija koj se vrši sa tankim i fleksibilnim instrumentom-bronhoskopom.

Pročitajte >>>
Elektrokardiogram predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti miokarda, koja nastaje kao rezultat električnih zbivanja na membranama miokardnih ćelija.

Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti miokarda, koja nastaje kao rezultat električnih zbivanja na membranama miokardnih ćelija.

Pročitajte >>>

Spirometrija

Spirometrija je ispitivanje ventilacijske funkcije pluća, odnosno ispitivanje nekih statičkih i dinamičkih plućnih volumena i kapaciteta.

Pročitajte >>>

Gastroskopija (EGDS)

Dijagnostička metoda u otkrivanju, lečenju i praćenju bolesti gornjeg digestivnog trakta. Kratkotrajna i bezbolna Gastroskopija i više o tome.

Pročitajte >>>
Kolonoskopija je optičko ispitivanje debelog creva kolonoskopom. Kolonoskop je fleksibilna cev sa izvorom svetla i delom za posmatranje. On omogućava doktoru da vidi unutrašnjost debelog creva sićušnom videokamerom.

Kolonoskopija

Kolonoskopija je optičko ispitivanje debelog creva kolonoskopom. Kolonoskop je fleksibilna cev sa izvorom svetla i delom za posmatranje. On omogućava doktoru da vidi unutrašnjost debelog creva sićušnom videokamerom.

Pročitajte >>>

Mamografija

Mamografija je danas najbolji načina za rano otkrivanje raka dojke kod žena starijih od 35-40 godina, a to je doba iznad koje učestalost raka dojke počinje naglo da raste. Kod...

Pročitajte >>>