Dopler dijagnostika

Zahvaljujući primeni Dopplerovog principa i drugih zakona fizike, primenjivih na pojavu talasne prirode, Doppler-ehokardiografske metode daju grafički zapis sa informacijama o smeru, brzini i karakteristikama toka krvi u srcu. U zdravom srcu protok krvi je uglavnom laminaran, a u patološkim stanjima (šantovi, regurgitacije i dr) tok krvi postaje turbulentan. Većina savremenih aparata ima mogućnost automatskog izračunavanja brzine toka krvi na željenom mestu u srcu, iz koje se, primenom modifikovane jednačine, može dobiti gradijent pritisaka na pojedinim srčanim ušćima i između pojedinih srčanih šupljina. Kod poslednjih generacija aparata smer, brzina i karakteristike toka krvi kodirani su bojom, pa se tako uživo može posmatrati tok krvi u srcu (normalan tok ka sondi je obojen crveno, a tok od sonde plavo) i vrlo lako otkriti turbulentan patološki protok u vidu žutozelenog mlaza.

Ubrizgavanje pojedinih materija u cirkulaciju (glikoza, fiziološki rastvor, čestice albumina i dr.) može se ehokardiografski pratiti, i na tome počiva takozvana kontrastna ehokardiografija koja je od velike dijagnostičke pomoći kod pojedinih srčanih oboljenja.

Danas se piezoelektrični kristali ugrađuju u katetere koji se uvode u krvne sudove i srce i daju uvid u njihov izgled-intravaskularna ehokardiografija. 

Kolor dopler

Kolor dopler krvnih sudova vrata je ultrazvučni pregled koji omogućava neinvazivan prikaz krvnih sudova vrata i analizu zida krvnog suda što može uputiti na prisustvo plaka i suženje krvnih sudova. Kolor dopler krvnih sudova vrata preporučuje se kod bolesnika za koje se sumnja da su pod povećanim rizikom za nastanak moždanog udara. Smetnje u vidu prolaznih ili trajnih neuroloških poremećaja mogu upozoravati na prisustvo nestabilnog plaka, pa treba utvrditi gde se on nalazi.
Dopler se preporučuje i rizičnim bolesnicima pre velikih operacija. Budući da je ateroskleroza generalizovana bolest, velika je verovatnoća da je onima koji imaju neku od bolesti srčanih krvnih sudova (koronarne arterije) i potrebna im je operacija.

Kolor dopler krvnih sudova vrata treba uraditi i bolesnicima koji su već operisali koronarne krvne sudove kako bi se na neinvazivan način pratio operativni nalaz. Bolesnike koji imaju početno ili umereno suženje krvnih sudova vrata treba na isti način redovno pratiti, a pre svega regulisati faktore rizika za nastanak ateroskleroze.

Pregledom se mogu ustanoviti aterosklerotske i upalne promene. Aterosklerotske promene prikazuju se u obliku zadebljanja zidova krvnih sudova, prisustva plakova i suženja krvnih sudova ili začepljenja sve do potpunog prekida cirkulacije.

Kada ultrazvučni zraci prolaze kroz kost ili se ispituju veće dubine, otežan je pregled ultrazvukom. Taj se problem rešava upotrebom transkranijalnog doplera ili TCD-a, pomoću koga se ocenjuje cirkulacija u krvnim sudovima glave upotrebom sondi nižih frekvencija i jače prodornosti ultrazvuka. Na osnovu dobijenih brzina i smera cirkulacije, može se zaključiti da li je cirkulacija u glavi uredna ili poremećena. Kako bi se objasnio nalaz TCD-a, kod nekih bolesnika treba uraditi obojeni dopler krvnih sudova u glavi, tj. transkranijsku kolorom kodiranu doplersku sonografiju ili TCCS.

Pacijentu sa sumnjom na duboku vensku trombozu strogo se preporučuje pregled kolor doplerom, kako bi se, potvrdi li se sumnje, započela antikoagulantna terapija (protiv zgrušavanja).

Kod pacijenata sa sumnjom na oštećenje površinskih vena, kolor doplerom vena može se utvrditi postoji li oštećenje.

Dopler dijagnostika je veoma značajna, suverena neinvazivna metoda, koja se koristi u skoro svim oblastima medicine. Posebne pripreme pre pregleda nisu potrebne. Pregled sam po sebi nije štetan po bolesnika, nema zračenja ni uboda pa se bez opasnosti mogu pregledati i deca. Dužina pregleda zavisi od iskustva ispitivača, kvaliteta opreme, ali i o nalazu na krvnim sudovima. Što je nalaz složeniji, to pregled duže traje.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa doplerom.


 


Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde