Postoperativne (incizione) kile

Inciziona kila je ispupčenje koje se nalazi u okolini ili direktno na mestu prethodnog abdominalnog operativnog reza i nastaju kao posledica slabosti mišića nastalih usled prethodne operacije. Ivice tkiva koje su tokom zatvaranja rane približene, razdvajaju se i nastaje defekt koji omogućava stvaranje kile, koju ispunjava sadržaj trbušne duplje.

U zavisnosti od veličine kilnog otvora formiraće se i veličina kile u kojoj se mogu naći pojedini segmenti intraabdominalnih organa. Najčešće su to meliki omentum i tanko crevo.

Koji su uzroci za nastanak incizionih kila?

Inciziona kila se može javiti na svakom mestu nakon bilo kog tipa abdominalne hirurgije. Ne postoji određen profil osobe koja može dobiti ovu kilu. Muškarci, žene, deca svih uzrasta i etničkih grupa su u opasnosti da posle abdominalnih hirurških zahvata na mestu operativnog rez dobiju kilu. Ipak, ako bi smo pogledali medicinsku statistiku, pronašli bi smo podataka da je učestalost incizionih kila veća kod odraslih osoba.

Takođe, ne postoji ni određena abdominalna regija  na kojoj se češće javljaju. Inciziona kila može nastati u ožiljku od grudne kosti do preponskog predela. U zavisnosti od lokalizacije u kilnoj kesi se mogu naći različiti organi koji su u blizini oslabljenog trbušnog zida. Mogu nastati posle velikih ( Whippel-ova operacija, operacija aneurizme trbušne aorte,...) ili posle malih operacija (apendiktomija, pa čak i laparoskopskih operacija). Na osnovu uzroka nastanka, mogu biti male, velike ili kompleksne. U odnosu na vreme operacije mogu se pojaviti odmah nakon nekoliko nedelja, meseci(rane) ili godina(kasne incizione kile).

Koliko su česte incizione kile?

Incizione kile se javljaju u 3,8-11,5% slučajeva nakon abdominalne operacije. Učestalost zavisi od više faktora. Češće se javljaju kod pacijenata starije životne životne dobi, muškaraca, gojaznih osoba i nakon hirurgije creva. U nastanku ovih kila bitnu ulogu čine i način zatvaranja operativne rane, respiratorni status, infekcija operativne rane, šećerna bolest. Oko 90% incizionih kila nastaje unutar 3 godine od operacije.

Kako sprečiti pojavu kile na mestu operativnog reza?

Svaki čovek je individua za sebe i od njegov ličnih sklonosti zavisi nastanak različitih medicinskih problema, itmeđu ostalog i kila. Ipak, postoje određeni stavovi i mere koje pacijentu mogu pomoći u prevenciji nastanka incizionih kila.

 • smanjenje telesne težine kod gojaznih pacijenata
 • ojačavanje muskulature prednjeg trbušnog zida umerenim vežbanjem(šetnja, aerobik)
 • adekvatno i pažljivo dizanje teških predmeta
 • smanjenje intraabdominalnog pritiska i regulacija peristaltike adekvatnom ishranom
 • kontrola šećerne bolesti

Da li postoje šanse da se nakon hirurškog tretmana incizione kile ona ponovo pojavi?

Šansa da se nakon operatvnog lečenja incizione kile, ona ponovo javi postoje i zavise od više faktora. Jedan od bitnih faktora je operativna rana i eventualni nastanak infekcije. Ukoliko do nje doše povećavaju se i šanse ua pojavu recidiva. Takođe je važno da li je pacijent i ranije bio sklon nastanku recidiva. Veličina kile je u mnogim slučajevima i dominantna za nastanak novih recidiva, i ona je uzročno posledična, što je veća kila, veća je i verovatnoća za nastanak nove kile. Poseban rizik su i postoperativne komplikacije poput infekcije, hematoma, prethodne operacije, starije životne dobi, hronične opstruktivne bolesti pluća, produžene postoperativne distenzije abdomena.

Kada se pacijenti javljaju lekaru?

Osnovni simptom, pored već vidljivog defekta, koji pacijente natera da se jave lekaru i potraže pomoć u rešavanju ovog problema, je bol na mestu kile. Takođe se javlja i određena nelagodnost koju pacijenti osećaju.

Lečenje incizionih kila

Bitno je napomenuti da nemaju sve incizione kile indikaciju za operativno lečenje. Naime, male kile, bez bolova i koje ne zadaju probleme pacijentima u svakodnevnom radu i životu, nemaju indikaciju za operatvno lečenje. Ukoliko kila ne spada u ovu kategoriju, lečenje je hirurško. Posebnu pažnju terbalo bi obratiti na velike kile sa malim kolnim otvorom, jer ove kile imaju veću opasnost od uklještenja i strangulacije.

Metoda kojom se rešavaju ovi abdominalni defekti se naziva hernioplastika. Vreme za operativno rešavanje bi trebalo odložiti oko godinu dana nakon inicijalane operacije ili nakon prethodne hernioplastike.

Načini operativnog lečenja

Dva su osnovna pristupa u hirurškom lečenju incizionih kila: laparoskopski, koji koristi male incizije i izvodi se posebnom video endoskopskom opremom i konvencionalni (otvorena hernioplastika) za velike incizione kile. Otvorena tehnika je neophodna, ako se u kilnoj kesi nalazi deo trbušnog sadržaja koji može da se uklješti. Ekstremno gojazne osobe, takođe zahtevaju otvorenu proceduru zbog velike količine potkožnog masnog tkiva. Mrežica se može koristiti kod obe vrste operativnih procedura. Hernioplastika incizionih kila sa mrežicom ima manji procenat recidiva i uzrokuje manji postoperativni bol u odnosu na konvencionalni način lečenja

Laparoskopska operacija kao terapija izbora

Dobri rezultati u lečenju incizionih kila, danas se postižu laparoskopskom tehnikom. Pacijenti najčešće ostaju u bolnici samo jedan dan, a već nakon 7-14 dana boravka kući vraćaju se uobičajnim dnevnim aktivnostima. Laparoskopski način lečenja u odnosu na konvencionalni ima prednost zbog:

 • smanjuje broj bolničkih dana
 • smanjuje postoperativnu bol
 • smanjuje komplikacije operativne rane (serom, hematom, infekcija)
 • ubrzava povratak normalnim životnim aktivnostima.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 3

 1. Vlada 17.07.2024

  Poštovani, kako ići u WC posle operacije preponske kile. U krevetu je to teško, non-stop te tera ali ne možeš nikako.


 2. Julijana 02.02.2024

  Meni su na trećoj kontroli posle operacije debelog crijeva rekli da mi se pojavila mala inciziona kila. Ne bih to radila više hirurški jer mi je bila operacija dva puta i osjećam se istravljeno, operisana u Foči, majka troje djece. Kako da se tekobe umanje? Unaprijed hvala.


 3. Željko 11.06.2012

  Poštovani,
  mene interesuje ko radi laparoskopske operacije postoperativnih kila kod nas? Ja sam dobio uput za jednu bolnicu u Vojvodini gde mi je hirurg rekao da se ove kile ne rade laparoskopski?!

  Možete li mi odgovoriti gde mogu da odem na pregled za drugo mišljenje, jer imam kilu na mestu koje je opisano u tekstu i pre bih radio laparoskopski nego klasično.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde