Tumačenje laboratorijske analize krvi

Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi, ono podrazumeva dve vrste analiza:
 • Usmerene na ispitivanje vrste, broja, odnosa i izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika, hematološki parametri) i
 • One kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva.

Kompletna krvna slika (KKS)

Kompletna krvna slika (KKS) radi se zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija, infekcija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama.

KKS uključuje:

 • broj eritrocita, leukocita i trombocita,
 • eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW),
 • trombocitne konstante (MPV, PDW),
 • diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti),
 • hemoglobin i
 • hematokrit.

Eritrociti  |  Hemoglobin  Hemoglobin  HematokritiEritrocitne konstante  LeukocitiTrombociti Sedimtentacija eritrocita  |


Eritrociti

Eritrociti - crvena krvna zrnca (RBC), su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. Normalne vrednosti su od 3,86 x 1012/l do 5,08 x 1012/l za ženu i od 4,34 x 1012/l do 5,72 x 1012/l za muškarce). Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma, kod policitemija, ali i kod zdravih ljudi.


Hemoglobin

Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa. Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija, za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća, oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika. Normalna koncentracija je 110-180 g/L. Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija

Hematokrit

Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi. Normalne vrednosti su za žene 0.356 - 0.470 l/l i kod muškaraca 0.41 - 0.53 l/l. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan, a u fazi oporavka se smanjuje. Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen, jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. Hematokrit je smanjen u trudnoći, a smanjuje se i sa godinama života. Takođe je smanjen kod anemija, leukemija, povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze), ciroze jetre, opekotina i infekcija. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka.

Eritrocitne konstante

Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita.

 • MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita - daje informaciju o veličini eritrocita. Normalne vrednosti su 81 - 99 fl
 • MCH (mean cell hemoglobin) - prosečna količina hemoglobina u eritrocitu.  Normalne vrendosti su 29-32.9 pg
 • MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita. Normalne vrednosti su 310 - 350 g/l
 • RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. Normalne vrednosti su 11,5-16,5 %. RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze, a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu.

Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti, naročito MCV parametra, dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina.

Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije, dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline), bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem), smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom), oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara.

KKS Tumacenje analize krvi

Leukociti (leukocitna formula)

Leukociti (WBC), bela krvna zrnca, se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. Učestvuju u imunom odgovoru. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca; sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija.
Normalne vrednosti su 3.9 - 10x109/l. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza), to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija, odnosno da je napadnuto, na primer bakterijama. Ako je njihov broj manji, povećava se rizik od infekcije.

Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija. Leukopenija, smanjenje broja belih krvnih zrnaca, javlja se kod virusnih infekcija, u stresnim situacijama, kod opšte slabosti organizma, kao i kod pacijenata na radioterapiji. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize.

 • Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji.
  Normalne vrednosti su 40-70%
 • Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala, međutim, kada jednom uđu u tkiva, počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima.
  Normalne vrednosti su 1-10% 
 • Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija.
  Normalne vrednosti su 0 - 6%
 • Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite, koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu.
  Normalne vrednosti su 20 - 50 %
 • Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru.
  Normalne vrednosti su 0-1% 

Trombociti

Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi. Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju, trombociti su sniženi kod hemioterapija, malignih oboljenja, hepatitisa C... Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu.
Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču, a to su:
 • PDW (Raspodela trombocita po volumenu), normalne vrednosti 16-25
 • MPV (Prosečni volumen trombocita), normalne vrednosti 7,80-12 fl.

Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti, eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest, kao što je npr. leukocitoza ili groznica.
Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti, ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. Sedimentacija je ubrzana kod upala, razaranja ćelija, masivnih trovanja, u trudnoći i posle porođaja, kod TBC, reumatskih bolesti npr. akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa, akutnog infarkta miokarda, nefroze, svim vrstama šoka, kod postoperativnih stanja, tumora, oboljenja jetre, menstruacija (neznatno ubrzanje). Usporena je kod novorođenčeta, policitemije, kongestivne srčane insuficijencije, alergijskih stanja, pojedinih vrsta anemija. 

Način uzorkovanja: vrsta uzorka i vreme uzorkovanja

Najčešće će kod odraslih to biti uzimanje krvi iz vene, dok če po izuzetku to biti iz prsta. Kod dece će se krv uzimati iz prsta, dok je uzimanje krvi iz pete rezervisano za novorođenčad. Uzimanje krvi se može izvesti u bilo koje doba dana, ali je preporučljivo da prođe dva sata nakon poslednjeg obroka.

Cena Kompletne krvne slike je između 300 i 400 dinara. Zakazivanje na 063/687-460.

Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 61

 1. Armin 13.02.2024

  Koje su normalne vrijednosti MID% i da li ono zavise od starosne dobi?


 2. Rada 03.02.2024

  Poštovani, zamolila bih za tumačenje rezultata krvne slike za devojčicu staru dve godine. Hemoglobin 111, hematokrit 32,9 (označen kad nizak), eritorciti 4,08, leukociti 10, eK-LYM 5,15 (označeni kao povišeni) i ek-Eos 8,1 i ek-Eos 0.81. Ćerkica je alergična na mleko, belance i med. Poslednje tri nedelje temperatura je oko 37, 37 sa 1. Od tegoba primećujem blago znojenje, ponekad imam utisak da se brže zamorim nego inače i jednom u dva, tri dana se žali na bol u stomaku. Hvala.


 3. Dragana 18.01.2024

  Dobar dan, mom sinu od 14 godina su sledeći nalazi: glukoza 6.23, amilaza 25.24, crp.12, se.12, hemoglobin 146, pdv.20.1. Možete li mi reći šta treba raditi?


 4. Mirjana 27.11.2023

  Molim Vas za odgovor, da li bi trebalo da me brine nalaz od supruga: Eritrociti 5,93 4-6 MPV 11 6,5-11 Neutrofilni 49. 50-70 Euzinofilni. 6,4. 0.0-4 Glukoza. 7,4. 3,4-6,1 Bilorubin ukupan 27. 5,0-21 Bilorubin direktan 5,8. 0,0-5,1 ALT. 55. 0,0-45. Ostali nalazi su okej. Prvi su njegovi rezultati, a iza su vrednosti. Unapred se zahvaljujem.


 5. Vojo 04.08.2023

  Imam monoite 12.51, a treba do 12. Šta raditi? Hvala.


 6. Danijela 21.06.2023

  Hgb 122 g/l,Le 9,6 Er4,29 Hct 0,351 Tr 305 da je to dobro


 7. Snezana 02.06.2023

  Molim vas, dali mozete dami kazete kakvisumi rezultati? Dali treba da brinem ili ne? eK hemoglobin HGB 95 eK Hematokrin HCT 29,0 eK MCV 76 eK MCH 24,7 eK LYM 23,8 hvalavam unapred!


 8. Biljana 30.05.2023

  Molim za pojašnjenje i savet, sin koji ima 28.godina, radio je kompletnu krvnu sliku i svi parametri su mu ok i u granicama normale, sem Eozinofila, gde piše da su referentne vrednosti od 0.00-5.00, a njemu su 8.46. Htela bih da napomenem da sin trenira i posle treninga pije neke basic suplemente, pa da li nije možda nešto zbog toga? Zamoliću vas još jednom za pojašnjenje i savet u vezi navedenog povećanog rezultata i da li treba još neke analize. Hvala


 9. Duska 29.05.2023

  Nalaz muza je elicotriti 3,93 ,hemoglobin 125,HCT37,9, MCV 96,5 ,trombociti 89,PCT trombokrit 0,090,P_LCC 25molim vase misljenje hvala.


 10. Mirza Lekic 21.04.2023

  Dobro veće 😒veoma sam zabrinut danas sam radio prve nalaze ‘jer mi se javlja deformitetima desne strane ‘molim vas samo ću napisati visoke i niske vrijednosti u krvi jer mi je dosta kvazi doktora i nadam se misterioznom odgovoru ‘boja urina žuta tamno žuta eritrociti u urinu ,Laktat Dehidrogenaza 263iu/l. MCV90.8g/l Neutrofilni granulociti 2.53. 10’9lVrijednost 47.5 Limbobociti 2.53 vrijednost 41’4 bazofilni granulociti 0.07vrijednost 1.1 molim vas da li možete pretpostaviti čemu vode ovi nalazi i kojoj bolesti jer desni testis stopalo i plinovi su ‘molim vas anonimno bih želio da mi neprospavane noći obojite u svjetlo podgorica crna gora ovo je najobičnija prva analiza a čuo sam sve najboljeg vama. Hvala unaprijed


 11. Vera 10.02.2023

  Molim Vas da mi odgovorite da li bi trebalo preduzeti neko lečenje pri ovim rezultatima: glukoza 6,1, kreatinin 83, holesterol 7,62, limfociit 44,8, granulociti 45,3, sedimentacija 22; svi ostali rezultati su u granicama normale. Hvala


 12. Ангел Здравкин 18.01.2023

  MCHC treba da bude od 320-360 , a kod mene je 33,30 . Sta to znaci i koje lekarstva treba da primam . Sve druge rezultate su mi u granici normale


 13. Dragana 07.09.2022

  Postovanje mene zanima ako mozete da mi pojasniti ove rezultate krvi lym% 19,9 Eos 7,1 , bilirubin ukupni 28,6 bilirubin direktni 8,5.. trigliceridi 1,79 HDL (brustein)0,78 radi se o osobi 1992 godiste .. od tegoba ima zamor, jako crveno grlo koje nije bolno , bol misica u preponama ... Hvala unapred


 14. Vesna Djoković 02.09.2022

  Molim Vaš za savet Uradšila sšam analizeš krvi i sve je uredno osim PCT (ref vred. 0,108 -0,282) moj rez je 0,320 Imala sam preznojavanja par dana uz neke glavobolje i vrata, slomljenost, stomačne žigove i bolove preko ledja.Radjen test negativna na koronu


 15. Snezana 31.07.2022

  Imam unuka od 15 meseci u kontroli kks le 4.0 neutrofili nizi a monociti 17.0 zabrinuti smo pa vas molim za odgovor


 16. Dusanka 27.07.2022

  Povisen hemoglobin i hematokrit.Operacija otkazana.Kazu nece je ni biti. Sta raditi


 17. Vesna 25.06.2022

  Molim za malo pomoci: leukociti 3,50. Eritrociti 3,66. Hemoglobin 104. Hematocrit 0,312. Trombociti 187. McC. 85,2. Mch 28,3. Mchc 333. Rdw 14,6. Mpv 7,3 Limfociti 22,40, monociti 7,50. Segmentirani 70,10. Limfociti # 0,80, Monociti # 0,30. Segmentirani # 2,40. Sta mi savetuje za dalje? Srdacan pozdrav I Hvala. Vesna


 18. Darko 15.06.2022

  Hvala Vam puno na iscrpnom odgovoru!


 19. Bosnjakovic Godusevic Fahirada 11.03.2022

  Dali mogu znati jeli veliki MCHC 317 i sta uzrokoje taj probem u organizmu


 20. Jasmina Petrović 04.02.2022

  Imam povišen CHCM, dali je to vezano za nervni sistem i srčane mišiće


 21. Ljubinka Stankic 27.09.2021

  Interesuje me sta znace laboratorijski nalazi pod oznakama U-Klirens kreaatinina ,U-Du-Ca i U-dU-P MALO SU POVECANE NA REZULTATIMA poZDRAV hVALA


 22. amel 17.06.2021

  Molim vas mozete li da mi objasnite sta znaci na nalazima krvi TPH


 23. Biserka Milosavljević 29.01.2021

  Dobar dan, molim Vas da mi objasnite, zasto godinama unazad imam SE (30-tak) oko 65, moji doktori ne reaguju kazu da se organizam navikao, dijabeticar sam na insulinu(4puta) od decembra 2019, uvecana stitna, pijem hormon eu...pijem silamarin, Sta da radim?Hvala...


 24. nadica velljkovic pelikon 28.03.2020

  Imam hipotireozu hašimoto i poslednji rezultat 0,53. Ne mogu da pronđu odgovarjuću terapiju.


 25. Mima 28.11.2019

  Molim razjašnjenje. Imam 65g. Koje bi oboljenje moglo biti? Molim Vas, možda i savet. Hvala. PS. štitna žlezda, implatat kolena (3god.) Heliko bakterija 23,60, hipertenzija (poslednjih godinu dana prilično sanirana).


 26. Vanja 20.08.2019

  Dopada mi se članak. Sve je sažeto taman toliko da prosečno inteligentan čovek, iako nije išao u medicinsku školu, može da shvati.


 27. Mirjana 16.04.2019

  Trigliceridi 0.68 Hematokriti 0.405 Monociti 0.49 Eozinofili 0.12 Bazofili 0.06 Da li je ovo u redu?


 28. Branislav 04.02.2019

  U oznakama ne mogu nigde da nađem značenje oznake LDI (85-227 IU/L) i OSMO(275-300 O)


 29. Mira 24.01.2019

  Što znači MTA kod laboratorijske analize krvi?


 30. vesna 30.08.2018

  Sve je dobro, ali nedostaju mnogi nalazi, kao i oznake koje imamo na uputima i njhovo značenje i objasnjenja.


 31. Pedja 22.03.2017

  Sta znaci bac?


 32. Jerotije 27.01.2017

  Dešava mi se aritmija prilikom koje izmerim 150 otkucaja srca, što traje neko vreme, kada osećam bol u grudima. Pitanje, koliko otkucaja maksimalno može srce da izdrzi i šta je najbolje činiti u tom trenutku?


 33. Jasmina 12.07.2016

  Poštovani, molim vas da mi protumačite laboratorijske nalaze: glukoza 5,85 urea 3,1 kreatinin 65 holesterol 4,56 trigliceridi 0,88 željezo 9,47 ast 11 alt 7 ggt 7 crp 0,7 leukociti 9,5 eritrociti 5,07 hemoglobin 9,0 hematokrit 0,29 mcv 57,9 mchc 30,6 tombociti 176 rdw 22,1 mpv 9,5. 

  Hvala!


 34. Brane 27.07.2015

  Nedavno sam napravio kompletnu krvu analizu. Sve je u granicama normale sem lymph koji su 3. 21 (što je ok) , ali u% je 45. 1% i neut koji su 2. 96 (sot je ok) ali u% : 41. 6% .
  Pitanje je: gledajuci vashe referente vrednosti čak i% se uklapam u normalne rezultate, tj. nalaz se uklapa u normalne referente vrednosti ali u medlab gde sam radio analizu gledajuci u% odnos, za neu ref vred je (50-75% , kod vas je 40% -70) a lymph referenta vrednost u medlab je 20% -40% , kod vas je 20% -50% ), sve ostalo, wbc, mono, eo, baso, ig uklapa se perfektno, takodje celokupna crvene krvna zrnca su ok, , , u izveshtaju zbog odstupanja lymph i neut u% mi je napisana neutropenia ali gledajuci vashe referente vrednosti moji nalazi su ok, molim vas posavetujete. Pored tih nalaza sam napravio i analizu za štitnu žlezdu koja je takodje ok, jedino što imam uvećane limfne čvorove na vratu ali takodje imam dosta zuba koji bi trebali da se poprave, očiste od karijesa i česte zubobolje. 


 35. Maja 08.05.2015

  Poštovani, molim vas za tumačenje laboratorijskih rezultata. Leukociti 9, 3 granulociti 53, 3 limfociti 39, 9 monociti 6, 8 granulociti 5, 00 limfociti 3, 70 (1, 20-3, 40) monociti 0, 60 eritrociti 4, 59 hemoglobin 124 hematokrit 0, 355 (0, 356-0, 470) mcv 77 (83-97) mch 27 (27-34) mchc 350 rdw 14, 8 (11, 6-14, 5) trombociti 321 mpv 8 pct 0, 241 pdw 16, 6 sedimentacija 6 bilirubin ukupni 8, 0 ast (sgot) 17 alt (sgpt) 24 gvožđe 14, 3 hvala


 36. wien 123 19.09.2014

  Dobar dan imam jednu molbu prverijo sam krnu sliku trombociti i leokociti su mi na granici trombociti 426 a leokociti 10, 3 jel mozrvte mi objasnit stvarno sta se desava moj doktor kaze nije opasno nista a u medju vremenu sam napipo 2 limfna cvora sa leve strane i jedan sa desne molim vas za odgovor hvala


 37. sabina 14.12.2012

  Sedimentacija kod mene je rezultat 22 refer. Vrijednost 4-12mm/h, a drugo 50 refer. Vrijednost 12-24mm/2h, nalaz sam dobila danas a ostalo je sve u redu. Hvala


 38. Tamara 16.11.2012

  Plt kod bebe od 6 meseci iznosi 546. Da li je to nesto ozbiljno?


 39. jovanka 24.10.2012

  Nedostaje objasnjenje za plt, mpv, pct, pdw. . . Hvala unapred na objasnjenju.


 40. Neven 05.04.2012

  Sedimentacija eritrocita moze biti znacajno ubrzana npr. Preko 50 mm/h i zbog problema sa stitnom zlezdom tj. zbog subakutnog tireoiditisa (veoma neprijatno ali na srecu prolazno zapaljenje stitne zlezde) . Nisam lekar a ovo znam iz licnog iskustva.


 41. jusuf krajinovic 05.01.2012

  Pa mnogo vam hvala, sobzirom na nase znanje prosjecnog gradjanina, vas portal mi daje nadu da, i ljekari u velikim guzvama rade povrsno, pa im mozemo skrenuti paznju na standarde analiza. Hvala od srca, svako dobro vam zelim. Pozdrav s postovanjem.


 42. marina 03.12.2011

  Dobila sam rezultat iz labaratorije za mog sina koji ima nepune 6 godine. Koji pokazuje ovakve rezultate kod leukocita -monociti 9. 5 (povecani a referentna vrednost je od 1-6; limfociti 5. 0 referentna vrednost je 1. 4-3. 2; monociti 1. 2, a referentna vrednost je od 0. 3-0. 8, zatim trombociti su povecani 568. 0 a referentna vrednost je od 181-521; mpv je smanjen 4. 0, a referentna vrednost je od 6. 5-11. 0; pdw je 16. 0, a referentna vrednost je 12. 0-19. 5; crp je 3. 47. Molila bih vas da mi objasnite stanje zasto je toliko velika vrdnost trombocita. On je do pred 3 dana pio ospen antibiotik zbog velike infekcije grla - gnojna angina. . Molim vas da mi odgovorite sta je posredi ovov se desava prvi put da pokaze ovecanost trombocite i podvrsta. . Dali je zbog antibiotika, infekcije ili ako su nepravilno uzeli krv zbog stiskanja prsta. . . Hvala puno ceka vas odgovor. . Zabrinuta majka.


 43. mirjana krajacevic novi sad 15.10.2011

  Molim objasnjenje sta je ldh u analizi krvi i koliko je normalna vrednost. Hvala na odgovoru. Pozdrav


 44. Natasa 11.05.2011

  Moje dete ima 16 meseci i ima povecane leukocite tacnije na gornjoj granici su. Koliko je to opasno i sta treba da radimo? Molim vas odgovorite mi jer moj suprug i ja veoma brinemo. . . . Unapred hvala.


 45. Sanja 27.04.2011

  Postovani,
  vec nekoliko godina u nazad kad god sam radila krvnu sliku sedimentacija je oko 40, svi ostali rezultati krvne slike i leukocitarne formule su u redu. Zanima me sta moze da bude uzrok, a samo da napomenem da mi je prolaktin oko 1000, ne znam da li to ima veze.
  Hvala


 46. ljubica 10.02.2011

  Veoma korisan clanak, molim vas kod mene je lym% 49% sto je poviseno u odnosu na normalne vrednosti do 20-40, molim vas na sta treba da obratim paznju i sta ovo stanje prouzrokuje? Hvala


 47. TICA 14.01.2011

  Zdravo.
  Moze li neko da mi razjasni labaratorijske analize krvi lym 54. 8 h% , mon 16. 5 h% , gra 28. 7 l. . Hvala: )


 48. Erna 12.01.2011

  Vec neke dvije godine imam leukocite 13. Prvo su mi rekli da perisem krajnike posto su bili veoma poviseni i imala sam problema. Proslo je godina dana od operacije, a oni su i dalje poviseni. Potreban mi je savjet sta dalje da radim


 49. marija 03.09.2010

  Kako je moguce smanjiti vrednost trobocita u krvi? Da li nekim lekovima ili samo ishranom?


 50. Mica 08.07.2010

  Molim vas, kako da popravim leukocite? Vrijednost mojih leukocita je 3.


 51. dervisi dzemal 05.07.2010

  Hvala na ovom detaljnom tumacenju


 52. Miodrag Korolija 06.06.2010

  Ispitivanje agregacije i adhezije trombocita ostalo je super


 53. Dragana 13.03.2010

  Izuzetno dobro urađeno! Iscrpne, tačne i tačne informacije. Bravo!


 54. danica 24.01.2010

  Moja sedimentacija je vise vremena visa od 30 sta da radim ljecnici neznaju sta bi moglo biti uzrok?


 55. Argonaut1 24.11.2009

  Odličan članak, najzad neko da rasvetli te mistične skraćenice.
  Sugestija: lekarima je uglavnom dovoljno da su rezultati priblizno u okvirima dozvoljenih granica, bilo bi dobro dati i neke preporuke šta je potrebno preduzeti (ishrana i slično) da bi se pojedini parametri doveli u optimalno stanje.


 56. Svetlana 19.11.2009

  Da li možete da mi kažete šta znači skraćenica CRP na laboratorijskom nalazu krvi? Unapred hvala.


 57. brana 25.09.2009

  Odlično, baš sam to tražila.


 58. Damir 21.09.2009

  Sta kada je sedimentacija 1, jel to dobro ili lose, a kompletna krvna slika je ok?!


 59. ljubica 15.07.2009

  Odlican clanak, ovde mozes da naucis sve o krvnoj slici, ali me interesuje sta je to pct i mid% kod mene je pct 1.1 a mid% 11


 60. Lili 09.05.2009

  Veoma dobar i iscrpan članak, čekamo i dugi deo koji će se odnosositi na biohemijske analize, glikemiju, holesterol i dr. Hvala


 61. Tijana 09.05.2009

  Volela bih da ste dali malo detaljniji opis, u smislu da ste naglasili sta znaci povisen ili snizen nivo limfocita ili monocita u smislu postojanja infekcije i npr kada se radi o virusnoj a kada o bakterijskoj infekciji. Takodje me zanima sta je tacno crp i kakvo je znacenje retikulocita prilikom tumacenja krvne slike?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde