Loop dijatermija (Loop Electrosurgical Excision Procedure - LEEP)

Loop dijatermija je intervencija tokom koje se odstranjuje deo tkiva grlića omčicom. Propuštanje monopolarne niskovoltažne visokofrekventne naizmenične struje kroz omčicu dovodi do vaporizacije ćelija duž linije reza.

Naizmenična struja se koristi, jer istovremeno ispoljava efekat rezanja i koagulacije, zbog čega je hemostaza odlična. Termička oštećenja preparata su manja od 300 μm, što ne utiče na patohistološku procenu ekstenzivnosti lezije i intaktnosti resekcionih ivica. Ova metoda je takođe dijagnostičko - terapijska, a zahvat varira od manje biopsije do odstranjenja većeg dela grlića materice (Slike 40 - 44).

Kontraindikacije

Loop dijatermija je kontraindikovana:
  • kada je rezultat pregleda endocervikalne kiretaže pozitivan
  • kada se kolposkopski ne može identifikovati gornji deo lezije koji prodire u cervikalni kanal
  • kada klinički postoji invazivni karcinom grlića materice
  • kada postoji poremećaj faktora koagulacije
  • kada su abnormalnosti porcije nejasne
  • ova tehnika se ne primenjuje kod trudnica, babinja i prva tri postpartalna meseca

Slika 1. Aparat za loop dijatermiju


Slika 2. Omčice za loop dijatermiju


Slika 3. Uklanjanje promene na grliću loop dijatermijom – shematski prikaz


Slika 4. Deo tkiva odstranjen «loop dijatermijom» (shematski prikaz; pre intervencije identifikovano jod - negativno polje)


Slika 5. Grlić neposrednjo posle završene «loop» dijatermije

Komplikacije loop dijatermije su relativno retke, pa se ova tehnika savetuje za dijagnostiku i lečenje lezija koje su donedavno zahtevale klasičnu konicaziju nožem.
Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa glićem materice.

Podeli tekst:

Prof. dr Milan Terzić je specijalista ginekologije i akušerstva. Svakodnevno obavlja porođaje trudnica i brine o trudnoći svojih pacijentkinja. Kroz naučno-istraživački i klinički rad daje doprinos inovaciji praktičnog r...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde