Dani melanoma (izveštaj 2020.)

Krajem novembra meseca 2020. godine održani su Dani Melanoma. Ovog puta je zbog aktuelne epidemiološke situacije skup je održan u vidu virtuelnog sastanka, i zahvaljujući izvanrednoj organizaciji imali smo priliku da čujemo predavanja i novine vezane za prevenciju, dijagnostiku i lečenje melanoma od strane najvećih stručnjaka regiona. I više od toga, uspešno su organizovane radionice koje su uživo uključile učesnike ovog skupa i na kojima su izvedeni zaključci predavanja i detaljno analizirano šta možemo unaprediti, gde smo danas, šta se od terapijskih opcija očekuje u budućnosti i kako će se to implemetirati u naš zdravstveni sistem.

Dani Melanoma su trajali dva dana i uključivali su Regionalni sastanak Udruženja za melanom Centralne i Jugoistočne Evrope, prvog dana, i Nacionalni sastanak Odbora za melanom Srpskog Lekarskog Društva, drugog dana.

Dani melanoma 2020.

Dani Melanoma primarno planirani i organizovani za mart 2020, najpre su odloženi zbog epidemije Covid 19, a potom zbog razvoja epidemiološke situacije organizovani u vidu virtuelnog sastanka.
Dani Melanoma su obuhvatili sve medicinske segmente koji se bave prevencijom, dijagnostikom i lečenjem melanoma od hirurgije melanoma preko sistemske terapije, radioterapijskih procedura u terapiji metastatskog melanoma, histopatološke i molekularne dijagnostike kao i najnovijih istraživanja vezanih za melanom kao i pravilnom dijagnostikom melanoma i adekvatnog praćenja u toku lečenja melanoma u oblasti radiologije i nuklearne medicine.

Provog dana su o novinama i izazovima diskutovale kolege iz Srbije, Hvatske, Slovenije, Nemačke... u okviru Regionalnog sastanka Udruženja za melanom Centralne i Jugoistočne Evrope a sa težištem na sistemskoj terapiji, njenom daljem razvoju i implementaciji kao i dostupnosti u našoj i zemljama u regionu. Drugi dan je organizovan u okviru Nacionalnog sastanka Odbora za melanom Srpskog lekarskog društva i okupio je eminentne mederatore i predavače iz vodećih zdravstvenih centara koji se bave lečenjem melanoma: Klinički centar Srbije, VMA, IORS, KC Kragujevac, IOV, KC Niš, KBC Dragiša Mišović, Medicinski Fakultet i KC Vojvodine kao i KC Banja Luka.

Predavanja su održali hirurzi, dermatolozi, radiolozi, radioterapeuti, patolozi, medikalni onkolozi i internisti. Svog predstavnika je imalo i Udruženje pacijenata obolelih od melanoma.
Nakon Nacionalnog vodiča za prevenciju, dijagnostiku i lečenje melanoma koji svim lekarima omogućava da na jednom mestu pronađu sve relevante informacije o melanomu i koji je u potpunosti usklađen sa vodičima u evropskim zemljama, Americi i Australiji, Dani Melanoma su potvrdili da se melanom, kao jedan od najmalignijih tumora kod ljudi, u našoj zemlji leči na isti način kao i razvijenim zemljama i da pacijentima i sa metastaskom bolešću možemo ponuditi terapijske modalitete. Lepom saradnjom među kolegama, radom kroz konzilijume referentnih zdravstvenih ustanova. podrškom Odbora za melanom i Ministarstva zdravlja, pacijentima koji boluju od ove bolesti je pristupa multidiciplinarno, a hirurško i medikametozno lečenje se sprovodi prema važećim protokolima. Takođe je istaknut značaj prevencije i rane dijagnostike i u tom smislu se planiraju i dodatne aktivnosti kroz koje bi se lekari i medicinsko osoblje u primarnim i sekundarnim ustanovama upoznali sa detaljima protokola i tako omogućili svakom pacijentu mogućnost rane detkije i potvrde melanoma i blagovremeno ga uputili na lečenju u neku od referentinih ustanova.