Stomatolog Milena Marinkovic

Stomatolog

 Milena Marinkovic

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

- Milena Marinković, rođena 18.12.1990. godine u Leskovcu

- U Leskovcu je završio osnovnu školu i srednju medicinsku školu- smer zubni tehničar, sa odličnim uspehom

- 2009. godine upisuje Medicinski fakultet u Nišu, odsek stomatologija, isti završava 2015. godine sa prosečnom ocenom 8.35.

- Učešće na 54. i 55. studenstskom kongresu biomedicinskih nauka, na promociji oralnog zdravlja 2014.godine.

- Poseduje sertifikat "Society for Color and Appearance in Dentistry" vezanog za određivanje boje zuba kod protetskih radova, i "Stem cells and Contemporary Medicine".

- Posle diplomiranja stažista u Domu zdravlja u Nišu.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Niš

Radno iskustvo:

Dom Zdravlja Niš
Zakažite pregled kod Stomatolog Milena Marinkovic