Sinkopa


Sinkopa je sindrom koji se definiše kao iznenadni, prolazni gubitak svesti koji nastaje usled poremećene perfuzije mozga. Metabolizam mozga zavisi isključivo od perfuzije, te prestanak cerebralnog protoka krvi u trajanju od 10 do 15 sekundi dovodi do gubitka svesti.

Uzrok nastanka

Postoji veći broj etioloških faktora koji mogu da izazovu sinkopu, ali se oni uobičajeno klasifikuju u dve grupe:

Srčani uzroci sinkope:

Ostali uzroci sinkope:

 • Vazodepresorna sinkopa (kolaps).                                                            
 • Situacione sinkope (mikciona,defekaciona,sinkopa izazvana kašljem, gutanjem, fizičkim naporom).
 • Lekovima izazvana sinkopa.
 • Ortostatska hipotenzija (pad krvnog pritiska posle zauzimanja uspravnog položaja).
 • Sinkopa usled oboljenja centralnog nervnog sistema.
 • Sinkopa zbog preosetljivosti karotidnog sinusa.

Klinička slika

Tipičnu kliničku sliku sinkope karakteriše pad krvnog pritiska, bledilo, znojenje i gubitak svesti, pri čemu je bolesnik nepokretan, sa usporenim i plitkim disanjem i sačuvanim tonusom sfinktera. Presinkopa predstavlja blaži oblik  poremećaja perfuzije mozga, ponekad prethodi sinkopi, a javlja se u vidu osećaja nesvestice, slabosti, poremećaja vida, nemogućnosti održavanja uspravnog položaja i predosećanja gubitka svesti.

Dijagnoza

Dijagnoza sinkope postavlja se na osnovu anamneze, objektivnog nalaza i rezultata dopunskih ispitavanja. Pri uzimanju anamneze treba obratiti pažnju na početak sinkope, njenu učestalost, provocirajuće faktore. Na osnovu pregleda kardiovaskularnog sistema, neurološkog pregleda i standardnog elektrokardiograma pacijenti se klasifikuju na one sa kardiovaskularnim oboljenjem i bez njega.

Lečenje

Lečenje se sastoji od postavljanja bolesnika u ležeći položaj sa podignutim donjim ekstremitetima da bi se olakšao priliv venske krvi u srce. Moguće uzroke kolapsa potrebno je ukloniti. Korisno je umiti bolesnika hladnom vodom. Medikamentna terapija uglavnom nije potrebna.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

 1. boris 25.09.2021

  Imao sam kratkotrajni gubitak svesti 1 do 2 sec. istovremeno i pad. o cemu se radi


 2. Stevan 04.03.2011

  Da li je moguće izlečenje?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde