Ponovljeni spontani pobačaj

Ponovljeni spontani pobačaj (PSP) je teško emocionalno iskustvo za par koji ga doživi, a istovremeno vrlo često težak izazov za njihovog lekara. PSP je najčešća komplikacija trudnoće i po definiciji predstavlja tri ili više spontanih pobačaja pre 20-te nedelje trudnoće. Javlja se u 0,3% trudnih žena dok 1% njih iskusi dva spontana pobačaja. Prema epidemiloškim podacima PSP će se javiti u 24% trudnica koje su već imale dva spontana pobačaja, 30% trudnica koje su imale tri spontana pobačaja i 40% onih koje su imale četiri spontana pobačaja.

Zbog čega nastaje ponovljeni spontani pobačaj?

Genetski faktori:
 • Hromozomalni
 • Poremećaj jednog gena
 • Multifaktorijalni
Anatomski faktori:
 • Urođeni
 • Stečeni
Endokrini faktori:                                                                                                                                                       ponovljeni-spontani1
 • Slabost žutog tela
 • Poremećaj muških polnih hormona uključujući i poremećaj hormona hipofize (luteotropni hormon i prolaktin)
 • Poremećaj lučenja hormona štitne žlezde
 • Šećerna bolest (Diabetes mellitus)
Infektivni faktori:
 • Bakterije
 • Virusi
 • Paraziti
 • Zoonoze
 • Gljivice
Imunološki faktori:
 • Autoimuni poremećaji:

  • antifosfolipidna antitela
  • ostala antitela
 • Aloimuni poremećaji:

  • imunodistrofizam
  • nedostatak blokirajućih antitela
Ostali faktori:
 • Okruženje
 • Stres
 • Abnormalnosti posteljice
 • Bolesti drugih sistema
 • Muški faktor
 • Disihrona oplodnja
 • Seksualni odnos
 • Fizičke vežbe

Genetika takođe ima uticaja


Hromozomalna aneuploidija (nerazdvajanje hromozoma) nalazi se u 60% spontanih pobačaja u prvom trimestru trudnoće. U pobačenom materijalu najčešće nađena abnormalnost je hromozomalna trizomija. U 3-6% parova sa PSP najčešći uzrok je hromozomalna translokacija (specijalna kategorija je Robertsonova mirna hromozomopatija), mozaicizam i inverzija. Neki od hromozomalnih poremećaja vezani su za godine majke (trizomija 21. hromozoma - Downov sindrom), a i godine oca preko 50 takođe mogu biti udružene sa većom učestalošću hromozomalno abnormalne sperme.


Anatomski faktori  

 ponovljeni-spontani2Urođene malformacije materice nađene su u 10-20% žena sa PSP.

Najčešće se radi o septiranoj i dvorogoj materici.

Slabost grlica materice može biti rezultat urođenog poremećaja vezivnog tkiva grlica, ali je češće posledica predhodne traume ili operacije (konizacija), ali se ne sreće kao uzrok PSP-a u prvom trimestru.

Ostale stečene anatomske abnormalnosti udružene sa prevremenim spontanim pobačajem su: priraslice u šupljini materice,  zatim dobroćudni tumori - miomi, polipi sliuzokože materice ali i slabost mišićnog sloja materice - adenomioza.

Endokrini faktori  


Mogu biti uzrok 15-60% PSP u zavisnosti od ispitivane serije.


Čuvajte se infekcija!

Infekcija uzrokuje pobačaj u prvom i drugom trimestru indirektno aktivacijom faktora zapaljenja i oslobađanjem slobodnih  radikala, koji uzrokuju smrt ćelija i posledični pobačaj.

Povišena temparatura iznad 39 stepeni C može delovati teratogeno ili čak embriocidno u trudnoćama starih do 8 nedelja. Uloga infekcije u PSP ostaje spekulativna, a najčešći prepoznati uzročnici su: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Toxoplasma gondi, Herpes virus, Chlamydia  trachomatis.

Imunološki faktori  

Imuni odgovor usmeren na sopstvena tkiva naziva se autoimunitet, a na nesopstvena tkiva označen je kao aloimunitet. Oba mehanizma mogu biti uključena u nastanak PSP-a zato što plod poseduje i majčine i očeve antigene kao i svoje sopstvene.

Ostali faktori


 • Okruženje: Živa, etilen-oksid, jonizujuće zračenje i dibromohlorpropan direktno utiču na reprodukciju (uključujući I PSP). Gasovi za anesteziju i organski rastvrači mogu biti faktor rizika za PSP. Izloženost elektromagnetnom polju nije udružena sa povećanim rizikom. Ostale materije koje mogu poremetiti trudnoću i dovesti do pobačaja su: alkohol, kofein, nikotin i metaboloti pušenja. Konzumacija alkohola (više od dva pića dnevno) dvostruko uvećava rizik od spontanog pobačaja. Trudnice koje puše 10 cigareta dnevno kao i one koje unose više od 300 mg kofeina dnevno su u povećanom riziku. Zaposlene trudnice nemaju povišen rizik za spontani pobačaj od nezaposlenih.
 • Anomalije posteljice: Uglavnom su uzrok gubitka trudnoće u drugom trimestru, ali poremećena placentacija (prevremena indukcija apoptoze i disregulacija produkcije proteina trofoblasta) može biti uzrok PSP-a.
 • Bolesti majke: Hronična bolest majke, pre svega teška srčana, plućna, bubrežna vaskularna oboljenja udružena su sa PSP-om. Gojaznost (BMI > 30) je takođe udružena sa PSP-om. Wilsonova bolest (poremećen metabolizam bakra), hiperhomocisteinemija i hematoloske bolesti se sreću ređe. Urođene trombofilije - poremećaj koagulacije udruženi su sa ponovljeni-spontani3povećanim rizikom od PSP-a. Povišen (trombocitoza) i snižen (trombocitopenija) broj trombocita su takođe mogući uzroci PSP-a naročito ako su udruženi sa hiperhomocisteinemijom (poremećaj metabolizma metionina).
 • Muški faktor: Izuzev hromozomalne abnormalnosti, muški doprinos PSP-u je prlično nepoznato područje, mada se zna da alkoholizam može biti faktor rizika.
 • Disihrona oplodnja: Kod pojedinih parova vreme (timing) seksualnih odnosa može biti kritično za uspešnost trudnoće, sa aspekta prevremenog ili zakasnelog sazrevanja jajne ćelije.
 • Seksualni odnosi: U trudnoći seksualni odnosi nisu udruženi sa PSP-om.
 • Fizičke vežbe:  Nema dokaza da blage i umerene vežbe u zdravih trudnica mogu biti udružene sa PSP-om.

Kako se postavlja dijagnoza?  

Kada inicirati ispitivanje u para koji je iskusio gubitak trudnoće je pitanje na koje je teško dati odgovor. Uobičajeno je  pokrenuti ispitivanje nakon tri spontana pobačaja, ali s obzirom na tempo današnjeg života, i dostignuća u ovoj oblasti granica je pomerena na dva spontana pobačaja. Ispitivanje treba da obuhvati:
 • Klinički pregled:

  • visina, težina, BMI, pritisak i ispitivanje u smislu metaboličkih bolesti
  • prisustvo pojačane dlakavosti ili drugih znakova pojačanog lučenja muških polnih hormona
  • prisustvo mlečnog iscedka iz dojke (galaktoreja)
  • Ginekološki pregled
 • Genetsko ispitivanje:
 • Anatomsko ispitivanje:

  • histeroskopija (vizuelizacija šupljine materice)
  • histerosalpingografija (kontrastno rentgensko ispitivanje oblika i prolaznosti grlića, materice i jajovoda)
  • laparoskopija (vizuelizacija unutrašnjih genitalnih organa i njihova prolaznost)
  • ultrasonografija (orjentaciona metoda)
  • sonohisterosalpingografija (vrlo specifična i senzitivna metoda za dijagnozu anomalija ženskog genitalnog trakta)
  • MRI (magnetna rezonanca - skupa za rutinsku upotrebu)
 • Endokrinološko ispitivanje:

  • zlatni standard je endometrijalna biopsija da bi se ustanovio eventualni defekt druge faze menstrualnog ciklusa. Obično se izvodi dva dana pre očekivanog menstrualnog krvarenja. Indirektni uvid u drugu fazu menstrualnog ciklusa ( izbegavanje biopsije ) može se ustanoviti preko nivoa progesterona čije vrednosti niže od 10 ng/ml ( 31,8 mmol/L) ukazuju na poremećenu drugu fazu menstrualnog ciklusa. Takođe prekoncepciono ispitivanje nivoa LH hormona sa vrednostima većim od 20 mlIU/ml u ranoj prvoj i kasnoj drugoj fazi jasno ukazuju na poremećenu drugu fazu ciklusa.
  • hormoni: TSH, T-3, T-4, Prl, 17-OH Prg, testosteron kao i test opterećenja glukozom mogu biti od koristi u ispitivanju PSP-a.
 • Ispitivanje infekcije:

  • Kultura bakterija vagine i cerviksa uglavnom nije od koristi kod PSP-a. Ipak u slučajevima prethodnog gubitka trudnoće zbog zapaljenja i prevremenog prsnuća plodovih ovojaka indikovano je uraditi vaginalni i cervikalni bris sa biogramom i antibiogramom. Bakterijska vaginoza nije udružena sa PSP-om.
 • Imunološka ispitivanja, testovi od kliničke važnosti:

  • Lupus antikoagulant antitela
  • Antikardiolipinska antitela (IgG, IgM)
  • Antifosfatidilserin antitela (IgG, IgM)
  • Embriotoksični faktor
  • Broj trombocita

Kako se sprovodi lečenje? 


 • Sinhronizacija ovulacije i oplodnje                                                                                                                       ponovljeni-spontani4
 • Korekcija insuficijencije lutealne faze:

  • progesteron
  • indukcija ovulacije
 • Korekcija hiperprolaktinemije - bromokriptin
 • Korekcije hipotiroidizma
 • Lečenje infekcije, ako je prisutna
 • Hirurška korekcija anatomskih malformacija
 • Terapija Aspirinom i Heparinom za antifosfolipidni sindrom
 • Donacija gameta za Robertsonovu translokaciju
 • Donacija oocita za pozno materinstvo
 • IVF i preimplantaciona genetska dijagnoza
 • Primena intravenskih imunoglobulina i imunosupresivna terapija (kortikosteroidi i progesteron) - istorijski značaj.

Prognoza za uspešnost trudnoće 


 • Genetski faktori: 20-90%
 • Anatomski faktor: 60-90%
 • Endokrinoloski faktori: 80-90%
 • Infekcije: 70-90%
 • Antifosfolipidni sindrom: 70-90%
 • Nepoznati faktori: 60-90%

Zaključak  

Mogućnost iznošenja trudnoće za par sa PSP-om je visoka i u zavisnosti od godina majke i broja prethodnih pobačaja. Razumevanje potencijalnih mehanizama uključenih u nastajanje PSP-a, briga i zainteresovanost lekara za problem para omogućiće poboljšanje emotivnog statusa i olakšati racionalno ispitivanje koje će dovesti do adekvatne terapije i uspešnog prevazilaženja problema.Podeli tekst:

Prof. dr Milan Stefanović je specijalista ginekologije i akušerstva. Završio je Medicinski fakultet u Nišu. Stručno se usavršavao u zemlji i inostranstvu. Bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog podmlat...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

 1. Борчевић 12.11.2023

  Занима ме моја супруга је имала два спонтана побачаја и то у 7 месеци, први са крварењем ситним пар капљица са стајањем срца бебе, а други плода није ни било а стомак је растао кад да је ту беба. Занима ме зашто и како се то решава. Које је решење, да ли ће она моћи и колико ће морати да чека после друге киретаже да поново радимо на детету? Прву трудноћи је изнела без проблема, а ове две задње никако - до 8 недеље, од 8 оде плод. Лако затрудни, а не може плод да одржи. Како решити и колико је опасна киретежа и како утиче на њено здравље и на даљу оплодњу и следећу трудноћу ?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde