Žene sve češće piju

Alkoholičari su osobe koje ekcesivno piju alkoholna pića i postaju postepeno zavisne od alkohola, oštećujući svoje telesno i duševno zdravlje i odnose sa drugim ljudima, narušavaju svoj socijaIni status. Od alkoholizma oboljevaju i muškarci i žene.Blagonaklon društveni stav prema muškom pijenju, olakšava ulazak u alkoholizam mnogim muškarcima, čineći ovaj problem pretežno "muškim". Ali ženski alkoholizam je sve prisutniji i brojniji.

Žene se sve češće leče od alkoholizma


Tome u prilog govore i podaci o sve učestalijem dolasku žena na lečenje od alkoholizma. Lečenje obuhvata tri faze: dispanzerski tretman, dnevnu bolnicu i resocijalizaciju pacijenta kroz praćenje u porodičnim grupama i u Klubu lečenih alkoholičara.

Ženski alkoholizam se procenjuje po istim kriterijumima kao i muški alkoholizam: nemogućnost apstinencije, pad tolerancije, gubitak kontrole, prekid filma, porodična disfunkcionalnost... Posledice se takođe ogledaju u sferi porodičnih i profesionalnih odnosa, zdravstvenim problemima. Osnovni principi lečenja su isti. Ali, ipak, postoje razlike i specifičnosti ženskog alkoholizma.


Čuvajte se alkohola, posledice su brojne

Karakteristike su sledeće:


 • tolerancija na muško pijenjeje veća u našoj sredini;
 • žena alkoholičar momentalno gubi ugled, optužuje se i izbegava;
 • žena teže doživljava svoj alkoholizam, zbog svoje društvene uloge, veće je osećanje griže savesti i krivice;
 • kod žena je prisutnije "solo pijenje", iako postoji i drugi tip ženskog alkoholizma koji nazivamo "muški tip";
 • ženski alkoholizam se češće svrstava u grupu sekundarno - simptomatskog alkoholizma;
 • bračni partner i deca teško prihvataju gubitak opšte prihvaćenog modela supruge i majke i skloni su da umanjuju ili kriju alkoholizam. Suprug ne preuzima ulogu žene, obaveze majke i supruge, kao što je slučaj u muškom alkoholizmu. Obaveze u domaćinstvu i dalje ostaju ženine, a muškarac se najčešće povlači i udaljava od kuće. Obaveze često preuzimaju deca ili roditelji.
 • žene su češće tolerantnije i pasivnije kod muškog pijenja, dok su supruzi alkoholičarki manje tolerantni i agresrvniji.
 • u ženskom alkoholizmu češći su razvodi brakova;
 • sa težim opijanjem žene češće počinju u poznijim godinama;
 • tolerancija na alkohol kod žena je niža, ista količina alkohola kod žena izaziva teže pijano stanje;
 • žene su fiziološki osetljivije i brže dolazi do telesnih i psihičkih oštećenja;
 • žene alkoholičari imaju manje delinkventno ponašanje;
 • kod žena je prisutnija depresivna simptomatologija;
 • češći su suicidi;
 • češće kombinuju alkohol sa tabletama.

Vidljiva je napetost, impulsivnost, niska tolerancija na frustracije, nesigurnost, disocijalni poremećaj ličnosti, neurotska  struktura ličnosti, pasivno-agresivna ličnost, ublažavanje sopstvene patologije, emocionalna "glad"...

Ličnost je kompleksna struktura, na čije formiranje utiču hereditarno-biološki faktori, u interakciji sa kulturno-socijalnom sredinom. Kod alkoholizrna, kao i drugih mentalnih oboljenja, dolazi do destrukcije, dezintegracije, regresije i drugih poremećaja ličnosti. Dugotrajna intoksikacija oštećuje kogniciju, remeti pamćenje, mišljenje, rasuđivanje i dovodi do teških organskih oštećenja mozga.

Podaci o relativno ujednačenom konzumiranju alkohola kod mladih devojaka i momaka, kao i o intenzitetu te zloupotrebe, usmeravaju nas na dalje proučavanje ženskog alkoholizma jer opravdano je očekivati povećanje broja žena alkoholičara u narednim godinama.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

 1. Allomanny 15.04.2011

  Vrlo zanimljivo, hvala


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde