Operacija katarakte

Katarakta je zamućenje prirodnog sočiva koje se nalazi u oku, što utiče na smanjenje kvaliteta i količine vida. Sočivo postaje tvrdo i zamućeno i ponekad ima žućkasti odsjaj. Brzina napredovanja katarakte je relativna i zavisi od brojnih faktora. Ponekad zamućenje ide jako brzo i razvije se za nekoliko meseci (npr. kod nuklearnih ili kod komplikovanih katarakti) a ponekad traje par godina (češće kod kortikalnih katarakti).  

Kada pričamo o rizicima faktora i razlozima za nastanaka katarakte, najčešće milsimo na Senilnu kataraktu (Cataracta senillis), koja nastaje kao posledica degenerativnih promena u sklopu starenja.

U praksi srećemo i druge vrste, kao što su:

 • Urođena tj. kongenitalna (Cataracta congenitalis),
 • Traumatska (Cataracta traumatica), nakon povreda oka,
 • Komplikovana kao posledica nekih bolesti oka - uveitis, glaukom,(Cataracta complicata),
 • Metabolična , npr. kod dijabetesa (Cataracta diabetica),
 • Kao posledica upotrebe nekih lekova (kortikosteroida)
 • Takođe se može javiti u sklopu nekih sindroma (Daunov, Marfanov)

Kako se katarakta leči?

Jedino efikasno lečenje katarakte je hirurško. Kapi i tablete nemaju uticaj na sprečavanje nastanka ili usporavanje razvitka katarakte. Ukoliko se ne operiše, zamućenje sočiva može napredovati i dovesti do potpunog gubitka vida.

Kada je najbolje operisati kataraktu?

Katarakta obično nije hitno stanje i ne ugrožava pacijenta vitalno, osim u slučaju slepila uzrokovanog kataraktom i nekih retkih komplikovanih oblika katarakte. Odluku o operaciji donosi sam pacijent uz konsultaciju sa oftalmologom. Obično se preporučuje da se operacija uradi onda kad pacijent počne da oseća tegobe u dnevnom funkcionisanju. Ukoliko se odugovlači sa operacijom, sočivo se sve više zamućuje i otvrdne, pa je samim tim operacija nešto teža.

Vrste operacija katarakte

1. Fakoemulzifikacija sa ugradnjom sočiva (Phacoemulsificatio cum implantatio lentis artefitialis) je najsavremeniji način operacije.
To je mikroinciziona operacija gde se preko dva ili tri mala otvora ulazi u oko sondom koja koristi ultrazvuk da razbije zamućeno sočivo na male komadiće. Ista sonda komadiće sočiva usisava vakumom dok se sve vreme pritisak unutar oka održava stalnim protokom specijalne tečnosti. Unutar kapsule, a na mesto prirodnog sočiva se ubacuje implant - meko, savitljivo veštačko sočivo (IOL). Operacija se završava bez šavova tako da je oporavak veoma brz.

2. Veoma retko se radi klasična operacija katarakte – ekstrakapsularna operacija tj. ECCE i to uglavnom kod jako komlikovanih slučajeva, kad nije moguće operaciju završiti kroz mali rez. Nakon ove vrste operacije imamo nekoliko šavova na rožnjči koji mogu da žuljaju u početku.

3. RLE (Refractiv lens exchange)
Kod pacijeata koji imaju visoku kratkovidost i nije moguće uraditi neku od laserskih refraktivnih procedura zbog npr. nedovoljne debljine rožnjače, može se uraditi fakoemulzifikacija bistrog sočiva uz ugradnju odgovarajućeg IOL-a , sa kojim će biti smanjena dioptrija oka. Pre i postoperativni tok su isti kao kod operacije katarakte, s tim što se ovde najčešće radi o mleđim pacijentima koji moraju proći i sve ostale preglede u sklopu refraktivne hirurgije, da bi se donela odluka o RLE. Takođe je važno napomenuti da se uklanjanjem prirodnog sočiva, gubi moć akomodacije (koliko god ona učestvovala u vidu na blizinu), i da je posle operacije moguće da pacijent nosi naočare za čitanje. Druge opcije su ugradnja multifokalnog sočiva, kao i „monovision“ koncept koji se planira u razgovoru sa hirurgom.

Preoperativna priprema

Kada Vam oftalmolog indikuje operaciju i Vi odlučite da je operišete, potrebno je da uradite preoperativu pripremu, koja podrazumeva sledeće:

1. Laboratorijske nalaze (KKS, ŠUK, urea, kreatinin) i pregled interniste sa EKG-om radi dobijanja saglasnosti za operaciju u lokalnoj aneteziji.

2. Specijalan oftalmolški pregled radi određivanja dioptrije sočiva, ultrazvuk oka i eventualno druge dijagnostičke procedure (OCT, KVP, ...), ukoliko imate neke dodatne probleme sa očima (glaukom, AMD, uvetis, povreda, ...).

U sklopu oftalmološke preoperativne pripreme Vi ćete dobiti sva objašnjenja i moći ćete da postavite sva pitanja u vezi sa operacijom. Ukoliko imate neku terapiju, važno je da je uzimate redovno i na dan operacije. Ukoliko imate neke kapi za oči koje je prepisao oftalmolog, takođe ih trebate staviti pre operacije. Ukoliko je planirana lokalna anestezija, možete doručkovati na dan operacije. Ukoliko koristite neki od lekova koji mogu komplikovati operciju (antikoagulansi, lekovi za prostatu kod muškaraca, …), bićete ranije obavešteni da prekinete sa uzimanjem tih lekova.

Anestezija

Katarakta se operiše u lokalnoj anesteziji, najčešće kapima anestetika a ponekad se daje injekcija lokalnog anestetika pored oka. Operacija je bezbolna i pacijent obično oseća samo nelagodnost i pritisak u oku. Anesteziolog može da malo sedira pacijenta ali je on sve vreme operacije budan i može komunicirati sa osobljem u operacionoj sali.

Operacije katarakte se izuzetno rade i u opštoj anesteziji i to uglavnom kod dece i kod osoba kod kojih se ne može obezbediti dobra saradnja u toku operacije.

Koliko traje operacija?

S obzirom da se oparacija radi u lokalnoj anesteziji, u operacionoj sali će sve biti gotovo za manje od pola sata, što uključuje svu pripremu za operaciju u operacionoj sali. Sama operacija traje manje od 10 minuta.
Ukoliko je Vaša katarakta komplikovana, postoji mogućnost da ćete primiti infuziju u venu, kako bi se bolje pripremili za operacju.

Kako se ponašati u toku operacije?

Važno je da u toku operacije budete skoncentrisani i da slušate šta Vam kažu hirurg i ostalo osoblje. Možete slušati laganu muziku i razmišljati o nečemu prijatnom kako bi se što više opustili. U toku same operacije morate biti potpuno mirni i gledati u svetlo mikroskopa. Ne treba pričati, kašljati i pomerati glavu, jer su instrumenti hirurga u Vašem oku.
Nakon operacije oko će biti zatvoreno gazom.

Kod operacije katarkte, komplikacije su veoma retke (manje od 1% slučajeva) ali su moguće, posebno kod komplikovanih katarakti.

Postoperativni tretman

Nakon završene operacije ćete još nekih pola sata provesti u bolnici a onda uz pomoć pratnje možete ići kući. Na oku ćete imati okluziju (gazu), koja se skida na kontrolnom pregledu sutradan. Nakon toga nećete morati da nosite gazu preko oka.

Dobićete kapi koje treba da stavljate u oko kako Vam odredi doktor i svake nedelje ćete smanjivati broj ukapavanja (obično se stavlja 8x u toku dana prve nedelje, 6x u toku druge nedelje, 4x u toku treće nedelje i 2x u toku četvrte nedelje).

Uobičajene kućne aktivnosti su dozvoljene, kao i šetnja ali se treba čuvati vetra, prašine, vodene pare (kod kuvanja), padova itd. Treba izbegavati ulazak čak i čiste vode u oko prilikom umivanja i tuširanja (najbolje je oko ispirati kapima). Kosu prati sa glavom zabačenom unazad-kao kod frizera. Ne treba podizati teške predmete, presavijati se preko stomaka i „napinjati se“, kako bi operativna rana što bolje zarasla

Kontrole

Kontrole su prvog dana nakon operacije (sutradan), nakon 7 dana i nakon 4 nedelje od operacije. Tada se dobija recept za naočare za čitanje ukoliko je to moguće (zbog drugog oka).

Vid nakon operacije

Najčešće su nakon operacije katarakte potrebne naočare za čitanje, ali treba uzeti u ozir da je svako oko različite građe i da će nakon operacije u veoma malom broju slučajeva biti potrebne i naočare za daljinu za precizan vid. Obično se vid uspostavlja sutradan ali se stabilizuje do 2 meseca nakon operacije. Nekada, kod operacije komplikovanih katarakti, sutradan je vid zamućen zbog otoka rožnjače, ali se uz primenu terapije bistri u narednih nekoliko dana nakon operacije.

Vrste IOL-a

Postoji više vrsta IOL-a u zavisnosti od mogućnosti i želja pacijenata u vezi postoperativne očekivane vidne oštrine.

1. Standardna MONOFOKALNA SOČIVA (vrhunskog kvaliteta), čija se jačina prilagođava refrakcionim karakteristikama oka (predhodnoj dioptriji), što znači da smanjuje ili poništava predhodnu dioptriju za daljinu. U tom slučaju će pacijent nakon mesec dana od operacije dobiti naočare za čitanje.
Kad su monofokalna sočiva u pitanju, možemo razmotriti sledeće koncepte uz saglasnost pacijenta. Ukoliko je postojao ranije astigmatizam (pacijent je nosio cilindre), može se ugraditi torično sočivo koje ispravlja raniji astigmatizam, ili se mogu uraditi relaksirajuće limbalne incizije, koje donekle mogu smanjiti astigmatizam. Takođe se pacijent može odlučiti za MONOVISION koncept postoperativnog vida, kad se jedno oko podešava za vid na daljinu a drugo za vid na blizu. Ukoliko pacijent ima kataraktu na oba oka i raniju kratkovidost ili dalekovidost,da će nakon operacije postojati velika razlika u dioptrijana između dva oka i da neće moći nositi naočare, dok se ne operiše i drugo oko. Zato se savetuje operacija drugog oka najmanje nakon 1-2 nedelje.

2. MULTIFOKALNA SOČIVA : Spadaju u grupu Premium sočiva koja imaju obično 2 ili 3 fokusa za vid na daljinu i vid na srednju distancu, odnosno na blizu. Preporučuju se pacijetima koji su pre katarakte imali odličan vid

3. ASFERIČNA SOČIVA: Spadaju u grupu Premium sočiva koja imaju osobinu da smanjuju sferne aberacije rožnjače i tako obezbede jako dobar kvalitet vida.

4. TORIČNA SOČIVA : za pacijente sa visokim astigmatizmom.

Pacijenti sa sitemskim bolestima i drugim oboljenjima oka

Ukoliko pacijent ima neko od sistemskih oboljenja kao što su Dijabetes mellitus, reumatske bolesti, neki sindromi ili bolesti oka kao što su staračka degeneracija žute mrlje, visoka kratkovidost, oboljenja očnog dna (okluzije, uveitisi, degeneracije i distrofije), oboljenja očnog nerva (atrofije nakon neuritisa,glaukom), vid nakon operacije katarakte će zavisiti od stanja očnog dna i drugih delova oka i vratiće se u onoj meri koliko je katarakta zaslužna za loš vid. Ukoliko je bila neka ranija povreda oka ili tzv. PEX sindrom, moguća je ugradnja posebnog prstena koji služi da obezbedi implantirano sočivo.

Pacijenti sa kataraktom nakon druge operacije oka

Ukoliko je na oku bila ranija operacija npr ablacije retine, povreda ili neka od refraktivnih procedura, operacija katarakte je uvek delikatna i komlikovana. Vid posle operacije će zavisiti od stanja oka.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa kataraktom.Podeli tekst:

Dr Maja Škuletić je specijalista oftamologije sa više od 10 godina radnog iskustva. Uža specijalnost su joj medical retina, dijagnostika i lečenje oboljenja mrežnjače i žute mrlje, kao i primena AntiVEGF terapije. Usavrš...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 12

 1. Milena 20.03.2024

  Koliko treba da prođe od operacije katarakte jednog oka do operacije katarakte drugog oka?


 2. Milena 20.03.2024

  Moja mama sutra operiše kataraktu na jednom oku. Koliko treba da prođe da bi operisala i kataraktu na drugom oku?


 3. Danijela 09.01.2024

  Operisana sam u Nemačkoj, skinuta mi je katarakta i ugrađena su mi obična sočiva. Sad umesto jednih treba troje naočara da nosim. Recite mi da li postoji mogućnost zamene sočiva tj. da se uklone postojeća i da se ugrade multfokalna ili već koja koja omogućavaju vid bez naočara.


 4. Zorana 06.10.2023

  Poštovana, majka ima 83 godina, Pre mesec dana operisala je kataraktu na desnom oku. Međutim, prilikom operacije došlo je do prskanja zadnjeg zida komore i nije ugrađeno sočivo. Rečeno nam je da će sočivo biti ugrađeno naknadno. Kada se najranije može ugraditi sočivo i da li postoje neke kontraindikacije za naknadnu ugradnju sočiva? I da li je to izvodljivo u njenim godinama?


 5. Jasmina Nkolic 30.03.2023

  Postovanje, Majka ima 86 godina i 26.1.2023. operisala je kataraktu na desnom oku. Veoma slabo vidi, senku ili kroz oblak kako ona kaze, i vidi puno crnih musica. Dobila je naocare, dioptrija +10, ali ne moze stalno da ih nosi, samo kad sedi. Ocekujemo poziv za operaciju katarakte drugog oka. Interesuje me koliko puta sme da se radi uklanjanje katarakte na jednom oku? Hvala


 6. Lidija Kostova 04.02.2023

  Postovana, Prije 6 nedelja operisala sam kataraktu. Oko 2-3 nedelje oko mi je bilo crveno ali posle promene terapije stabiliziralo se, ali sada mi je podocnjak malo otecen i sa strane gledam neku tamnu liniju. Lekar mi kaze da nije to nista, da ce vremenom proci i da je sa okom sve u redu. Ja se ipak bojim pa molim i za Vase mislenje. Hvala


 7. Zoran Z. 25.01.2023

  Poštovana, da li postoji mogućnost zamene ugrađenog monofokalnog sočiva i instalira multifokalno? Da li postoji prepreka za novu operaciju ako je oko zdravo? Unapred hvala


 8. Tina 23.01.2023

  Poštovanje, prije mjesec i po sam operisala kataraktu i oko mi je zamagljeno, povremeno se jave sitne mušice, a zenica mi je ostala proširena.Prije toga sam operisala drugo oko i nemam ni jedan problem. Hvala


 9. Mirjana Popovic 22.12.2022

  Koliko treba da prodje vremena od operacije katarakte u lokalnoj anesteziji do operacije strabizma u totalnoj anesteziji


 10. Danijela kanacki 22.10.2022

  Dobar dan, tata ima 84 god i operisao je kataraktu na desno oko ali i dalje ne vidi ništa samo senku. A na drugo oko ne vidi ništa doktor je rekao da je tu puklo očno dno. Kako spasiti desno oko i da li sme da proba da nosi naočare ili mora još neka operacija?


 11. Suzana Djordjevic 17.08.2022

  Postovanje, interesuje me koliko puta sme da se radi uklanjanje katarakte na jednom oku? Hvala


 12. Natalija Stanivuk 02.04.2021

  Posotvana, Majka bi zelela da operiše kataraktu jer primećuje zamućenje koje pocinje da joj otežava svakodnevne aktivnosti. Interesuje me okvirna cena i da li je (će biti) neophodna Covid vakcinacija da bi se zakazao termin? I koliko unapred je potrebno zakazati? Hvala


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde