BODY MASS INDEX - Indeks telesne mase

Indeks telesne mase (BMI) je vrednost koja se dobije kada težinu osobe u kilogramima podelimo sa kvadratom visine u metrima. BMI je jeftina i laka metoda skrininga za telesnu masu - podhranjenost, zdrava telesna masa, prekomerna težina i gojaznost.

Zašto BMI? | Koji su drugi načini? | Kako se izračunava BMI? | Statusi BMI | Deca i odrasli | Kvalitet rezultata | Posledice gojaznosti 

Pređi odmah na BMI kalkulator >>>>

BMI ne meri telesne masti direktno, ali BMI je u korelaciji sa drugim preciznijim metodama. Dalje, BMI u korelaciji sa različitim metaboličkim i hroničnim bolestima, čiji je uzrok visok procenat telesnih masti.

BMI može biti alat za skrining, ali ne dijagnostikuje telesnu masti ili zdravlje pojedinca. Da bi utvrdio da li je BMI zdravstveni rizik, lekar, nutricionista ili obučeno lice vrši dalje procene. Takve procene uključuju merenje debljine nabora kože, obim struka, procena načina ishrane, fizičke aktivnosti i porodične istorije.

Zašto se BMI koristi za merenje prekomerne težine i gojaznosti?

Budući da proračun zahteva samo visinu i težinu, BMI je jeftin i lak alat.

Koji su drugi načini za procenu viška telesne masnoće osim BMI?

Ostale metode za merenje telesnih masti uključuju merenje debljine nabora kože (pomoću kalipera), podvodno vaganje, bioelektričnu impedansu, dvoenergetsku apsorpciometriju rendgenskih zraka (DKSA) i razblaženje izotopa. Međutim, ove metode nisu uvek dostupne, neke su skupe ili ih treba voditi visoko obučeno osoblje. Štaviše, mnoge od ovih metoda može biti teško standardizovati između istraživača ili mašina, što otežava poređenje u studijama i vremenskim periodima.

BMI_formula

Kako se izračunava BMI?

BMI se izračunava na isti način i za odrasle i za decu. Izračun se zasniva na sledećoj formuli:

BMI = masa (kg) / visina² (m²) >>>>> IZRAČUNAJ OVDE

Sa metričkim sistemom, formula za BMI je telesna masa u kilogramima podeljena sa visinom u kvadratima metra. Pošto se visina obično meri u centimetrima, podelite visinu u centimetrima sa 100 da biste dobili visinu u metrima.

Primer: Telesna masa = 68 kg, Visina = 165 cm (1,65 m)

Proračun: 68 ÷ (1,65) 2 = 24,98

Kako se BMI tumači za odrasle?

Za odrasle osobe starije od 20 godina, BMI se tumači koristeći standardne kategorije. Ove kategorije su iste za muškarce i žene svih tipova tela i uzrasta.

Standardne kategorije statusa težine povezane sa rasponima BMI za odrasle prikazane su u sledećoj tabeli.

Status BMI

Ispod 18,5 pothranjenost

18,5 - 24,9 Normalna ili zdrava telesna masa

25,0 - 29,9 Prekomerna telesna masa

30,0 i iznad, gojaznost

Na primer, ovde su odgovarajući rasponi BMI i kategorije statusa telesne mase za osobu koja je visoka 175cm:

56kg ili manje - ispod 18,5 BMI -  pothranjenost

57kg do 76kg - 18,5 do 24,9 BMI – normalna telesna masa

77kg do 91kg -  25,0 do 29,9 BMI - prekomerna težina

92kg ili više – 30 BMI ili više – gojaznost

Za decu i tinejdžere, tumačenje BMI zavisi od starosti i pola.

Da li se BMI tumači na isti način za decu i tinejdžere kao za odrasle?

BMI se različito tumači za decu i tinejdžere, iako se izračunava koristeći istu formulu kao i BMI odraslih. BMI dece i tinejdžera treba da zavisi od starosti i pola, jer se količina telesne masti menja sa godinama, a količina telesne masti se razlikuje kod devojčica i dečaka.

Zbog ovog razloga treba da se koriste neki drugi alati, poput merenja kožnih nabora, obima struka itd.

Za odrasle, tumačenje BMI ne zavisi od pola ili starosti.

Koliko je BMI dobar kao pokazatelj telesne masnoće?

Korelacija između BMI i telesne masti je jaka, izuzev kod sportista i dece ali čak i ako dvoje ljudi ima isti BMI, nivo telesnih masti može se razlikovati.

Pa npr:

- pri istom BMI, žene imaju više telesne masti nego muškarci.

- pri istom BMI, crnci imaju manje telesne masti nego belci, a azijati više telesne masti nego belci.

- pri istom BMI, stariji ljudi u proseku imaju više telesne masti nego mlađi.

- pri istom BMI, sportisti imaju manje telesne masti nego ne-sportisti.

Čini se da je tačnost BMI kao pokazatelja telesnih masti takođe veća kod osoba sa višim nivoima BMI i telesne masti. Dok je kod osobe sa vrlo visokim BMI (npr. 35) velika verovatnoća da ima visoki procenat telesne masti. Relativno visok BMI može biti rezultat ili velike telesne masti ili velike mršave telesne mase (mišića i kostiju). Obučeni zdravstveni radnik treba da izvrši odgovarajuće zdravstvene procene kako bi procenio zdravstveni status i rizike pojedinca.

Ako sportista ili druga osoba sa puno mišića ima BMI preko 25, da li se ta osoba i dalje smatra prekomernom težinom?

Prema kategorijama težine BMI, svako sa BMI između 25 i 29,9 bio bi klasifikovan kao prekomerna težina.

Međutim, sportisti mogu imati visok BMI zbog povećane mišićne mase, a ne zbog povećane telesne masti. Generalno, osoba koja ima visok BMI verovatno će imati viši procenat masti od normalno i smatraće se osobom sa prekomernom težinom ili gojaznom osobom ali ovo se možda ne odnosi na sportiste. Obučeni zdravstveni radnik treba da izvrši odgovarajuće zdravstvene procene kako bi procenio zdravstveni status i rizike pojedinca.

Koje su zdravstvene posledice prekomerne telesne mase i gojaznosti za odrasle?

Ljudi koji imaju prekomernu telesnu masu ili su gojazni imaju povećan rizik od mnogih bolesti i zdravstvenih stanja, uključujući sledeće:

Izračunajte svoj telesni indeks masti:


Rezultat: ...
BMI: ... kg/m2
Idealna težina: ... kg
BODY MASS INDEX BMI < 18 18 < BMI < 25 25 < BMI < 30 30 < BMI < 40 BMI > 40
REZULTAT Pothranjenost Normalna telesna masa Prekomerna telesna masa Gojaznost Patološka gojaznost