Kutak za bebe

Ishrana bebe od 4-8. me­se­ca starosti - učimo da jedemo

Zbog po­većanih zah­te­va u ka­lo­ri­ja­ma, vi­ta­mi­ni­ma i mi­kro­e­le­men­ti­ma (gvožđe, cink i dr.) u uz­ra­stu od na­vršena četi­ri do na­vršenih šest me­se­ci, majčino mle­ko i adap­ti­ra­na mlečna form­u­la više ne za­do­vol­ja­va­ju...

Pročitajte >>>

Ishrana bebe u prvim mesecima

Pr­va go­di­na je pe­ri­od iz­u­zet­nog ra­sta i pro­me­na, ka­da odojčad obično utro­struči svo­ju po­rođaj­nu te­le­snu ma­su i po­veća te­le­snu vi­si­nu za trećinu. Be­be nauče da drže gla­vu, ko­ri­ste ru­ke, se­de,...

Pročitajte >>>

Urođeno krivo stopalo

Najverovatnije zbog položaja bebe u materici, često imamo brojne deformacije stopala. To su deformacije stopala put unutra, spolja ili nagore. Veći deo urođenih deformacija može se lečiti vežbama, fizikalnom terapijom,...

Pročitajte >>>

Ravno ili spušteno stopalo (Pes planus)

Deformitet, poznat kao ravna stopala, karakteriše spuštanje svoda i zauzimanje valgusnog položaja pri stajanju. To je nedostatak koji može poremetiti normalan fizički razvoj deteta, jer mu onemogućava nesmetano stajanje i...

Pročitajte >>>

Hidrokela kod beba

Naziv hidrokela na grčkom znači vodena vreća, a označava nakupljanje tečnosti u omotaču testisa ili duž semenovoda. Može predstavljati razvojni poremećaj ili neravnotežu između stvaranja i odstranjivanja tečnosti. Sama po...

Pročitajte >>>

Ingvinalna kila beba

U toku smeštanja testisa u skrotum mogu intrauterino nastati anomalije: u ingvinalnom kanalu koji široko komunicira sa trbušnom dupljom može ući vijuga creva i formirati ingvinalnu kilu.

Pročitajte >>>

Fimoza bebe

Fimoza je poremećaj kod koga se prepucijum ne može prevući preko glansa, već ga potpuno prekriva. Kod komplentne fimoze prevlačenje je potpuno onemogućeno, a kod inkompletne je moguće do polovine...

Pročitajte >>>

Kriptorhizam bebe

Kriptorhizam je retka anomalija. Kriptorhizam predstavlja stanje kod koga se testis zaustavio na nekoj visini na njegovom normalnom putu spuštanja, jednostrano ili obostrano. Prema tome, testis se može smestiti bilo...

Pročitajte >>>

Kongenitalne anomalije genitourinarnog trakta bebe

Svako deseto novorođenče ima neku vrstu kongenitalne anomalije genitourinarnog trakta. Ranim otkrivanjem i lečenjem ovih anomalija uspešno se rešavaju ovi problemi. Uloga roditelja u nekim slučajevima može biti presudna.

Pročitajte >>>

Intertrigo bebe - ojed, upala kože pod pelenama

Od promena na koži sa kojima se majka najčešće sreće je tzv. intertrigo. Nastajanju ovog dermatitisa pogoduju maceracija i trenje preklopljenih površina, upotreba grubih pelena,  tragovi deterdženta i akalnih sapuna...

Pročitajte >>>