Homeopatija

Cannabis Indica

Homeopatski lek od cannabisa koji se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis (marihuanu) kao drogu. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive, a nekada i mogu...

Pročitajte >>>

Calcarea Carbonicum

Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni, impetiga, astme, reume, gojaznosti, kod dece koja su često prehlađena.

Pročitajte >>>

Bryona

Bryona spada u biljne homeopatske lekove. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti, nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva.

Pročitajte >>>

Belladonna (Velebilje)

Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja. Prepisuje se onima koji imaju probleme u ponašanju, lako se zbunjuju i glasno se smeju. Mogu imati iznenadnu razdražljivost, bes, nasilno...

Pročitajte >>>

Baryta carbonicum

Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila, glavobolja, mentalne zaostalosti.

Pročitajte >>>

Aurum

Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. Svrha ovog leka je lečenje teških depresija usled izgubljenih ljubavi ili propalih ciljeva. Pospešuje radost i optimističko mišljenje.

Pročitajte >>>

Arsenicum

Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena.

Pročitajte >>>

Arnica

Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike, uključujući i koren.

Pročitajte >>>

Argentum Nitricum

Homeopatski lek napravljen od srebra. Lečenje urođenog poremećaja psihe čoveka koja se karakteriše kao prevelik strah od neželjenih događaja, bezosećajnost i brzim tempom života.

Pročitajte >>>

Apis Mellifica

Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke.

Pročitajte >>>