Prelom kostiju

Prelom kostiju nastaje usled dejstva sila na kost jače od njene čvrstoće, dolazi do prekida kontinuiteta koštanog tkiva kao i do prevazilaženja granica njegove prirodne elastičnosti.

Anatomska struktura koštane komponente ima velik značaj u pravilnom sagledavanju traumatskih povreda sportista. Kosti imaju osnovnu potpornu ulogu u lokomociji organizma. Čovečiji skelet ima 206 kostiju. Kosti se sastoje od ćelija osteocita i međućelijske supstance (matriks) koja je kalcificirana u matriksu. Osnovna supstanca je kolagen koja je prožeta krečnim solima. U svom sastavu kosti sadrže 25% vode, 35% belančevina i 45% minerala. Od hemijskih materija u kostima se nalaze kalijum, magnezijum, jod, gvoždže i hlor.
Razlikujemo tri vrste kostiju: duge, kratke i plosnate. Intenzitet rasta kostiju kod muškaraca je najizraženiji u periodu od 12. do 15. godine, a kod devojčica od 11. do 14.godine.

Vrste  preloma

Prelomi se dele na otvorene i zatvorene:

 
 • Otvoreni prelomi – u direknom su kontaktu sa spoljašnom sredinom, i u praksi su teži za lečenje i oporavak.
 • Zatvoreni prelomi – nisu u kontaktu sa spoljašnom sredinom, javljaju se na ekstremitetima, lakši za lečenje.
 

Prelomi mogu biti: prosti i složeni

 
 • Prosti –  naprsnuće kostiju ( fisure) bez odvajanja prelomljenih segmenata. U ovu grupu spadaju i prelomi kod kojih postoje odvajanje i dva fragmenta, ali u osnovi su u kontaktu sa bazom sa mogućnošću manje dislokacije ili često bez nje.
 • Složeni – obično prelomi na dugim kostima ekstremitetima takozvani segmentarni prelomi karakteristični po lokalizaciji lezija na više mesta, a sama repozicija je otežana.
 
 

Prelomi mogu biti: potpuni i nepotpuni

 
 • Potpuni prelomi – su oni prelomi kod koji je kost potpuno prelomljena u celom obimu,
 • Nepotpuni prelomi – su oni prelomi gde je kost delimično prelomljena, a tu spadaju još i pukotine, fisure i infrakcije.
 

Prema dejstvu sila, prelomi mogu da budu

 
 
 • Fleksorno ekstenzorni – prelomi nastali usled prekomerne sile savijanja,
 
 • Torzioni (prelomi uvrtanja) – nastaju usled sukobljavanja dveju sila uvrtanja koje deluju na dva okrajka ili segmenta, a izazivaju prskanje kosti u obliku spirale,
 
 • Avulzijski prelomi – najčešće nastaju na pripojima mišića usled dejstva sile otrgnuća, zbog snažne kontrakcije muskulature koja prelazi fiziološke granice najviše ga srećemo u praksi kod sportista.
Terapija ne zahteva imobilizaciju, mirovanje treba sprovesti nekoliko dana, a zatim nastaviti sa kretanjem do granice bola. Retke su hiruške intervencije kod avulzijskih fraktura (koleno, peta, nadlaktna kost),
 • Smicaoni prelomi – nastaju usled dejstva dveju sila u horizontalnoj osnovi ali u različitim pravcima, i dolazi do tkz. smicanje fragmenata,
 • Dinamički prelom – dejstvo direkne sile ili eksplozije,
 • Zamorni prelomi –  nastaju najčešće usled prenapregnutosti koštanog tkiva  u tački maksimalnog opterećenja poznate kao „marš frakture“.

Prema pomeranju fragmenata kod preloma, razlikujemo dislokacije:

 
 • Ad latus – u širinu,
 • Ad longitudineum – u dužini,
 • Ad axin – po osnovi poremećaja,
 • Ad periferiam –  u smislu rotacije:  cum contractione, cum distractione, cum implantatione
Fiziološko zarastanje preloma posle dobre repozicije i imobilizacije ima dobru prognozu. Težina preloma kostiju direkno odlučuje o brzini regeneracije. Posle nekoliko meseci ili godina nema tragova preloma na radiološkom pregledu. Sam proces okoštavanja prolazi kroz četri faza i to: prva faza hematom, druga faza organizacija hematoma, treća faza stvaranje kalusa, četvrta faza rekonstrukcija kalusa:

kostPrva faza (hematom) – posle preloma dolazi do izliva krvi iz pokidanih krvnih sudova iz okolnog tkiva. Usled spazma pritiska i kontrakcije mišića dolazi do zaustavljanja krvarenja. Počinje proces taloženja zgrušane krvi (hematom) i taloženje fibrina. Sam pritisak podstiče pokosnicu i drugih delova kostiju na proliferativne ćelije.

Druga faza (organizacija hematoma) – ćelije bujaju usled traumatskog zapaljenja, paralelno sa ovim procesom dolazi do razlaganja koštanog tkiva – osteoklazija. Osteoklasti zaravnjavaju fragmente i deluju do kraja zaraštavanja. Ćelije koje su urasle stvaraju vezu između fragmenata i time se završava druga faza.

Treća faza (stvaranje kalusa) – dolazi do resorpcije ostatka hematoma, pojavljuju se kolagena vlakna, a tkivo između fragmenta postaje osteoid. Pri kraju treće faze dolazi do deponovanja kalcijumovih soli i fosfora između kolagenih vlakana, i nastaje koštani kalus. Najvažnije u ovoj fazi je  imati dovoljnu količinu kalcijuma u organizmu, kako bi se soli kalcijuma deponavali između kolagenih vlakana, u protivnom okoštavanje ide patološkim tokom i ne postoji čvrstina kalusa.

Četvrta faza (rekonstrukcija kalusa) – kalus dobija na čvrstini, ali njegov oblik je još u vidu prvobitnog hematoma, i potrebno je dosta vremena da se suvišni kalus izgubi. Ako se fragmenti udaljavaju jedan od drugog stvara se rskavičavo tkivo transformacijom vezivnog u koštano tkivo. Pravilnim položajem fragmenata  transformacije se vrše iz minimalne količine rskavičavog tkiva. Ova faza se odlikuje i  stvaranjem krvnih kapilara i koštane gredice, a kost dobija funkcionalnu sposobnost. Kalus se rukom pipa kao zadebljanje, a radiografski se to ne potvrđuje.

Zarastanje pršljenova, butne kosti i karlice traje oko 12 nedelja. (kod mladih, proces zarastavanja je brži nego kod starijih), tibia zarasta za 8 nedelja, kosti podlakta za 6 do 8 nedelja, ključna kost, fibula, i metatarzalne kosti zarastaju od 4 do 6 nedelja. Metakarpalne kosti i kosti falange od 3 do 4 nedelja, rebra za 4 do 6 nedelja. 

Klinička slika

 

Najvažnije je dobro uzeti anamnezu nastanka povrede, utvrditi trenutno stanje povređenog i odrediti prioritet zbrinjavanja, pregledati i ostale ekstremitete i obavezno uzeti labaratorijske analize. Prelom se karakteriše: bol, deformacija, patološka pokretljivost, krckanje, gubitak funkcije. Kod svake sumnje na bilo koju vrstu teže povrede kod sportiste obavezno uraditi: transport u medicinsku ustanovu, radiografski nalaz.

Lečenje preloma – konzervativno i operativno

 

Konzervativno lečenje

Imobilizacija, fizikalni tretman počinje odmah od nastanka preloma i to magnetno – impulsnim poljem u cilju formiranja kalusa, a nakon desetak dana (u zavisnosti od preloma) uključuju se interferentne struje i statičke kontrakcije, kao i očuvanje trofike imobilisanih mišića. Po skidanju gipsa, počinje se sa primenom hidro kinezi terapije, (samo aktivne vežbe, pasivne vežbe ne treba sprovoditi sve dok kalus nije solidan i dok nismo sigurni da nije nastupila slabost koštanog sistema) elektroterapijom, kao i ostale procedure, a u cilju brzog oporavka i vraćanja sportiste na teren.
Predlažemo sledeću terapiju:
a) impulsno magnetno polje primenjuje se kod preloma kostiju odmah nakon stavljanja gipsane imobilizacije, vremenska aplikacija i do 120 minuta,
b) interferentne struje,
c) impulsni i kontinuirani ultrazvuk,
d) diodinamik najviše se koristi CP oblik,
e) galvanizacija i elektroforeza sa lekovima,
f) kineziterapija – primenjuju se izotonične kontrakcije mišića u blizini preloma ili vežbe opšte kondicije za mišiće nepovredjenog ekstremiteta i vežbe disanja,
g) vakusac – po skidanju gipsane poveske u trajanju od 15 do 20 minuta 10 do 15 aplikacija.

 

Operativno lečenje
Zavisi od mesta intenziteta i vrste preloma. Kada se to utvrdi prelazi se na operativni zahvat koji mi ovde nećemo detaljno obraditi.

Avulzijski prelomi – nastaju kao posledica otrgnuća koštanih izbočina (pripoji mišića) vlakana mišića i ligamenata usled  jakog delovanja mehaničkih sila i neadekvatnog doziranja treninga. Kod naglog jakog opterećenja, ili konstantnog opterećenja u trenažnom prosesu i usled hipertrofije mišića i povećane mišićne snage, kosti ne mogu da izdrže opterećenja i dolazi do preloma kostiju.
Sindrom „mišićnog konflikta“ nastaje usled neusaglašene kontrakcije mišićnih antagonista i usled snažne kontrakcije dolazi do odvajanja koštanog dela za koje je vezana tetiva. Suština je da se retko kada kontrahuju sva mišićna vlakna, i u trenutku kada se to desi dolazi do odvajanja kosti.

Mesto lokalizacije avulzijskih preloma (prema Grohu) i vrste sportova    

    Lokalizacija                                                                                               Vrsta sporta
     
kičmeni stub, trnasti nastavci prsnih i                                  skok u dalj, bacanje kugle, bacanje koplja, bacanje
slabinskih pršljenova                                                          kladiva, gimnastika na spravama, rvanje, dizanje tegova,
                                                                                         veslanje, mačevanje
rebrani nastavci slabinskih pršljenova                                 gimnastika na spravama, rvanje, dizanje tegova, mačevanje
ruke, veliki tuberkulum nadlaktične kosti                            bacanje, gimnastika, teška atletika, mačevanje,
olekranin                                                                           skokovi u vodu s tornja
hvatište mišića ekstenzora na završnom                              rukomet, odbojka, košarka, trčanje na kratke staze,
članku prsta šake, karlice, spina iliaca ant.sup.                   skokovi, skijanje, fudbal,
sedalna kvrga                                                                    trčanje, skokovi, dizanje tegova
noge veliki trohanter                                                          trčanje, skokovi
mali trohanter                                                                    trčanje, skokovi, fudbal
tuberositis tibiae                                                                fudbal, skok u dalj, trčanje, skokovi, sprint

Avulzije tuberozitasa tibije javlja se kod mladih osoba, gde epifiza nije srasla. Poremećaj poznat u sportsko–medicinskoj praksi kao Schlatter–Osgood, koji se razvija u pubertetu usled naglog rasta koji ne prati mišićna muskulatura m. qvadricepsa tibia femorisa. Usled zadebljanja tuberozitasa tibije, što nastaje zbog stalnog pojačanja vlakna m. qvadricepsa femorisa koji se prenosi patelarnom vezom, javlja se otok, bol na pritisak i kod klečanja, kao i posle napornih i kontinuiranih treninga koji nisu adekvatno dozirani prema mišićnoj muskulaturi.

Velika greška je to što većina lekara, neupućena u ovu povredu, oslobađaju povređene od nastave fizičkog vaspitanja (trajno), ili pak sportisti sami napuštaju sport kojim su se do tada bavili. Povreda najčešće potpuno iščezava za šest meseci nekad i brže. Dolazi do zadebljanja tuberositasa tibije koji sraste sa golenjačnom košću.

U našoj praksi kod dece sa ovom povredom dajemo poštedu od nekoliko dana, uključujemo magnetno impulsno polje i jačamo mišiće kvadricepsa, doziramo trening adekvatno snazi mišića i sportista nakon perioda od tri do šest meseci vraća se normalnom trenažnom procesu. (apsolutne pauze u ovom periodu nema, trenažni proces je doziran). Koplikacije koje se veoma retko dešavaju, ponekad zahtevaju imobilizaciju a u najtežim slučajevima i hiruški zahvat.

Lečenje

Avulzioni prelomi se leče  na specifičan način, mnogo drugačijiim nego kod klasičnih fraktura. Način lečenja je u direknoj vezi sa mehanizmom nastanka povrede. Na izbočinama na kojima su vezani mišići dominira dinamilka funkcija dok statičke nema. Samim tim odvajanje kosti je gotovo nemoguće pri nekom pokretu, do povrede dolazi isključivo usled poremećaja mišićnih vlakana, koja su reflektorno smanjena i ona ne izazivaju veće pomeranje preloma, već stimulativno deluje na ostifikaciju pukotine gde je došlo do preloma.

Iz navedenih razloga kod avulzijskih preloma veoma retko se primenjuje imobilizacija, već se preporučuje odmor od nekoliko dana i lagani nastavk sportske aktivnosti, doziran prema mogućnostima mišićne snage a pokreti koji se izvode kreću se do pojave bola. Relativna indikacija za hirušku intervenciju jesu: avulzione frakture tuberkuluma nadlaktične kosti i oba epikondila humerusa. Apsolutna indikacija su avulzijske frakture locirane u predelu zgloba kolena i na kalkaneusu.

Fraktura zbog premora – „Marš fraktura“– najčešće prelom se javlja u obliku fisure do kojih dolazi usled ponavljanja manjih trauma koje premašuju otpornost kostiju. Avulzije nastaju usled preopterećenja ili umaranja. Kod utreniranih sportista postoji određeni ritam treninga koji je adekvatan njihovoj koštano mišićnoj izdržljivosti na određene fizičke napore koji trenažni proces zahteva.

Nepripremljenost za takve fizičke napore, odnosno anatomsko fiziološki status kostiju gde se obnavlja hrskavica i vezivno tkivo, dejstvom različite maksimalne koncentrisane sile izaziva pukotine u zdravoj kosti. Ovaj fenomen srećemo u vojsci, miliciji, na marševima, kod sportista na bazičnim pripremama, gde mlađi ljudi prevazilaze svoj fiziološko anatomskih status prateći ritam hoda ili trčanja utreniranih svojih kolega, izlažu organizam (posebno lokomotorni aparat) stresnom situacijom zbog prevelikog napora koji za posledicu ima fissuralni prelom i to najčešće druge i treće metatarzalne kosti, a kliničkom slikom dominira bolni edem, a radiološkim pregledom otkriva se blaga fisura sa perifokalnim periostalnim kalusom.

Lokalizacija preloma koji u praksi srećemo na gornjim ekstremitetima lokalizovana je u predelu os naviculare, os lunatum, os capitatum, radijusu i ulni. Suštinski možemo da kažemo da usled preopterećenja bilo u sportu ili na poslu (milicija, vojska – redovni marševima) dolazi do fisura kod osoba koje nisu adaptirane na fizička naprezanja odnosno trenutna njihiva fiziološko anatomska konstitucija ne može da odgovori naporima koji im se nameću.

Podeli tekst:

Autor Prof. mr Milorad Jerkan
Prof. mr Milorad Jerkan je specijalista sportske medicine. Načelnik je Dispanzera za medicinu sporta u Nišu i stručni saradnik Medicinskog fakulteta. Koordinator je praktične nastave specijalizacije sportske medicine, ka...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 24

 1. Nela 28.05.2024

  Imala sam frakturu 3. i 4. pršljena lumbalnog pre 2 godine i 2 meseca. Još uvek imam bolove, sada u desnoj nozi, neprekidno, najviše sedalni deo a onda sa unutrašnje strane duž cele noge. Kažu da se od 3 pršljena okačio fragment 3,,x 3 mm, da pliv u moždini. Molim Vas recite mi šta da uradim i imali nade da bolovi se smanje. Hvala unapred, zahvalna prof. u penziji.


 2. Sahman Samira 15.02.2024

  Imam 59 godina, živim u Luksembourgu. Dana 19 decembra pala sam i polomila potkoljenicu, operisali su mi nogu, stavili su mi šipku i 2 d’Arafat gore i tri sarafa dolje. Nikakvih bolova nemam, sve je ok. Svaki zglob radi, nogu pomeram bez problema ali doktor kaže jos nije kost zarasla i još se ne oslanjam na nogu. Molim vas da mi odgovorite kada bi trebalo da počnem da se oslanjam na nogu i još koliko bi vremena trebalo do normaliteta i jos imam 2 puta nedeljo?


 3. Gordana 12.02.2024

  Nekoliko sm iznad dlana potpuno je slomljena deblja kost, ali nije se odvojila. Dok sam čekala pregled, pojavio se otok veličine oraha kod palca. Na kontroli, posle nedelju dana, taj otok se malo smanjio, ali pojavila su se nova dva, manja. Receno mi je da je to krv koja je iscurila iz kosti, a prelom je zatvorem. Interesuje me šta će biti sa tom krvlju? Da li će mi ostati zauvek ta ispupčenja? Pozdrav.


 4. Jovan alic 27.03.2023

  Imam prelom podlaktice medjutim meni su zarasle krivo kosti i neznam kome se obratiti da vratim na pocetno stanje prelom nije otvoren te je sva sreca sada je to pitanje najvece kome da se obratim da sredim to kod kojih lekara ici pomozite molim vas🙏


 5. Jelena Stankovic 09.03.2023

  Imam prelom kuka gde nije doslo do razdvajanja. Odlucila sam se da mirovanjem izbegnem operaciju. Posle 6 nedelja mirovanja nije se pogorsalo. Ostajem da mirujem jos 4 nedelje, pa jos 3 do 12 nedelja. Molim vas da li je moja odluka pogresna i bezuspesna kaki su mi rekli doktori. Ja imam nekoliko uspesnih iskustava gde je kuk zarastao. Hvala vam na odgovoru.


 6. slađana 20.02.2023

  04.10.2022. sam pala i slomila obe kosti potkolenice. Operisana sam i 2 dana izašla kući. Ubrzo sam videla da su mi mišići atrofirali. Počela sam da vežbam sama kod kuće na sobnom biciklu. Samo sam 2 nedelje bila na fizikalnoj rehabilitaciji. Počela sam da radim već decembra 2022. Moj savet je da budete uporni i istrajni. Sve se može. Ja sam dobro i skoro sam 95% vratila sve u funkciju.


 7. Zorka 16.06.2022

  Dijagnoza S22.0 Fraktura vertebrae thoracalis, S32.0 fraktura vertebrae lumbalis. Terapija Deca durabolin amp. na dve nedelje tri meseca Ibandronat pharma 1 puta 1 mesečno tri meseca, Forticolinn pulvis, Zankaf, neuro MD forte, Acipan, Ch Alpha plus, Tocoferol, Peanil i TLSO. Dve ture ovih lekova sam popila osim ovih koji se koriste dvonedeljno i mesečno. U početku sam imala blage bolove duž spoljne strane leve noge, potom jače i sada bolove u lumbalnom delu kičme. Molim Vas da mi odgovorite, a verujem da hoćete obzirom na ozbiljnost Vašeg odnosa prema pacijentima, hoće li me ovo proći i kada? Imam 81 godinu, dobrog sam zdravlja i dosta vitalna, redovno vežbam ne pušim i ne pijem. Pozdrav i velika zahvalnost.


 8. Jasmina Erfoglija 20.02.2022

  Imala sam pre 14 meseci prelom potkolenice dinji deo odradjena je operacija kost mi je fiksirana bila sam na terapijama ali i dalje otezano hodam osecam bolove pri hodu ponekad zna da mi pocrveni noga na mestu gde je prelom i blagi otok molim vas recite mi o cemu se radi? Unapred hvala.


 9. Sinisa bastic 27.08.2021

  Imam tezak lom potkoljenice nosim fisatore vec sest mjeseci al mi sporo zarasta ni doktor nije zadovoljan pa molim dali postoji neki preparat da poboljsava zarastanje kostiju da ubrza malo taj proces molim odgovor


 10. Lazarevic Tanja 14.08.2021

  Pre tri dana sam slomila nadlaktnu kost u ramenu fiksirali su mi sa zavojima Ali bol je jos prisutan i nepopusta dali je to normalno molim za odgovor


 11. Haris 04.07.2021

  Imam trodjelni prelom proksimalnog humerusa zanima me koliko ce trajati period da kosti zarastu i zasto mi nije stavljen gips samo mi je preporuceno da nosim ortozu i koju terapiju da koristim unaprijed hvala


 12. Mihalj 17.06.2021

  Fractura partiumcruris aliarum multiplex dex medicinski nalaz pocetkom decembra sam imao prelom potkolenice i operisan sam jos posle sest meseci hodam sa jednim stakom kost nije sraslo imam ugradjenu sipku i sest srafova ispod potkolenice i ko skocnog zgloba desetak dana imam velike bolove i tesko se oslanjam na nogu sredina potkolenice jos nije srasla i tu mi se skuplja tecnost jer noga mi se otice mnogo unapred hvala pozdrav


 13. Jelena 02.05.2021

  Devojcica je pre 6 dana slomila nogu. Otvoreni prelom potkolenice. 3 dan primljena u bolnicu bila 3 dana i pustena na vikend. Sada pije pancef. Ima temoeraturu oko 37.5. Da li je normalno


 14. Veroljub Mijalkovic 28.02.2021

  Novembra meseca 2020.godine su mi valjci na mašini otkinuli tri prsta a kažiprst je ostao na šaci sa više oštećenja kostiju i zglobova. Usled zarastanja rane povređenog dela šake gde su pokidani prsti, čekalo se dosta u vezi operacije i rekonstrukcije kažiprsta. Sada je 28. februar a ja još uvek nosim prelomljen kažiprst, odnosno nije izvršena sanacija preloma na prstu. Imajući u vidu da su prošla blizu 4 meseca od preloma, interesuje me da li nakon ovog perioda po izvršenoj operaciji prsta može doći do zarastanja preloma na navedenom prstu i da li bih na neki način mogo da vam pošaljem rengen snimak povređene šake da bi ste videli o kakvoj kompleksnoj povredi se radi. Unapred hvala.


 15. Nina Savić 14.01.2021

  U julu sam imala spiralni prelom potkoljenice. Kost je dobro nameštena, tako da nije bila potrebna operacija. Pet meseci sam nosila gips koji mi je pre tri nedelje skinut. Tri nedelje nosim plastičnu čizmu za hodanje. Svi rendgenski snimci pokazuju da kost nije zarasla skroz. Sada mi je savetovano da hodam bez pomagala jer će pritisak možda pozitivno reagovati na kost. Sve vreme pijem kalcijum 1400 miligrama. Ne bolujem od dijabetesa. Molim vas, dajte mi neki savet!


 16. Milan 26.12.2020

  Pre nekih 16 godina pao sam sa motora i polomio palac na vise mesta.Oba zgloba su prekomljena , gornji i donji na palcu i bio je otvoren prelom.Taj palac mi je i dan danas kriv i nema tu pokretljivost kao ona zdrav na drugoj ruci.Osecam bolove i dan danas i pitam se dal je dobro namešten ili nije.Nekad me boli cela ruka od njega pa pitam za pomoć kako bih mogao ukloniti taj bol. Mozda ponovnim lomljenjem ili ne znam ni ja sta. 


 17. Igor krstic 16.12.2019

  Ako je neko imo slicnu situaciju neka se javi. Hvala.


 18. Igor 16.12.2019

  Pre pet meseci sam imo težak prelom obe potkolenice na desnoj nozi. Nosim fiksator Mitković sa 5 šrafa. posle operacije sam snimo 2-3 puta i doktor je pritezo da pridje koska do koske.nije snimano skoro tri meseca cekajuci da zaraste. Danas sam snimio i razocarao se jer je snimak isti kao pre 3-4 meseca, a sutra sam trebo ici da skidam fiksator nadajuci se da je sve ok i da je zaraslo jer je proslo 5 meseci.

  Pio sam redovno Kolagen, vitamin C, magnezijum, kalcijum. Sutra idem kod svog doktora da vidi snimak.

  Totalno sam razočaran, 5 meseci je prošlo ne znam šta mi je činiti dalje. Unapred hvala.


 19. Milica 06.03.2016

  Šta jesti za brži oporavak kostiju kod ovih sportskih preloma?


 20. milos 10.02.2014

  Pao sam u Beču 18. decembra 2013. i imao sam otvoreni prelom noge. Polomljena je iznad zgloba i ne mogu da pomeram palac. Čim stanem na nogu boli me. Radi se o levoj nozi.


 21. Dagana 17.05.2012

  Poz za vas, imamo jedno pitanje za vas muz mi je slomio butnu kost, oporavak ide ok al kao da skinemo otok sa koljena i sa skocnog zgloba, pokusavala sa sa ledom al ne ide?


 22. Igor Capko 19.09.2011

  Dobar dan. . . Evo ovako, pao sam sa skutera. . . Neznam ni kako sam pao al slomio sam butnu kost pukla mi je skroz na pola. . . . Doktor mi je rekao da sam je slomio kod neku dasku na pola. . . Imao sam operaciju i stavili su mi sipku u nogu. . . Proslo je 2 nedelje posle operacije i pustili su me kuci. Sve ide kako treba fala bogu, za nekoliko dana treba da idem na kontrolu. . Al se jako plasim zato sto nemogu da pomeram koleno, tj. Mogu malo al onda kad dignem koleno imam osecaj ko da mi zakoci i nemoze dalje. . . . Od cega je to i dali ce biti sve dobro?: ) rekli su mi da vezbam polako al nemoze dalje. . . Neznam sta je. . . Kazu da cu ici na vezbe pa posle toga da ce biti sve ok. . . Hvala vam puno unapred


 23. Sale 02.11.2009

  Tražio sam pojam " kalus" i uz pomoć ovog članka saznao sam o čemu se radi brzo kratko i jasno. Sve pohvale.


 24. Igor Jovanovic 28.11.2008

  Treniram fudbal vec 12 godina. Pre 9 meseci sam na utakmici imao tezak prelom,tj frakturu obe kosti podkolenice.Imao operaciju i nosio spoljni fiksator 4 i po meseca. Lečenje i tok oporavka je prošao u najboljem redu.

  Na snimcima se pokazuje dobra pozicija. To znači da su kosti dobro spojene. Bio samo u banji mesec i po dana i tamo sam povratio mišiće i ugao u zglobu.

  Pre nedelju dana sam počeo aktivno da se vraćam u formu, tj. ponovo počeo da trčim.

  Zanima me šta se dešava sa kostima, da li na mestu gde je prelom bio postoji šansa da ponovo pukne ili ne?

  Da li je kalus na tom mestu jači i čvršći i koja je moja sigurnost u svemu tome?

  Da li ću smeti za koji mesec da skačem i opterecujem nogu?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde