Frakture temporalne kosti

Frakture temporalne kosti mogu biti direktne ili indirektne, mogu da zahvate spoljašnji ušni kanal, mastoidni nastavak ili piramidu temporalne kosti i mogu biti izolovane ili kombinovane.

Uzrok nastanka

Frakture temporalne kosti su česte u saobraćajnim nesrećama, a izolovane frakture nastaju u slučajevima udarca u bradu ili povrede donje vilice.

Klinička slika

Najveći značaj imaju frakture piramida. Prilikom povreda piramide razvijaju se opšti i otološki simptomi. Opšti simptomi su znaci traumatskog šoka, znaci komocije (potresa) ili kontuzije (nagnječenja) mozga i znaci povećanog intrakranijalnog pritiska.

Otološki simptomi zavise od mesta prolaska frakturne linije. Pri longitudinalnim frakturama piramide javljaju se sledeći simptomi: krvavljenje iz spoljašnjeg ušnog kanala, krvavljenje u srednjem uvu, nagluvost. Longitudinalne frakture piramide obično nisu praćene paralizom facijalisa, mada se ona ponekad sreće i to kao posledica hematoma u ovojnici živca.

Pri transverzalnim frakturama piramide, javljaju se ispad kohleovestibulumske funkcije, paraliza facijalisa, hematotimpanon (plavičasta bubna opna). Oštećenje kohleje je obično ireverzibilno, dok se ispad vestibulumskog dela vremenom popravlja, a manifestuje se povraćanjem i vrtoglavicom. Paraliza facijalisa se javlja u oko 50% slučajeva. Pri poprečnim frakturama može da se javi izliv krvi u bubnu duplju, bez povrede bubne opne.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze (heteroanamneza), kliničke slike, otoskopskog pregleda, ispitivanja funkcije kohleovestibulumskog aparata i rendgenografije.

Lečenje

Lečenje zavisi od težine povreda centralnog nervnog sistema i opšteg stanja bolesnika. Pruža se prva pomoć bolesniku, a ne smeju se vršiti nikakve manipulacije u spoljašnjem uvu (ne sme se ispirati uvo, odstranjivati koagulum i dr). Dalje lečenje se sastoji u borbi protiv šoka, potpunom mirovanju, ordiniraju se antibiotici. Kada se smire simptomi traumatskog šoka i znaci oštećenja centralnog nervnog sistema, pristupa se otološkom lečenju. Povrede spoljašnjeg uva zarastaju obično bez posledica. Ukoliko postoji opasnost od otogenih komplikacija, indikovana je operacija (mastoidektomija ili radikalna operacija).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Mikica 28.01.2011

    Vise pitanje nego komentar. Nakon otvorene frakture, okcipitalne kosti desno (vidljiv kostani defekt) za strucnjake ljekarska dijagnoza glasi fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei non spcificatarum. Doktor jacimovic sa vma konstatuje mimoilazenje, i lom slusnih kostica. I preporucuje hirursku intervenciju. Rezultati analize sluha desno na 85-100 db. Kanali sobodni, desni bubnjic hiperemican, zamucen sa vidnim krvarenjem u gornjim kvadrantima. Ostali orl nalazi uredni. Lijevo sluh uredan. Uradjena timpanotomija desno, i aspiriran obilan hemoragican sadrzaj. Implntirana je titan aer cev 1, 5mm. Na ct nalazu uocena oskudna aeracija mastoidnih celula. Moja pitanja su: koliko je ta operacija rizicna, koji je procenat uspjesnosti, da li zahvat zahtijeva rezanje kosti lobanje i u kom predjelu? Koliko je nakon intervencije poboljsanje sluha u procentima? Imam 26. Godina, i navedena povreda je nastala prije sedam mjeseci. Unaprijed zahvalan.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde