Bolesti uha, grla i nosa (Otorinolaringologija)

Cerumen obturans

Cerumen obturans nastaje usled nakupljanja velike količine cerumena u spoljašnjem ušnom kanalu.

Pročitajte >>>
Hronična akustička trauma nastaje zbog stalnog i dugotrajnog izlaganja akustičkim nadražajima. Zapaža se kod lica koja dugotrajno rade u uslovima buke.

Hronična akustička trauma

Hronična akustička trauma nastaje zbog stalnog i dugotrajnog izlaganja akustičkim nadražajima. Zapaža se kod lica koja dugotrajno rade u uslovima buke.

Pročitajte >>>
Kod barotraume srednjeg uva javljaju se smetnje u funkciji Eustahijeve tube, koje mogu nastati usled edema sluzokože nazofarinksa i tube, povećanog limfnog tkiva na ostijumu tube i dr.

Barotrauma srednjeg uva (Aerootitis)

Kod barotraume srednjeg uva javljaju se smetnje u funkciji Eustahijeve tube, koje mogu nastati usled edema sluzokože nazofarinksa i tube, povećanog limfnog tkiva na ostijumu tube i dr.

Pročitajte >>>

Povrede slušnih koščica

Povrede slušnih koščica nastaju pri vađenju stranog tela iz spoljašnjeg ušnog kanala, kod povreda glave, sa ili bez preloma temporalne kosti ili jatrogeno, tokom operacijskih zahvata na mastoidu.

Pročitajte >>>

Akutna akustička trauma

Akutna akustička trauma je specifična trauma srednjeag uva koju izazvaju zvuci izuzetne snage i trajanja.

Pročitajte >>>
Komocija labirinta je potres sadržaja unutrašnjeg uva, odnosno u pitanju je povreda labirinta sa ili bez frakture temporalne kosti. Komocija labirinta može da nastane usled udarca, kao posledica povećanog vazdušnog pritiska i može da prati komociju mozga.

Commotio labyrinthi

Komocija labirinta je potres sadržaja unutrašnjeg uva, odnosno u pitanju je povreda labirinta sa ili bez frakture temporalne kosti. Komocija labirinta može da nastane usled udarca, kao posledica povećanog vazdušnog...

Pročitajte >>>
Promrzlina ušne školjke (congelatio auriculae) nastaje kao posledica dejstva niske temperature.

Promrzlina ušne školjke

Promrzlina ušne školjke (congelatio auriculae) nastaje kao posledica dejstva niske temperature.

Pročitajte >>>
Povrede bubne opne mogu biti uzrokovane dejstvom mehaničke sile, hemijskim sredstvima ili termičkim noksama.

Povrede bubne opne

Povrede bubne opne mogu biti uzrokovane dejstvom mehaničke sile, hemijskim sredstvima ili termičkim noksama.

Pročitajte >>>
Hematom (othaematoma) je posttraumatski ili spontani serozno krvavi izliv između perihondrijuma i hrskavice ušne školjke.

Hematom ušne školjke (othaematoma)

Hematom (othaematoma) je posttraumatski ili spontani serozno krvavi izliv između perihondrijuma i hrskavice ušne školjke.

Pročitajte >>>
Sifilis larinksa može biti kongenitalni ili stečen.

Sifilis grla

Sifilis larinksa može biti kongenitalni ili stečen.

Pročitajte >>>

Difterija grkljana (diphteria laryngis)

Difterija je teška akutna infektivna i kontagiozna bolest koja se karakteriše fibrinoznim naslagama na mestu ulaska i simptomima toksemije usled resorpcije egzotoksina.

Pročitajte >>>
Tuberkuloza grkljana je pre upotrebe tuberkulostatika predstavljala ozbiljno i veoma teško oboljenje. Javljala se u 30% slučajeva plućne tuberkuloze.

Tuberkuloza grkljana (laryngitis tuberculosa)

Tuberkuloza grkljana je pre upotrebe tuberkulostatika predstavljala ozbiljno i veoma teško oboljenje. Javljala se u 30% slučajeva plućne tuberkuloze.

Pročitajte >>>
Ovo oboljenje predstavlja specifični zapaljenski proces srednjeg uva izazvan bacilom tuberkuloze.

Tuberkuloza uva

Ovo oboljenje predstavlja specifični zapaljenski proces srednjeg uva izazvan bacilom tuberkuloze.

Pročitajte >>>

Afonija

Afonija je simptom koji predstavlja bezvučnost glasa, nemogućnost govora.

Pročitajte >>>
Disfonija (promuklost) je najčešće simptom oboljenja larinksa.

Disfonija

Disfonija (promuklost) je najčešće simptom oboljenja larinksa.

Pročitajte >>>