Hronična akustička trauma

Hronična akustička trauma nastaje zbog stalnog i dugotrajnog izlaganja akustičkim nadražajima. Zapaža se kod lica koja dugotrajno rade u uslovima buke.
 
 

Uzrok nastanka

Dugotrajno dejstvo buke i vibracija dovodi do nagluvosti, a stepen oštećenja sluha zavistan je od dužine radnog staža, prirode buke i njene jačine. Diskontinuirana buka je štetnija od kontinuirane. Profesije koje su izložene buci su: ložači, zakivači, ispitivači motora, kovači, radnici koji rade sa kompresorima i sa pneumatskim čekićima.
Oštećenje sluha zavisi i od individualne predispozicije, zatim su oštećenja sluha veća u ljudi koji boluju od hroničnog gnojnog srednjeg uva, otoskleroze, Menierove bolesti i dr.
 

Klinička slika

Dejstvo buke na organizam može biti opšte i lokalno.
Opšti simptomi buke ispoljavaju se na CNS (centralni nervni sistem), na čula i druge organe. Ispoljava se kao umor, nervoza, rasejanost, gubitak sna i dr. Lokalno dejstvo na uvo se ispoljava kao gubitak sluha. Nagluvost je postepena i simetrična i izražena je na oba uva. Zujanje u ušima se pojavljuje kasnije. Nisu izraženi vestibulumski poremećaji. Oštećenje sluha je reverzibilno.
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, ORL pregleda (otoskopija, audiometrijsko ispitivanje sluha).
 

Lečenje

Za sada ne postoji uspešno lečenje nagluvosti koja je posledica dejstva hronične buke. Zato je profilaksa najbitnija. Tu spadaju uvođenje nove tehnologije za neutralizaciju buke, sistemski pregledi radnika, primena sredstava protiv buke (čepovi, slušalice, kaciga, pauze u radu).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Branislav Dzunja 21.02.2010

    Hvala puno, dobicu 5 iz biologije: )


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde