Sifilis grla

Sifilis larinksa može biti kongenitalni ili stečen.
 
 

Uzrok nastanka

Treponema pallidum je spiroheta, ima tanak i dugačak oblik, veličine do 15 μm. Kreće se karakterističnim pokretima oko zamišljene osovine bakterije. Sigurno je da Treponema pallidum stimuliše parametre, kako humoralnog tako i ćelijskog imunskog odgovora. Izazivač je jedne od najtežih polnih bolesti i striktni je parazit čoveka.
 

Klinička slika

Kongenitalni sifilis grla se sreće u novorođenčadi i male dece pošto se dete rađa već inficirano preko placentarnog krvotoka. Kod ove dece se javlja promukost, otežano disanje, a nekada i stridor. Izražene su i promene na drugim organima.

Stečeni sifilis grla može da se javi u sva tri stadijuma bolesti, ali je tercijarni sifilis larinksa najčešći.

Sifilis larinksa se izuzetno retko klinički otkriva u primarnom stadijumu. Bolesnik nema nikakvih smetnji, a sumnju na oboljenje izazivaju uvećani, bezbolni limfni čvorovi na vratu. Laringoskopija otkriva ulcus durum, najčešće na epiglotisu.

Kod sekundarnog sifilisa larinksa bolesnik se žali na promukost, dok su drugi simptomi neupadljivi. Jedino ulcerozna forma izaziva smetnje pri gutanju, a ponekad i disanju.

Tercijarni sifilis ima najveću kliničku važnost. Guma se odlikuje raznovrsnošću oblika. Javlja se u vidu infiltrata ili tumefakta do veličine manjeg oraha, koji se razvija u gumozne duboke ulkuse, sa ravnim dnom, ispunjene nekrotičnim masama a okružene zapaljenjskim infiltratom tamnocrvene boje. Bolesnici se u početku žale na promuklost, a kasnije i na otežano disanje koje je posledica stenoze larinksa nastale zbog perihondritisa.

Prognoza bolesti u prvom i drugom stadijumu je dobra, dok gume dovode do teških deformacija i stenoze u larinksu. U tim slučajevima je potrebno izvršiti traheotomoju.
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, kliničkog pregleda (direktna laringomikroskopija), dokaza treponeme u promenama i pozitivnog nalaza seroloških reakcija na sifilis.
 

Lečenje

Primenjuje se penicilin, a kod postojanja alergije, eritromicin, tetraciklini. Kliničke manifestacije iščezavaju brzo posle započinjanja antisifilisnog lečenja.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde