Bolesti srca i krvnih sudova (Kardiologija)

Tamponada srca nastaje kao posledica nagomilovanja tečnosti ili vazduha u perikardnom prostoru, pri čemu dolazi do povećanja intraperikardnog pritiska koji ograničava dijastolno punjenje sa redukcijom udarnih volumena i padom minutnog volumena.

Tamponada srca

Tamponada srca nastaje kao posledica nagomilovanja tečnosti ili vazduha u perikardnom prostoru, pri čemu dolazi do povećanja intraperikardnog pritiska koji ograničava dijastolno punjenje sa redukcijom udarnih volumena i padom minutnog...

Pročitajte >>>
Portna hipertenzija se javlja kao najznačajnija komplikacija ciroze jetre. Portni vaskularni sistem čine vene koje vode krv iz trbušnog dela digestivnog sistema - digestivnog trakta, slezine, pankreasa i žučne kese.

Portna hipertenzija

Portna hipertenzija se javlja kao najznačajnija komplikacija ciroze jetre. Portni vaskularni sistem čine vene koje vode krv iz trbušnog dela digestivnog sistema - digestivnog trakta, slezine, pankreasa i žučne kese.

Pročitajte >>>
Aortna stenoza je srčana mana uslovljena suženjem aortnog otvora, koje otežava izbacivanje krvi iz leve komore u aortu.

Aortna stenoza (Suženje otvora aorte)

Aortna stenoza je srčana mana uslovljena suženjem aortnog otvora, koje otežava izbacivanje krvi iz leve komore u aortu.

Pročitajte >>>

Birgerova bolest

Birgerova bolest je hronična inflamatorna (zapaljenska) bolest koja zahvata male arterije i vene ekstremiteta. Inflamacije su segmentalnog karaktera sa očuvanim delovima krvnih sudova. Arterijsko stablo je normalnog izgleda sve do...

Pročitajte >>>

Aneurizma aorte

Pod aneurizmom se podrazumeva lokalno proširenje. Uz abdominalnu aneurizmu kod polovine bolesnika javlja se i torakalna ili aneurizma grane aorte.

Pročitajte >>>
Mitralna stenoza je mana nastala suženjem mitralnog otvora (otvor između leve pretkomore i komore) usled čega dolazi do otežanog pražnjenja leve pretkomore u levu komoru.

Suženje mitralnog otvora (Mitralna stenoza)

Mitralna stenoza je mana nastala suženjem mitralnog otvora (otvor između leve pretkomore i komore) usled čega dolazi do otežanog pražnjenja leve pretkomore u levu komoru.

Pročitajte >>>
Infektivni endokarditis (IE) predstavlja zapaljenski proces na srčanim zaliscima i drugim strukturama srca izazvana infektivnim agensima.

Endokarditis

Infektivni endokarditis (IE) predstavlja zapaljenski proces na srčanim zaliscima i drugim strukturama srca izazvana infektivnim agensima.

Pročitajte >>>

Raynaudov sindrom

Raynaudov sindrom povremena epizodna pojava obostrano bledih i modrih prstiju ruku, ređe nogu, zbog okluzije (zatvaranja) digitalnih arterija (arterije u prstima) precipitirana hladnoćom ili emocionalnim stresom, prolazi zagrejavanjem.

Pročitajte >>>
Atrijalna fibrilacija (treperenje pretkomora) predstavlja poremećaj srčanog ritma koji nastaje u pretkomorama.  

Atrijalna fibrilacija

Atrijalna fibrilacija (treperenje pretkomora) predstavlja poremećaj srčanog ritma koji nastaje u pretkomorama.  

Pročitajte >>>

Hronično plućno srce

Hronično plućno srce (HPS) podrazumeva hipertrofiju (uvećanje) i / ili dilataciju (proširenje) desne komore kao posledicu funkcionalnih i strukturalnih oboljenja pluća i plućne vaskularne mreže.

Pročitajte >>>

Akutno plućno srce

Akutno plućno srce je akutna insuficijencija (slabost) desne komore. Nastaje kao posledica naglog skoka pritiska u plućnoj arteriji usled značajne redukcije plućne vaskularne mreže, najčešće zbog masivne plućne tromboembolije. Da...

Pročitajte >>>
Miokarditis je zapaljenski proces koji je lokalizovan u zidu miokarda i može biti uzrokovan svim infektivnim agensima. Javlja se u svim dobnim grupama, u oba pola, nesto češće kod mlađih muškaraca.

Miokarditis

Miokarditis je zapaljenski proces koji je lokalizovan u zidu miokarda i može biti uzrokovan svim infektivnim agensima. Javlja se u svim dobnim grupama, u oba pola, nesto češće kod mlađih...

Pročitajte >>>
Sinkopa je sindrom koji se definiše kao iznenadni, prolazni gubitak svesti koji nastaje usled poremećene perfuzije mozga.

Sinkopa

Sinkopa je sindrom koji se definiše kao iznenadni, prolazni gubitak svesti koji nastaje usled poremećene perfuzije mozga.

Pročitajte >>>

Hiperlipidemija

Hiperlipidemija spada u dislipidemije i označava porast holesterola i/ili triglicerida sa niskim vrednostima HDL (high density lipoprotein) u plazmi, što doprinosi bržem nastanku ateroskleroze.

Pročitajte >>>
Iznenadna srčana smrt je prirodna smrt prouzrokovana bolešću srca, kada u roku od jednog sata od početka simptoma dolazi do gubitka svesti i prestanka cirkulacije, a u osoba sa prethodno prepoznatom ili neprepoznatom bolešću srca.

Iznenadna srčana smrt

Iznenadna srčana smrt je prirodna smrt prouzrokovana bolešću srca, kada u roku od jednog sata od početka simptoma dolazi do gubitka svesti i prestanka cirkulacije, a u osoba sa prethodno...

Pročitajte >>>