Portna hipertenzija

Portna hipertenzija se javlja kao najznačajnija komplikacija ciroze jetre. Portni vaskularni sistem čine vene koje vode krv iz trbušnog dela digestivnog sistema - digestivnog trakta, slezine, pankreasa i žučne kese. Normalan pritisak u veni porta je 0.4 - 0.8 kPa, a vrednosti povišenog portnog pritiska su 0.88 - 1.7 kPa.

Uzrok nastanka

Portna hipertenzija nastaje zbog povećanog vaskularnog otpora proticanju krvi kroz portnu venu i ogranke.
Prema ishodištu gde nastaje, portna hipertenzija je klasifikovana na prehepatičnu, sinusoidniu i posthepatičnu.
  • Uzroci prehepatične portne hipertenzije su:  tromboza portne vene, nastanak arteriovenskih fistula, toksični faktori i dr.
  • Sinusoidna je najčešće uzrokovana alkoholnom, cirozom jetre, virusnim hepatitiima, wilsonovom bolesti, hemohromatozom, primarnom bilijarnom cirozom i dr.
  • Posthepatična može biti uzrokovana insuficijencijom desnog srca, perikarditisom, Budd-Chiari sindromom.

Klinička slika

U anamnezi se mogu dobiti podaci o cirozi jetre, hroničnom hepatitisu, gastrointestinalnom krvarenju, alkoholizmu, septičnim oboljenjima i dr. Pregledom se zapaža vidljiva kolateralna cirkulacija na prednjem trbušnom zidu, palpatorno izmenjena jetra, i uvećana slezina. U većini slučajeva je prisutan ascites (tečnost u trbušnoj duplji).

Komplikacije

Krvarenje iz varikoziteta jednjaka (prošireni krvni sudovi jednjaka), iz drugih varikoziteta, portnohipertenzivne gastropatije, ascites, splenomegalija (uvećana slezina), žutica i encefalopatija.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, ultrazvuka, proksimalne endoskopije, angiografije, CT-a (skenera)

Lečenje

Lečenje portne hipertenzije se svodi na lečenje primarne bolesti, najčešće ciroze jetre i prevencije komplikacija. Ishrana bolesnika treba da je uravnotežena, sa dovoljno vitamina, proteina, ugljenih hidrata i masti. Alkohol se  u potpunosti zabranjuje.Ograničava se teži i dugotrajan napor. U cilju snižavanja povišenog portnog pritiska primenjuju se beta blokatori, najčešće propranolol. Iz grupe vazodilatatora se daju nitrati.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde