Tamponada srca

Tamponada srca nastaje kao posledica nagomilovanja tečnosti ili vazduha u perikardnom prostoru, pri čemu dolazi do povećanja intraperikardnog pritiska koji ograničava dijastolno punjenje sa redukcijom udarnih volumena i padom minutnog volumena. Tamponada je urgentno patološko stanje koje iziskuje promptnu dijagnostiku i terapiju.

Uzrok nastanka

Do tamponade mogu dovesti svi napred pomenuti uzročnici perikarditisa, ali su najčešće posredi maligno oboljenje, idiopatski perikarditis, uremija, akutni infarkt miokarda i traumatska povreda.

Klinička slika

Nakupljanje tečnosti u perikardnoj šupljini može biti sporo i brzo. Porast pritiska u perikardu zavisi od brzine nakupljanja tečnosti, od distenzibilnosti parijetalnog perikarda i apsolutne količine tečnosti. Tako i mala količina tečnosti ako se brzo nakuplja može izazvati tamponadu. Glavni simptom tamponade je bol u grudima i jaka dispneja (otežano disanje) kojoj se pridružuje malaksalost. Pri nakupljanju veće količine tečnosti može nastati jaka dispneja zbog pritiska na pluća, disfagije (otežano gutanje) pritiska na jednjak, kašlja zbog pritiska na bronh i traheju, i nagona na povraćanje zbog pritiska na abdominalne organe.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog nalaza (snižen krvni pritisak, nabreklost vena na vratu, ubrzan rad srca, paradoksalni puls). Rendgenografija srca - u akutnoj tamponadi srce može biti normalne veličine, a u hroničnoj je srčana silueta proširena. Vrlo korisna dijagnostičke metode jsu i ultrazvuk i kateterizacija srca.

Lečenje

Dva su postupka najvažnija u tamponadi perikarda: prvo, otklanjanje perikardne tečnosti, i drugo, hemodinamska potpora.

Prvo se postiže perkutanom perikardiocentezom pomoću specijalne igle, što se radi u bolnici, a drugo intravenskim davanjem tečnosti (fiziološkoih rastvora) da bi se održao pritisak punjenja uz aplikaciju inotropnih amina (dopamin, norepinefrin) koji mogu da poprave udarni volumen. Kada bolesnik prebrodi krizu traga se za uzročnicima tamponade.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde