Dispneja


Dispnejom nazivamo  osećaj teškog disanja ili potrebu da se više diše.

Uzrok nastanka

Naglo nastala dispneja ukazuje na plućni embolizam, bronhijalnu astmu, spontani pneumotoraks, inhalaciju stranog tela ili edem pluća. Postupniji početak odgovara dispneji u emfizemu pluća, pleuralnom izlivu, plućnoj fibrozi, karcinomima pluća i insuficijenciji srca. I blaža dispneja može se naglo ispoljiti kad postoje dodatni činioci-fizički zamor ili pridružena bolest.

Klinička slika

Dispneja predstavlja simptom i treba ga razlikovati od vidljivog napornog rada disajne muskulature, s kojim može ali i ne mora da bude povezan. Bolesnici je različito opisuju: kao teško disanje, stezanje u grudima, nedostatak vazduha i prepunjenost pluća. Kod naglog nastanka bolesnici osete i minimalne promene, dok hronični bolesnici mogu da se subjektivno osećaju relativno dobro i kad je vidljiv napor disajnih mišića. Kod manjih poremećajha ventilacije pluća, a kad su restrikcijske bolesti pluća u pitanju i kod težih poremećaja, nastaje uglavnom u toku fizičkog napora, dok se u bronhoopstrukcijskim bolestima i odmaklim restrikcijskim bolestima oseća i u miru.

Dijagnoza

Osnovno oboljenje se postavlja na osnovu anamneze, objektivnog pregleda, pregleda sputuma, rendgenografije grudnog koša, CT-a (kompjuterizovana tomografija), NMR-a (nuklearna magnetna rezonanca), isipitivanja plućne funkcije, scintigrafije pluća i dr.

Lečenje

Leči se osnovno oboljenje koje je uzrokovalo dispneju.

 


Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. rajko 01.05.2008

    Dosta dobro opisano.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde