Hemoptizija


Pod pojmom hemoptizija podrazumeva se  iskašljavanje krvi iz pluća i traheobronhnog stabla.

Uzrok nastanka

Najvažniji uzroci iskašljavanja krvi su karcinom bronha, tuberkuloza, bronhiektazije i embolija pluća. Ređi uzroci hemoptizija su akutne virusne infekcije, gljivična oboljenja u plućima, karcinoidi, parazitoze, malformacije krvnih sudova, Goodpastureov sindrom, cistična fibroza, plućni apsces, inhalacija agresivnih respiratornih noksi i strana tela u disajnim putevima.

Od vanplućnih uzroka, najčešći uzroci hemoptizija su krize arterijske hipertenzije, posebno u osoba s ožiljcima na plućima i bolesti sa hemoragijskom dijatezom. Hemoptizije mogu biti povezane sa menstrualnim ciklusom kada se radi o endometriozi ili hormonskim promenama. Iskašljavanju krvi doprinosi naporan fizički rad, izlaganje prekomernoj toploti i hladnoći i uzimanje acetilsalicilne kiseline i lekova sličnog dejstva.

Klinička slika

Hemoptizije mogu biti u vidu tragova krvi u ispljuvku, u vidu manjih ispljuvaka čiste krvi ili profuzne, koje često vode letalnom ishodu, zbog naglog iskrvavljenja ili sufokacije krvlju. Svetla, ponekad penušava krv ukazuje na sveže krvavljenje, dok je krv koja je neko vreme bila u plućima tamna i delimično koagulisana. Rozikast penušav ispljuvak, praćen gušenjem, ukazuje na edem pluća.

Dijagnoza

Svako iskašljavanje krvi zahteva detaljno ispitivanje bolesnika. Dijagnoza osnovnog oboljenja se postavlja na osnovu anamneze, objektivnog pregleda, pregleda sputuma, rendgenografije grudnog koša, CT-a (kompjuterizovana tomografija), NMR-a (nuklearna magnetna rezonanca), isipitivanja plućne funkcije, scintigrafije pluća i dr.

Lečenje

Leči se osnovno oboljenje koje je uzrokovalo hemoptizije.Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. MIKI 29.11.2011

    Ja sam iskasljavao male ugruske krvi pre 9 meseci i bio sam kod doktora i pregledali su mi srce pluca grlo i nos i sve je bilo u redu (i snimao sam pluca) , posle dva dana krvarenje je stalo, medjutim sada mi se ponovo dogadja isto pa ne znam sta da radim. . .


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde