Bolesti srca i krvnih sudova (Kardiologija)

Sinusna bradikardija označava usporenje srčane frekvencije ispod 60 udara u minutu. Spori ritam srca može biti fiziološki normalan za neke pacijente, dok frekvencija < 60/min može biti neadekvatna za druge.

Bradikardija

Sinusna bradikardija označava usporenje srčane frekvencije ispod 60 udara u minutu. Spori ritam srca može biti fiziološki normalan za neke pacijente, dok frekvencija < 60/min može biti neadekvatna za druge.

Pročitajte >>>
Intracerebralno krvarenje (hemoragija) je rezulatat oštećenja malih penetrantnih krvnih sudova, koji kod okluzije daju lakune. Promene koje prethode hemoragiji sastoje se iz slabljenja zida i stvaranja mikroaneurizmi (Charcot - Bouchard) koje ruptuiraraju.

Intracerebralno krvarenje

Intracerebralno krvarenje (hemoragija) je rezulatat oštećenja malih penetrantnih krvnih sudova, koji kod okluzije daju lakune. Promene koje prethode hemoragiji sastoje se iz slabljenja zida i stvaranja mikroaneurizmi (Charcot - Bouchard)...

Pročitajte >>>
Obliterantna arterioskleroza je najčešća bolest perifernog arterijskog sistema. U novoj nomenkalturi Svetske zdravstvene organizacije ovoj bolesti dat je naziv periferna vaskularna bolest, a po najznačajnijem simptomu ove bolesti naziva se i intermitentna klaudikacija.

Obliterantna arterioskleroza

Obliterantna arterioskleroza je najčešća bolest perifernog arterijskog sistema. U novoj nomenkalturi Svetske zdravstvene organizacije ovoj bolesti dat je naziv periferna vaskularna bolest, a po najznačajnijem simptomu ove bolesti naziva se...

Pročitajte >>>
Hronična venska insuficijencija je posledica ponavljanih dubokih venskih tromboza i tromboflebitisa pa se naziva i postflebitički sindrom.

Hronična venska insuficijencija

Hronična venska insuficijencija je posledica ponavljanih dubokih venskih tromboza i tromboflebitisa pa se naziva i postflebitički sindrom.

Pročitajte >>>
Akutne obliteracije perifernih arterija nastaju usled naglog prekida cirkulacije. Klinička slika je veoma teška i zavisi od lokalizacije obliteracije i mogućnosti razvoja kolateralne cirkulacije.

Embolije i tromboze arterija gornjih i donjih ekstremiteta

Akutne obliteracije perifernih arterija nastaju usled naglog prekida cirkulacije. Klinička slika je veoma teška i zavisi od lokalizacije obliteracije i mogućnosti razvoja kolateralne cirkulacije.

Pročitajte >>>

Ventrikularne aritmije

Ventrikularne (komorske) aritmije najčešće nastaju usled ishemije (akutni infarkt miokarda, angina pectoris, hronična koronarna insuficijencija, aneurizma miokarda, vazospastična angina), kod kardiomapitija, miokarditisa, produženog QT - intervala, prolapsa mitralne valvule, fizičkog...

Pročitajte >>>
Dresslerov sindrom predstavlja postinfarktni sindrom. Posle infarkta može doći do stvaranja antitela na antigene srčanog mišića.

Dresslerov sindrom

Dresslerov sindrom predstavlja postinfarktni sindrom. Posle infarkta može doći do stvaranja antitela na antigene srčanog mišića.

Pročitajte >>>
Srčani zastoj podrazumeva odsutnost kontrakcija ili neprikladne kontrakcije srčanih komora koje odmah dovode do prestanka cirkulacije krvi.

Srčani zastoj (Cardiac arrest)

Srčani zastoj podrazumeva odsutnost kontrakcija ili neprikladne kontrakcije srčanih komora koje odmah dovode do prestanka cirkulacije krvi.

Pročitajte >>>

Kongestivna srčana slabost

Kongestivna srčana slabost (kongestivna srčana insuficijencija) podrazumeva da su jedna ili druga komora nesposobne da istisnu celu količinu ulivene krvi. To ima za posledicu povećanje pritiska u pretkomorama i venskom...

Pročitajte >>>
Subarahnoidna hemoragija (SAH) predstavlja krvavljenje u subarahnoidnom prostoru, koje najčešće nastaje zbog rupture aneurizme.

Subarahnoidno krvarenje

Subarahnoidna hemoragija (SAH) predstavlja krvavljenje u subarahnoidnom prostoru, koje najčešće nastaje zbog rupture aneurizme.

Pročitajte >>>