Cor triatum dexter

Cor triatrium dexter (srce sa tri pretkomore) je retka kongenitalna anomalija srca, čini 0,1% svih kongenitalnih srčanih oboljenja.

Uzrok nastanka

Urođene srčane mane nastaju u kompleksnoj interakciji genetskih činilaca i faktora sredine. Vrlo retko se može otkriti uzrok kongenitalne srčane malformacije kao, na primer, rubeola majke ili hronično prekomerno uživanje alkohola majke u toku embriogeneze. Različiti faktori kao hipoksija, jonizujuće zračenje, neki medikamenti imaju teratogeni efekat. Rizik pojave urođene srčane mane kod dece roditelja sa kongenitalnom srčanom malformacijom je nizak, 2-5%, i ne bi treblo da predstavlja prepreku prilikom planiranja potomstva.

Klinička slika

Cor triatrium dexter se karakteriše postojanjem fibromuskularne membrane koja deli desnu pretkomoru na dva dela. Ova anomalija predstavlja prepreku i zastoj za protok krvi i u težim oblicima (koji su veoma retki) može dovesti do sistemske venske kongestije. Klinička slika može biti različita u zavisnosti od težine opstrukcije. Kod blažih opstrukcija, anomalija je asimptomatska i najčešće se slučajno otkriva. Kod težih oblika se može nastati zamor, bolovi u predelu jetre, nabrekle vene vrata, hepatomegalija (uvećana jetra), periferni edemi (otoci).

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, EKG-a ehokardiografije (ultrazvuk srca).

Lečenje

Ukoliko simptomi postoje izvodi se hirurška korekcija anomalije.
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde