Insuficijencija trikuspidnog zaliska

U trikuspidnoj insuficijenciji, zbog neodgovarajućeg zatvaranja trikuspidnog otvora, dolazi do vraćanja krvi iz desne komore u desnu pretkomoru.

Uzrok nastanka

Trikuspidna insuficijencija je najčešće funkcionalna, uslovljena dilatacijom desne komore i trikuspidnog prstena, bez anatomskog oštećenja samih kuspisa. To se dešava u svim oboljenjima u kojima se razvija plućna hipertenzija, kao i u oboljenjima koja primarno oštećuju funkciju desne komore. Organska trikuspidna insuficijencija uslovljena je infektivnim endokarditisom, ređe reumatskim, zatim disfunkcijom papilarnih mišića u okviru ishemijske bolesti desne komore, prolapsom, karcinoidnim tumorom, traumom, kao i kongenitalnim anomalijama kao što su Ebsteinova anomalija, atrioventrikularni kanal i endomiokardna fibroza.

Klinička slika

U kliničkoj slici dominiraju simptomi plućne hipertenzije i smanjenog minutnog volumena (zamor, otežano disanje, anginozni bolovi), kao i simptomi insuficijencije desnog srca (bol ispod desnog rebarnog luka, osećaj pulsiranja i bolovi u vratu). U odmaklijoj fazi može doći do pojave ascitesa (nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji), izraženih perifernih edema (otoka) i žutice.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenografije pluća i srca, EKG-a, ehokardiografije, kateterizacije srca.

Lečenje

Pošto je funkcionalna trikuspidna insuficijencija rezultat dekompenzacije desnog srca, u  medikamentoznom lečenju se koriste digitalis, diuretici i vazodilatatori. Značajna dilatacija trikuspidnog otvora zahteva hiruršku korekciju u vidu anulopolastike (ugradnja veštačkog prstena), a organski izmenjeni trikuspidalni zalistak zamenjuje se ugradnjom veštačkog zaliska.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde