Vertebro - bazilarna insuficijencija

Sindrom poremećaja cirkulacije krvi u vertebro - bazilarnom sistemu je definisan pre skoro pola veka. Vertebro - bazilarni arterijski sistem sa svojim granama snabdeva krvlju moždano stablo, mali mozak, okcipitalne i deo temporalnih režnjeva hemisfera.

Uzrok nastanka

Osnovni uzroci su okluzivne promene, najčešće arteriosklerotske sa tromboembolijskim promenama (stvaranje agregata fibrina i trombocita na komplikovanom plaku, njihovo okidanje i embolija malih krvnih sudova). Osim toga može se raditi o hipotenziji (snižen krvni pritisak), lošoj kolateralnoj cirkulaciji mozga, rotaciji vrata sa kompresijom vertebralnih arterija kod cervikalne spondiloze itd.

Klinička slika

Klinički sindrom vertebo - bazilarne (VB) insuficijencije čine:

 • Vrtoglavica (vertigo) je najčešći simptom VB insuficijencije. Bolesnik ima utisak da se predmeti okreću oko njega (objektivni vertigo) ili da tone, pada (subjektivni vertigo). Može biti praćen mukom, povraćanjem, malaksalošću.
 • Prolazni poremećaji vida - bljesak, boje, ispad dela vidnog polja, hemianopsija (ispadi polovine vidnog polja), potpuni gubitak vida. Ovi poremećaji nastaju zbog ishemije u oblasti arterije cerebri posterior
 • Ataksija (teturav hod
 • Sinkope (kratkotrajan gubitak svesti), zbog oštećenja sinkopalnog refleksa u produženoj moždini 
 • "Drop" ataci - nagli gubitak snage u nogama i pad, bez gubitka svesti, zbog ishemije piramidnih puteva u predelu ponsa 
 • Diplopije (duple slike) 
 • Dizartrija (otežan izgovor) 
 • Prolazna oštećenja kranijalnih živaca 
 • Prolazna gluvoća 
 • Okcipitalne glavobolje 
 • Tranzitorna globalna amnezija 
 • Hemipareza (oduzetost polovine tela) 
 • Hemianestezija (gubitak osećaja dodira na polovini tela)
Nekada se može uočiti naizmenična zahvaćenost strana, npr. u jednom ataku - desnostrana hemipareza, u drugom - levostrana (fenomen klackalice).

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, neurološkog pregleda, pregleda očnog dna, laboratorijskih analiza (lipidi u krvi, glikemija, hemoreološka ispitivanja), ultrazvuka, scintigrafije, CT-a (skenera) ili NMR-a (nuklearne magnetne rezonance).

Lečenje

Lečenje akutnih žarišnih oštećenja gde spada i VB insuficijencija je uglavnom usmereno na prevenciju novih ataka i javljanja kompletnog ishemičnog inzulta. U prvom redu treba se boriti protiv arterijske hipertenzije. Borba protiv pušenja i alkoholizma takođe može doprineti smanjenju broja obolelih.
Zdrava ishrana je veoma značajan faktor u sprečavanju bolesti krvnih sudova. To je u prvom redu hrana bogata vlaknima i vitaminima (voće, zeljasto povrće), hrana koja sporo osobađa ugljene hidrate, kao i hrana sa malo masti životinjskog porekla. Umereni fizički (hodanje, rad u bašti i dr) i umni rad su veoma korisni. Od medikamentaa se u prevenciji koriste vazoaktivni lekovi, antiagregaciona terapija (aspirin), kalcijum blokatori. I gde je to moguće hirurško lečenje.
 

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

 1. BILJANA 28.03.2017

  Da li kod bolesnika kod kojih je dijagnostikovana sinkopa ima promena na eege glave?


 2. Selver 08.01.2010

  Moja supruga ima 32 godine i ima ovu bolest. Posjetili smo mnoge doktore i uradili bezbroj kojekakvih nalaza, doktori joj daju lijekove za poboljšanje cirkulacije i vitamine, međutin ona se ne osjeća ništa bolje. Sa ovim se borimo nešto malo više od dvije godine. Ako neko slučajno zna neko rješenje za ovaj problem molim da se javi na navedenu e-mail adresu: shasecic@hotmail.com 


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde