Bolesti nervnog sistema (Neurologija)

Mumps meningitis

Prilikom infekcije virusom Mumpsa (virus zaušaka) može nastati i infekcija i zapaljenje moždanica (meningitis).

Pročitajte >>>

Limfocitarni horiomeningitis

Limfocitarni horiomeningitis je akutni virusni meningitis koji na čoveka najčešće prenose glodari.

Pročitajte >>>

Creutzfeldt - Jakob ova bolest

Creutzfeldt - Jakobova bolest spada u spongioformne encefalopatije. Ovo je veoma teško oboljenje koje uvek završava letalno, a javlja se najčešće kod starijih ljudi (preko 60 godina).

Pročitajte >>>

Enterovirusni meningitisi

Česti uzročnici virusnih meningitisa jesu Enterovirusi.

Pročitajte >>>

Encefalitis uzrokovan herpes virusom

Akutni virusni encefalitis je zapaljensko oboljenje mozga. Radi se o teškom oboljenu nepredvidivog nastanka, progresivne evolucije.

Pročitajte >>>

Meningokokni menigitis

To je teško infektivno kontagiozno oboljenje koje je poznato i pod nazivom epidemični meningitis, jer se nekada javljao u vidu velikih epidemija.

Pročitajte >>>

Tuberkulozni meningitis

To je oboljenje moždanih opni i moždanog tkiva hroničnog toka izazvano Kochovim bacilom koje se klinički odlikuje postepenim početkom, pojavom meningealnih, bazilarnih encefalitičnih znakova i karakterističnim promenama u likvoru.

Pročitajte >>>

Koma

Koma je najteži kvantitativni poremećaj svesti koji može trajati godinama.

Pročitajte >>>

Aleksija

Reč aleksija nastala je od grčkog prefiksa "a-" (bez, ne) i reči "lexis" (reč). Aleksija je neurološki poremećaj koji se karakteriše nemogućnošću čitanja ili razumevanja pisanih reči.

Pročitajte >>>

Dizartrija

Dizartrija se opisuje kao organski poremećaj govora koji se ispoljava smetnjama u stvaranju glasova, a koji se zasniva na nervno - mišićnom oštećenju govorne muskulature.

Pročitajte >>>