Bolesti nervnog sistema (Neurologija)

Akutna vestibularna paraliza

Akutna vestibularna paraliza (neuronitis nervi vestibularis) je oboljenje nerva vestibularisa, dela osmog živca, najčešće jednostrano.

Pročitajte >>>

Mumps meningitis

Prilikom infekcije virusom Mumpsa (virus zaušaka) može nastati i infekcija i zapaljenje moždanica (meningitis).

Pročitajte >>>

Limfocitarni horiomeningitis

Limfocitarni horiomeningitis je akutni virusni meningitis koji na čoveka najčešće prenose glodari.

Pročitajte >>>

Creutzfeldt - Jakob ova bolest

Creutzfeldt - Jakobova bolest spada u spongioformne encefalopatije. Ovo je veoma teško oboljenje koje uvek završava letalno, a javlja se najčešće kod starijih ljudi (preko 60 godina).

Pročitajte >>>

Enterovirusni meningitisi

Česti uzročnici virusnih meningitisa jesu Enterovirusi.

Pročitajte >>>

Encefalitis uzrokovan herpes virusom

Akutni virusni encefalitis je zapaljensko oboljenje mozga. Radi se o teškom oboljenu nepredvidivog nastanka, progresivne evolucije.

Pročitajte >>>
Članak sadrži video sadržaj o ugradnji ILR uređaja Sinkopa je sindrom koji se definiše kao iznanadni, prolazni gubitak svesti sa nemogućnošću zadržavanja posturalnog tonusa, koji nastaje usled poremećene perfuzije mozga. Retko je posledica cerebralne vazokonstrikcije ili učinka kradje u arteriju subklaviju (subclavian steal fenomen). Presinkopa predstavlja blaži oblik poremećaja perfuzije mozga, nekada prethodi sinkopi, a javlja se u vidu osećaja nesvestice, slabosti, poremećaja vida, nemogućnosti održavanja uspravnog položaja i predosećaja gubitka svesti.

Sinkopa - prolazni gubitak svesti

Članak sadrži video sadržaj o ugradnji ILR uređaja Sinkopa je sindrom koji se definiše kao iznanadni, prolazni gubitak svesti sa nemogućnošću zadržavanja posturalnog tonusa, koji nastaje usled poremećene perfuzije mozga....

Pročitajte >>>

Meningokokni menigitis

To je teško infektivno kontagiozno oboljenje koje je poznato i pod nazivom epidemični meningitis, jer se nekada javljao u vidu velikih epidemija.

Pročitajte >>>

Tuberkulozni meningitis

To je oboljenje moždanih opni i moždanog tkiva hroničnog toka izazvano Kochovim bacilom koje se klinički odlikuje postepenim početkom, pojavom meningealnih, bazilarnih encefalitičnih znakova i karakterističnim promenama u likvoru.

Pročitajte >>>
Koma je najteži kvantitativni poremećaj svesti koji može trajati godinama. Pacijent ne reaguje ni na najintenzivnije draži, a refleks gutanja je ugašen i mogu biti poremećene vitalne funkcije.

Koma - najteži poremećaj svesti

Koma je najteži kvantitativni poremećaj svesti koji može trajati godinama. Pacijent ne reaguje ni na najintenzivnije draži, a refleks gutanja je ugašen i mogu biti poremećene vitalne funkcije.

Pročitajte >>>