Lečenje epilepsije


Epilepsija je naziv za neurološko oboljenje, koje se manifestuje povremenim motornim, senzornim, neuropsihičkim i doživljajnim poremećajima, uz gubitak svesti. Epilepsija je oboljenje u čijem se lečenju koriste različiti terapijski pristupi.

Pod pojmom izlečen smatra se stanje koje je sasvim iščezlo i za koje je malo verovatno da će se ponovo javiti. Kada se govori o epilepsiji situacija je nešto drugačija. Za sada ne postoje lekovi koji mogu da u potpunosti izleče epilepsiju, jer je teško predvidljivo da li će se i kada napadi ponoviti.

Antiepileptici su najčešće korišćena metoda za lečenje epilepsije

U proseku 80% osoba sa epilepsijom može da kontroliše svoje napade lekovima, što znači, da spreči napade i da živi normalnim životom. U te svrhe koriste se tzv. antiepileptici. Međutim, kod izvesnog broja osoba, napadi se nastavljaju i pored odgovarajuće sprovedenog lečenja. Ovakve osobe svoje napade mogu sprečiti hirurškim lečenjem.Poznato je da epileptični napadi oštećuju mozak pa je od izuzetne važnosti početi na vreme sa terapijom. Lečenje se započinje obradom pacijenata od strane neurologa-epileptologa. Osobe sa epilepsijom treba da znaju da se u oko 70% slučajeva postiže potpuna kontrola napada. Uspeh izostaje ako se lekovi neredovno koriste i ne na način na koji je to propisano.

Alternativne metode lečenja epilepsije