Bolesti nervnog sistema (Neurologija)

Fridrajhova ataksija

Danas su sve hereditarne (nasledne) ataksije grupisane u hereditarne ataksije sa ranim početkom, pre 25-e godine i hereditarne ataksije sa kasnijim početkom, posle 25-e godine. Fridrajhova ataksija spada u prvu...

Pročitajte >>>

Spinalna mišićna atrofija

SMA tip I (Werdnig - Hoffmanova bolest, Akutna infantilna spinalna mšićna atrofija) - bolest je vezana za mutaciju gena. Deca se rađaju sa simptomima bolesti, obično kao "mlitavo dete", a...

Pročitajte >>>

Apces mozga

Apsces mozga nastaje dospevanjem piogenih bakterija u mozak iz susednih zapaljenskih ognjišta (otitis media, mastoiditis, sinuzitis) ili krvotokom iz drugih izvora u telu (gnojni procesi pluća, kongenitalna srčana slabost, bakterijski...

Pročitajte >>>

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija je najčešće posledica komplikacija hroničnih limfoproliferativnih i mijeloproliferativnih bolesti, granulomatoznih i nekih drugih bolesti (SIDA) zbog defektne ćelijski posredovane imunosti uzrokovane osnovnom bolešću i dugotrajnom imunosupresivnom terapijom....

Pročitajte >>>

Holms - Adiejev sindrom

Holms - Adiejev sindrom predstavlja redak neurološki poremećaj koji zahvata zenicu i ne predstavlja značajan poremećaj.

Pročitajte >>>

Kanavanova bolest

Kanavanova bolest je retko, nasledno, degenerativno oboljenje mozga i najčešće se javlja kod Aškenaza (evropski Jevreji).

Pročitajte >>>

Angelmanov sindrom

Angelmanov sindrom je genetski poremećaj koji se karakteriše teškom mentalnom retardacijom i neuromišićnim abnormalnostima.

Pročitajte >>>

Kernikterus

Kernikterus je stanje kod novoronđečadi koje nastaje kod visokih nivoa bilirubina i pri prelasku bilirubina kroz hematoencefalnu barijeru u moždano tkivo.

Pročitajte >>>

Morton neuroma (Interdigitalni neurom)

Morton neuroma (interdigitalni neurom) nije pravi neurom, on predstavlja perineuralnu fibrozu i degeneraciju plantarnog nerva. Najčešće nastaje između 3. i 4. metatarzalne kosti.

Pročitajte >>>

Disleksija

Reč disleksija nastala je iz grčke riječi dys (što znači slab, loš, neprimeren) i reči lexsis (jezik, reči). Disleksija je, prema definiciji Orton Dyslexia Society, jedna od nekoliko teškoća u...

Pročitajte >>>

Distonija

Distonija znači gubitak tonusa, napona mišića. Drugi nazivi za generalizovanu distoniju su torziona distonija ili torzioni spazmi.

Pročitajte >>>

Pikova (Pick) demencija

Bolest se zove i lobarna Pikova atrofija, jer je reč o asimetričnoj fokalnoj atrofiji sive i bele supstance frontalnih ili temporalnih reženjeva ili oba. Atrofija kore i bele mase je...

Pročitajte >>>

Gilles de la Tourette sindrom

Sindrom Žila d la Tureta predstavlja težak oblik javljanja raznih motornih i vokalnih tikova. Uz to se često javlja i poremećaj pažnje i opsesivno - kopmulsivni sindrom, koji mogu i...

Pročitajte >>>

Hantingtonova bolest

Osnovne karakteristike Hantingtonove horeje su dominantno nasleđivanje horeje i demencije.

Pročitajte >>>

Poliradiculoneuritis

Ovo oboljenje se naziva i akutni idiopatski polineuritis, akutna inflamatorna demijelinizujuća poliradikuloneuropatija ili akutni alergijski polineuritis. Svi ovi nazivi ukazuju na neke karakteristike oboljenja, međutim, u praksi se najčešće naziva...

Pročitajte >>>