Bolesti nervnog sistema (Neurologija)

Anosmija

Senzorni nerv koji prenosi impulse sa nosne sluzokože je n. olfactorius. Kvantitativni poremećaji osećaja mirisa se nazivaju disosmije. Anosmija predstavlja odsustvo percepcije mirisa.

Pročitajte >>>

Retrogradna amnezija

Amnezija predstavlja odsustvo, gubitak pamćenja. Posledice trauma, patoloških promena i oštećenja centralnog nervnog sistema.

Pročitajte >>>

Anterogradna amnezija

Amnezija predstavlja odsustvo, gubitak pamćenja. Posledice trauma i patoloških promena.

Pročitajte >>>

Cerebralna amiloidna angiopatija

Cerebralna amiloidna angiopatija je neurološki poremećaj u kome se amiloid (abnormalni protein) nakuplja na zidovima moždanih arterija.

Pročitajte >>>

Moždana aneurizma

Aneurizma je abnormalno proširenje krvnih sudova. Cerebralna aneurizma je abnormalno proširenje krvnog suda u mozgu. Na bazi mozga nalazi se splet arterija od koga se dalje račvaju arterije koje prokrvljuju...

Pročitajte >>>

Tropska spastična parapareza

Tropska spastična parapareza (TSP) predstavlja mijelopatiju izazvanu Humanim T - limfocitnim virusom (HTLV I). Bolest se javlja u tropskim predelima.

Pročitajte >>>

Heraditarna spastična paraplegija

Hereditarna spastična paraplegija spada u bolesti centralnih motornih neurona.

Pročitajte >>>

Facijalna miokimija

Miokimija predstavlja spontane, fascikularne kontrakcije mišića u odsustvu mišićne slabosti i atrofije.

Pročitajte >>>

Lesch - Nyhanov sindrom

Lesch - Nyhan - ov sindrom (LNS) je nasledni poremećaj uzrokovan nedostatkom enzima hypoxanthin - guanin phosphoribosytransferase (HPRT), što dovodi do poremećaja u građi purina (delova DNK i RNK).

Pročitajte >>>

Hallervorden - Spatzova bolest

Hallervorden - Spatzova bolest je autosomno recesivno nasledna bolest koja počinje na prelazu iz detinjstva u adelescentno doba i progredira tokom 10 - 20 godina. Naziva se i pigmentna degeneracija...

Pročitajte >>>