Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija)

Hipernatrijemija

Glavni katjon ekstraćelijske tečnosti je natrijum. Koncentracija natrijuma u serumu je jedan od glavnih faktora koji određuje osmolalnost ekstraćelijske tečnosti i uz određivanje telesne težine, može se koristiti u dijagnostici...

Pročitajte >>>

Hiperkalijemija

Kalijum je glavni intraćelijski katjon organizma. Nivo kalijuma u plazmi se kreće od 3,8 do 4,7 mmol/L, a u ćelijama oko 150 mmol/L. Kalijum u serumu adekvatno odražava promene ukupnog...

Pročitajte >>>

Hiperhidratacija

Hiperhidratacija se opisuje kao trovanje vodom. Postoje ekstraćelijska hipervolemija i hipoosmalitet sa prelazom tečnosti u ćelije – intraćelijska hiperhidratacija  .

Pročitajte >>>

Dijabetesna nefropatija

Dijabetesna nefropatija podrazumeva sva oštećenja bubrega u bolesnika sa dijabetesom. Promene koje nastaju su glomeruloskleroza, arterionefroskleroza, hronični intersticijumski nefritis, papilarna nekroza i različite lezije tubula.

Pročitajte >>>

Cistitis

Cistitis predstavlja zapaljenje mokraćne bešike najčešće izazvano bakterijama, ali može nastati i zbog infekcije virusima, gljivama, delovanjem toksičnih agenasa, lekova i dr.

Pročitajte >>>

Cistinurija

Cistinurija je nasledni poremećaj u kojem je povišeno izlučivanje urinom dvobaznih amino-kiselina. Značajna je kao uzrok rekurentne renalne kalkuloze.

Pročitajte >>>

Nefroangioskleroza

Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak), uključujući i onu kod primarno obolelih bubrega, dovodi do nastanka arterioskleroze bubrega, a ova do bubrežne insuficijencije. Morfološke promene su, pre svega, na arteriolama bubrega,...

Pročitajte >>>
Hematurija predstavlja prisustvo krvi (eritrocita) u mokraći. U odnosu na broj eritrocita u urinu postoje mikro i makroeritrociturija (makroskopska hematurija).

Krv u mokraći (Hematurija)

Hematurija predstavlja prisustvo krvi (eritrocita) u mokraći. U odnosu na broj eritrocita u urinu postoje mikro i makroeritrociturija (makroskopska hematurija).

Pročitajte >>>

Amiloidoza bubrega

Amiloidoza bubrega predstavlja hronično oboljenje koje se karakteriše nagomilavanjem nenormalnog proteina-amiloida bubregu.

Pročitajte >>>

Primarna distalna renalna tubulska acidoza

Primarna distalna renalna tubulska acidoza je oboljenje kod koga je defekt na nivou tubulske ćelije koja nije u stanju da adekvatno sekretuje jon vodonika u distalni tubul.

Pročitajte >>>

Poliurija

Poliurija je simptom kod mnogih oboljenja i označava izlučivanje mokraće u količini većoj od 3 litra u 24 sata.

Pročitajte >>>

Dizurija

Dizurija je simptom koji predstavlja bolno i/ili otežano mokrenje.

Pročitajte >>>
Oligurija je stanje kod kog je dnevno izlučivanje urina (diureza) manje od 500 ml/dan, a može se definisati i kao satna diureza manja od 0,5 ml/kg/sat. Ukoliko je diureza manja od 50 - 100 ml  tada govorimo o anuriji. Oligurija je značajan klinički pokazatelj koji može ukazivati na ozbiljnu bubrežnu bolest.

Oligurija i anurija

Oligurija je stanje kod kog je dnevno izlučivanje urina (diureza) manje od 500 ml/dan, a može se definisati i kao satna diureza manja od 0,5 ml/kg/sat. Ukoliko je diureza manja...

Pročitajte >>>
Endemska nefropatija je porodična hronična tubulointersticijumska nefropatija koja se javlja u žarištima, endemično, duž reka Kolubare, Drine, Save i Morave. Bolest se klinički ispoljava kod odraslog seoskog stanovništva, obično između 30 i 50 godina starosti, sa lakom predominacijom ženskog pola.

Endemska nefropatija

Endemska nefropatija je porodična hronična tubulointersticijumska nefropatija koja se javlja u žarištima, endemično, duž reka Kolubare, Drine, Save i Morave. Bolest se klinički ispoljava kod odraslog seoskog stanovništva, obično između...

Pročitajte >>>
Analgezična nefropatija je hronični interticijumski nefritis koji se sreće u pacijenata, uglavnom žena, koje konzumiraju velike količine kombinacije analgetika, obično više godina. Dovodi do atrofije bubrega i bubrežne slabosti.

Analgezična nefropatija

Analgezična nefropatija je hronični interticijumski nefritis koji se sreće u pacijenata, uglavnom žena, koje konzumiraju velike količine kombinacije analgetika, obično više godina. Dovodi do atrofije bubrega i bubrežne slabosti.

Pročitajte >>>