Hipernatrijemija

Glavni katjon ekstraćelijske tečnosti je  natrijum. Koncentracija natrijuma u serumu je jedan od glavnih faktora koji određuje osmolalnost ekstraćelijske tečnosti i uz određivanje telesne težine, može se koristiti u dijagnostici poremećaja vodenog bilansa. Hipernatrijemija  je povišenje natrijuma u serumu preko 148 mmol/L.

Uzrok nastanka

U patogenezi hipernatrijemije značajni su žeđ i unos vode. Ako nema poremećaja žeđi i unosa vode neće doći do hipernatrijemije čak ni u insipidnom dijabetesu. Zato je hipernatrijemija uglavnom povezana sa nemogućnošću da se dođe do vode, nemogućnošću da se pije ili sa poremećajem osećaja žeđi. Najčešće se sreće pri nedovoljnoj nadoknadi tečnosti u operisanih bolesnika.

Klinička slika

Hipernatrijemije se manifestuje drhtavicom, uznemirenjem, ataksijom (teturav, nestabilan hod), spastičnostu mišića, mentalnom konfuzijom, grčevima i komi.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i određivanjem serumskog natrijuma.

Lečenje

Lečenje se sprovodi smanjivanjem nivoa natrijuma primenom diuretika ili dijalizom (ako je prisutna bubrežna insuficijencija) uz nadoknadu izgubljene tečnosti 5% glikozom.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde