Renovaskularna hipertenzija

Renovaskularna hipertenzija je sekundarna hipertenzija izazvana okluzionom bolešću glavnih renalnih arterija ili njihovih grana.

Uzrok nastanka

Uzroci renovaskularne hipertenzije su brojni, ali 90 do 95% čine dve vodeće lezije: ateroskleroza i fibromuskularna displazija. Ređi uzroci su aortoarteritis, traumatska aneurizma, mane u razvoju bubrežne arterije, kompresija ciste, tumora ili hematoma, embolije ili tromboze renalne arterije.

Klinička slika

Bolesnici koji imaju renovaskularnu hipertenziju u poređenju sa bolesnicima sa esencijalnom hipertenzijom imaju kraće trajanje hipertenzije, oskudniju porodičnu anamnezu i težu retinopatiju. Kliničke karakteristike koje odvajaju pacijente sa renovaskularnom hipertenzijom jesu: teška hipertenzija – dijastolni krvni pritisak veći od 115 mmHg; neočekivana hipertenzija – javlja se pre puberteta ili posle pedesete godine života ili koja je kratkog trajanja sa brzom progresijom od blage do teške; kardiovaskularna bolest – bolest koronarnih arterija, infarkt miokarda, moždani udar ili bolest perifernih krvnih sudova; rezistentna hipertenzija – neosetljiva na standardnu terapiju i šum u gornjem abdomenu.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih nalaza, objektivnog pregleda, intravenske urografije, radiorenograma, angiografije, renalne arteriografije.

Lečenje

Konzervativno lečenje podrazumeva patogenetsku terapiju osnovnog oboljenja (ateroskleroza, aortoarteritis i dr) i lečenje hipertenzivnog sindroma (antihipertenzivi). Kada je operacija moguća i kada se može izvesti, obavezno je treba uraditi, naročito kod mlađih bolesnika (perkutana transluminalna angioplastika, rekonstruktivna operacija).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde