Hiponatrijemija

Glavni katjon ekstraćelijske tečnosti je natrijum. Koncentracija natrijuma u serumu je jedan od glavnih faktora koji određuje osmolalnost ekstraćelijske tečnosti i uz određivanje telesne težine, može se koristiti u dijagnostici poremećaja vodenog bilansa. Hiponatrijemija se definiše kao sniženje natrijuma u serumu ispod 130 mmol/L.

Uzrok nastanka

Hiponatrijemija nastaje kao rezultat primarnog gubitka soli i/ili dobijanja viška tečnosti. Javlja se kod prekomernog povraćanja i proliva, gubitka soli preko bubrega u tubulointersticijumskim bolestima bubrega i adrenalnoj insuficijenciji, kao i kod prekomerne primene diuretika. Hiponatrijemijom je praćeno i zadržavanje tečnosti u srčanoj insuficijenciji, nefrotskom sindromu i cirozi jetre.

Klinička slika

Hiponatrijemija se ne manifestuje dok natrijum u serumu ne padne ispod 120 mmol/L. Inicijalni simptomi su nauzeja (mučnina), letargija, grčevi u mišićima koji mogu da progrediraju u produžene napade grčeva, i komu. Simptomi uglavnom ne koreliraju sa stepenom hiponatrijemije već sa brzinom kojom je snižen osmolalitet. Ukoliko se hipernatrijemija ne koriguje može doći do trajnog oštećenja nervnog sistema.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i određivanjem serumskog natrijuma.

Lečenje

Hiponatrijemija se koriguje lečenjem uzroka, a natrijum se nadoknađuje izotoničnim rastvorom natrijumhlorida (fiziološki rastvor).


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde