Opstrukcija urinarnog trakta

Urinarni trakt ima funkciju da prenosi urin od bubrežnih čašica do bešike gde se urin zadržava do mokrenja i, potom, izlučuje iz organizma. Ako je isticanje urina u bilo kom delu urotrakta poremećeno, prisutna je opstrukcija. Opstrukcija može da dovede do oštećenja bubrega i predisponira infekciju. Ako se ukloni blagovremeno poremećaji funkcije bubrega se u potpunosti povlače.

Uzrok nastanka

Uzroci su raznovrsni. U detinjstvu to mogu biti urođene malformacije – megaureter, ureterovezikalni refluks, valvule uretre, striktura uretre. Zatim uzroci mogu biti tumori urotrakta, kalkuloza, striktura uretre, podvezivanje ili trauma uretera, karcinomi grlića materice, kolona i drugih susednih organa. Funkcijski poremećaji koji dovode do opstruktivnih promena su neurogena bešika (u dijabetesu, multiploj sklerozi i kod povreda kičmene moždine), vezikoureteralni refluks i megaureter kod dece.

Klinička slika

U akutnoj opstrukciji nastaje bol i eventualno akutna uremija (kod obostrane opstrukcije ili opstrukcije jednog funkcionalnog bubrega). Bol nastaje zbog rastezanja sabirnog sistema ili bubrežne kapsule. Jačina zavisi više od brzine nastanka nego od stepena dilatacije. Hronična opstrukcija obično nije praćena bolom i ponekad protiče asimptomatski. Karakteriše se postepenim propadanjem bubrežnog parenhima i nastankom hronične bubrežne insuficijencije. Azotemija se javlja kod obostrane opstrukcije urotrakta ili opstrukcije na gornjem traktu. Opstrukcija urotrakta predisponira razvoj infekcija urotrakta i nefrolitijaze.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, ultrazvuka, intravenske urografije, mikcione cistoureterografije, pijelografije.

Lečenje

Uklanja se uzrok zbog koga je došlo do opstrukcije. U slučaju infekcije potrebno je hitno uklanjanje opstrukcije da bi se sprečio razvoj sepse i progresivnog oštećenja bubrega. Privremeno se to može postići nefrostomom, ureterostomijom ili kateterizacijom.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde